Huumekriittisten ajatusten levittäminen ja huumeista keskusteleminen YAD Street Team -kampanjassa

Mikko Piispan verkkoraportti koostuu kahdesta osasta: ensimmäisessä arvioidaan Youth Against Drugs -järjestön eli YAD:n Street Team -kampanjan 2007 alkaneesta pilottiversiota ja toisessa kampanjan uuden version (2010) kolmea ensimmäistä toimintakuukautta. Hanke toimi verkossa: mukaan toimintaan haluavat rekisteröityivät YAD:n Street Team -sivulle, jossa oli erilaisia tehtäviä ja joiden hyväksytystä suorittamisesta sai pisteitä. Tehtävät suoritettiin joko verkossa tai tosielämässä. YAD:n Street Teamin tavoitteena oli tehdä YAD:a tunnetuksi ja tuoda esille sen edustamia arvoja ja asenteita. YAD:n Street Team pyrkii vaikuttamaan ruohonjuuritasolla nuorten huumeasenteisiin. Street Teamiin hakeutuu enimmäkseen nuoria, jotka lähtökohtaisesti ovat huumekriittisiä, ja toimintaan mukaan tulemalla he ovat valmiita tuomaan mielipiteensä julki omissa vertaisverkostoissaan. Heidän sanansa painaa kaveripiirin päihdekeskusteluissa usein enemmän kuin virallisten tahojen ”valistus”.

Pilottihanke

YAD:n Street Teamin pilottihanke toimi vuosina 2007–2010. Kampanjan tavoitteiden toteutumisen kannalta olennaisinta oli, että mahdollisimman moni liittyi mukaan Street Teamiin ja oli siinä mukana aktiivisesti. Toiminta kuitenkin lopahti pian alkuinnostuksen jälkeen. Tähän vaikuttivat omalta osaltaan toiminnan ylläpidon sekä nettisivujen ongelmat. Järjestötoiminnalle tyypillisesti aktiivisten toimijoiden määrä oli varsin pieni ja he olivat keskittyneet tietyille seuduille. Toiminnan sosiaalinen ulottuvuus oli mukana- olijoille tärkeätä. He mielsivät huumekriittisten ajatusten levittämisen ja huumeista keskustelemisen tärkeäksi osaksi toimintaa. Street Team -toiminta ja varsinkin uusien jäsenten värväytyminen tapahtuu ainakin osittain olemassa olevien tuttavuussuhteiden kautta. Yksikin aktiivinen jäsen voi tietyllä alueella rekrytoida tai innostaa mukaan useampia ihmisiä.

Käytännön toiminnan kannalta on tärkeää, että sivustoa ylläpidetään jatkuvasti, annetaan käyttäjille uusia tehtäviä ja organisoidaan. Toiminnan rakenteiden on hyvä olla myös selkeitä ja näkyvissä jäsenille.

Uusi Street Team

Uusi Street Team aloitti toimintansa syyskuussa 2010. Hanke sai Raha-automaattiyhdistykseltä merkittävän rahoituksen, jonka avulla sen toiminta mahdollistuu vakituisen työntekijän johdolla aina alkuvuoteen 2013 saakka. Itse Street Teamin idea ja tavoitteet ovat pysyneet kutakuinkin samoina kuin pilottiversiossa. Hankerahoituksen myötä suurimmat organisatoriset erot pilottiversioon verrattuna olivat: 1) vakituinen projektityöntekijä, 2) ohjausryhmä ja 3) arviointitutkimus. Rahoitus mahdollisti myös merkittävästi laajemman ja tarkemmin suunnitellun sisällön, kuten uudet nettisivut, sosiaalisten medioiden (kuten Facebookin) hyödyntämisen ja ohessa kulkevat muut, Street Teamia tukevat kampanjat. Tärkein muutos oli kuitenkin toiminnan ja sivuston jatkuvan ylläpito.

Street Teamin uuden version voi katsoa lähteneen hyvin liikkeelle. Uusia jäseniä on liittynyt kiihtyvällä vauhdilla, ja tehtäviä on suoritettu vilkkaasti. Huomionarvoista on se, että suuri osa mukaan liittyneistä on ollut aktiivisesti toiminnassa mukana. Pilottiversiossa ongelmana oli, että rekisteröityneistä lopulta vain pieni osa teki tehtäviä. Nyt aloittaminen on tehty helpommaksi ja tekeminen selkeämmäksi, ja ylläpito on organisoitu paremmin.

Street Team -toiminta leviää pääosin kaverilta kaverille, minkä seurauksena se on painottunut vahvasti muutamille paikkakunnille. Myös uuden version aikana toiminta on aktiivisinta samoilla seuduilla kuin pilottiversion aikaan. Street Teamin kehittämisen haasteita ovatkin, miten saada toiminta leviämään uusille paikkakunnille ja miten toiminta organisoidaan, jos se laajenee niin, ettei se ole enää yhden työntekijän hallittavissa.

Mikko Piispa
YAD STREET TEAM -KAMPANJAN ARVIOINTI 2007–2010 – Pilottiversio ja uuden version ensikuukaudet (pdf)
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 45. 
ISBN 978-952-5464-94-8. Helsinki 2011.

Lisätietoja

Tutkija Mikko Piispa
Nuorisotutkimusverkosto
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.