Suomalaisten nuorten digipioneeriys jäi 1990-luvulle

Digitaalinen media on keskeisessä roolissa nuorten elämässä sekä ajankäytöllisesti että kulttuurisesti. Se luo merkityksiä, toimii tärkeänä alustana sosiaalisten suhteiden rakentamiseen ja aktivoi nuoria miettimään arvoja, rooleja ja luottamuksen syntymistä. Digiaktiviteetit vievät koko ajan suuremman osan nuorten arjesta. Kymmenen vuotta sitten nuoret kommunikaatioakrobaatit Japanissa, Etelä-Koreassa ja Suomessa olivat suvereeneja, pelottomia ja kokeellisia mobiilipelien ja internetin pioneerikäyttäjiä. Silloin mobiilikommunikaatio oli uutta ja verkkokulttuurit vasta kehittymässä. Nyt näillä mailla ei enää ole etumatkaa muuhun maailmaan. Oliko 1990-luvun lopun pioneerimailla tiettyjä erityisominaisuuksia, jotka mahdollistivat uudenlaisten kulttuurien rakentumisen? Missä päin maailmaa ja kenen toimesta syntyvät seuraavan sukupolven verkkobrändit?

Nuorisotutkimusverkoston Digital Pioneers (Sonja Kangas) tarkastelee sosiaalisissa verkostoissa ja digitaalisissa ja palveluissa aikaansa viettäviä nuoria. Teos kattaa laajasti nuorten digitaalisia kulttuureja mediankäytöstä luottamuksen syntymiseen, ystävyyden merkitykseen verkkoyhteisöissä, alakulttuurien muokkautumiseen ja nuorille suunnatun palvelutoiminnan kehittymiseen. Julkaisussa tarkastellaan sosiaalisissa verkostoissa ja digitaalisissa ja palveluissa aikaansa viettäviä nuoria Japanissa, Etelä-Koreassa ja Suomessa.

Verkkojulkaisu on vapaasti luettavissa Nuorisotutkimusseuran verkkosivuilla.

Digital Pioneers
Sonja Kangas
NTV/NTS, verkkojulkaisuja 49. 2011.

Lisätietoja

Sonja Kangas
puh. 0400 759 817