Tyttötutkimuksesta ensimmäinen suomalainen oppikirja

Sukupuoli on yksi keskeisimmistä ihmisten elämää jäsentävistä tekijöistä ja nuoruus puolestaan yksi ihailluimmista ja kauhistelluimmista elämänvaiheista. Tyttötutkimus tarkastelee tyttönä olemisen merkityksiä, mahdollisuuksia ja rajoituksia. Se haastaa sukupuolineutraalia puhetta nuoruudesta ja lapsuudesta sekä tekee näkyväksi sukupuolittuneita mekanismeja, jotka vaikuttavat niin tyttöjen kuin poikien arkeen.

Entäs tytöt on ensimmäinen suomalainen tyttötutkimuksen oppikirja ja kaivattu yleisteos, joka valottaa tämän monitieteellisen tutkimusalan menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaa. Teos tarjoaa yleisesityksen siitä, mitä suomalainen tyttötutkimus on, mistä se hakee vaikutteita ja miten sitä tehdään. Kirja koostuu tyttötutkimuksen oppihistoriaa ja nykyisiä kysymyksenasetteluja esittelevästä johdannosta sekä alan keskeisiä teemoja avaavista tutkimusartikkeleista.

Entäs tytöt on sekä opiskelijoille että tutkijoille tarkoitettu johdanto tyttötutkimukseen, mutta se tarjoaa tutkimukseen perustuvia näkökulmia ja pohdintoja myös muille tyttötematiikasta kiinnostuneille tai nuorten kanssa työskenteleville. Teosta voidaan käyttää oppikirjana ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa sekä opetuksen taustamateriaalina peruskoulussa ja lukiossa.

Yhteisjulkaisu Vastapainon kanssa.

ENTÄS TYTÖT. Johdatus tyttötutkimukseen
Karoliina Ojanen & Heta Mulari & Sanna Aaltonen (toim.)
ISBN: 978-951-768-318-0
Tampere: Vastapaino & Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 113.
349 sivua. Hinta 34 €.

Tilaa teos verkkokaupasta.

Lisätietoja:

Heta Mulari
Sanna Aaltonen

Arvostelukappaleet:

Mikko Jämsén (Vastapaino)