Kaksi uutta tutkimusta nuorten urheilusta

Nuorisotutkimusverkoston ja Nuoren Suomen yhteisjulkaisuissa paneudutaan kansainvälisiin kokemuksiin lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun organisoinnista, erilaisten toimintamallien sisällöistä, niiden toimivuudesta ja kriittisistä arvioinneista.

ASKELMERKKEJÄ LASTEN JA NUORTEN NYKYAIKAISEEN KILPAURHEILUUN selvittää, miten lasten ja nuorten liikuntaa, tavoitteellista kilpaurheilua ja huippu-urheiluun johtavia polkuja on järjestetty länsimaissa ja minkälaista tieteellistä tutkimusta aiheesta on tehty.

POHDITTUA URHEILUN ORGANISOINTIA? on jatkoa edelliselle tutkimukselle ja siinä syvennytään tarkastelemaan Kanadassa laajalti käytössä olevaa Long-Term Athlete Development -mallin käytännön sovelluksia ja sen käyttöönotossa ilmenneitä etuja ja haasteita. Tutkimuksessa selviää muun muassa, mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota suunniteltaessa liikuntasektorin uudistamista. Tutkimukset kumpuavat temaattisesti yhteisestä pohjasta, joten ne on luontevaa julkaista ja myös lukea yhdessä. Tutkimukset ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, mutta yhdessä ne muodostavat laajan paketin huippu-urheilun taustalla vaikuttavista tekijöistä etenkin lasten ja nuorten näkökulmasta tarkasteltuna.

Tutkimukset tarjoavat tuoreita näkökulmia moniin toistuvasti esiin nouseviin kädenvääntöihin oikeasta ja väärästä nuorten urheilun organisointitavasta purkaen samalla lasten ja nuorten kilpaurheiluun liittyviä myyttejä. Tutkimuksissa paneudutaan muun muassa varhaisen erikoistumisen ja monipuolisen usean lajin harrastamisen tematiikkaan sekä lahjakkuuden käsitteeseen tutkimustiedon valossa. Julkaisut on suunnattu kaikille lasten ja nuorten liikunnasta ja urheilusta kiinnostuneille, niin liikunta-alan ammattilaisille kuin myös liikunnan ja urheilun ympärillä toimiville kansalaisille. Molemmat julkaisut tarjoavat tärkeää tietoa myös huippu-urheilun kehittämistyöhön.

Julkaisut ovat luettavissa vapaasti verkossa.

Helena Huhta & Suvi Nipuli
Askelmerkkejä lasten ja nuorten nykyaikaiseen kilpaurheiluun – Katsaus kansainvälisiin ja kotimaisiin urheilujärjestelmiin ja malleihin 
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 40 & Nuori Suomi.
ISBN 978-952-5464-86-3. Helsinki 2011.

Suvi Nipuli
Pohdittua urheilun organisointia? Tutkimus kanadalaisesta urheilun kehitysmallista, sen sovelluksista, haasteista ja erikoistumisiästä 
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 46 & Nuori Suomi.
ISBN 978-952-5464-95-5. Helsinki 2011.

Lisätietoja

Suvi Nipuli, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.