Uutuusjulkaisu: Koulua on käytävä - Etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana

Syysloman jälkeen 2009 ”Härkälän yhtenäiskoulun” 22 oppilasta saivat kaksi uutta "oppilasta" luokkakavereikseen. Nuorisotutkimusverkoston tutkijat Petri Paju ja Tommi Hoikkala liittyivät tällöin joukkoon tarkoituksenaan kokea, miltä yhdeksäs luokka tuntuu.

Petri Pajun sosiologisessa etnografisessa koulututkimuksessa kuvataan ja analysoidaan lukuvuonna 2009–2010 härkäläläisen 9C-luokan elämää ja toimintaa sosiaalisena tilana:
- Parempi olla porukassa väärässä paikassa kuin yksin oikeassa paikassa, totesi eräs yhdeksäsluokkalainen yli-ikäiselle luokkatoverilleen Pajulle tiivistäen samalla hyvin yläkoulun olemuksen.
- Jokaisen oppilaan on kohdattava ja omalta osaltaan ratkaistava koulun keskeinen jännite yksilöllisen arvioinnin ja yksinjäämisen pelon välillä, sanoo tutkija Petri Paju.

Koulu jakaantuu viralliseen, epäviralliseen ja fyysiseen kouluun. Virallinen koulu arvioi oppilaat arvosanoin ja määrittää, mitä koulussa opetetaan. Epävirallisen koulun palaute on monimuotoista: joskus äänekästä, joskus hiljaista, joskus selkeätä ja joskus vaikeasti avautuvaa. Peruskoulun jälkeen lähes kaikki oppilaat hakevat opiskelupaikkoja toisen asteen oppilaitoksista. Epävirallisella koululla näyttää olevan kyky saada osan oppilaista unohtamaan viimeisen peruskouluvuoden tärkeys. Koululuokka on siitä erityinen tiivis ryhmä, että se kootaan hallinnollisesti määräajaksi ja sen jäseniä kuulematta. Koululuokassa kaikki jollain tasolla tuntevat toisensa, mutta saattavat viettää samoissa tiloissa vuosia puhumatta kertaakaan keskenään.

Tarkastellun koululuokan sosiaalinen tila jakaantui sen mukaan, millaista etäisyyttä oppilaat pitivät viralliseen kouluun. Ne, jotka pitivät pitkää etäisyyttä viralliseen kouluun, eivät arvostaneet yleensä koulua, mutta arvostivat juuri omaa kouluaan kavereiden tapaamispaikkana. Ne, joiden etäisyys viralliseen kouluun oli lyhyt, arvostivat koulua yleensä, mutteivät välttämättä juuri omaa kouluaan. Luokan sosiaalinen tila tarjoaa tytöille ja pojille erilaiset mahdollisuudet toimia ja liittyä ryhmiin ratkoen samalla yksinjäämisen uhkaa. Poikien ja tyttöjen tavoissa toimia ryhmässä on myös paljon yhteistä: kiintymyksen, kilpailun ja väkivallan puheet sekä teot hakevat tasapainoa hyvin yhdenmukaisella tavalla.

Tutkimus on osa Nuorisotutkimusverkoston organisoimaa Suomen ihanuus ja kurjuus – miten kasvatamme lapsiamme ja nuoriamme -tutkimushanketta, jossa tarkastellaan suomalaisten kasvuyhteisöjen toimintaa.

Petri Paju
Koulua on käytävä. Etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 115.
ISBN 978-952-5994-01-8. ISSN 1799-9219. Helsinki 2011.
Nid. 299 sivua. Hinta 28 €.

Lisätietoja

Petri Paju, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 0400 436 397

*

YTL Petri Pajun sosiologian alan väitöskirja Koulua on käytävä. Etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa perjantaina 28.10.2011 klo 12.00, E100, Educa, Joensuun kampus. Vastaväittäjänä professori Tapio Aittola Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Leena Koski Itä-Suomen yliopistosta.