Kirjoitettu nuoruus 1900-luvun alkupuolen Suomessa

Kirjoitettu nuoruus -antologiassa perehdytään nuorten omiin kirjoituksiin ja heistä kirjoitettuihin teksteihin 1900-luvun alkupuolen Suomessa historian-, perinteen- ja kirjallisuudentutkimuksen näkökulmista. Tänä ajanjaksona lukemisesta ja kirjoittamisesta tuli merkittävä osa nuorten elämää myös työläis- ja maalaisperheissä. Nuorisokirjallisuus vakiintui Suomessa omaksi kirjallisuudenlajikseen 1920- ja 1930-luvulla. Arkielämän, ihmissuhteiden, arvomaailman ja rakkauselämän rinnalla nuorten kirjoituksissa, nuortenkirjallisuudessa ja lehdistökeskusteluissa käsiteltiin vuoden 1918 sisällissotaa ja toista maailmansotaa.

Lapset ja nuoret kokeilivat kekseliäästi erilaisia medioita ja kirjoittamisen lajeja. Heidän ilmaisuunsa vaikuttivat aikuismaailman ideologiset haasteet ja arvomaailma. Oikean ja väärän, itsen ja ympäristön, meidän ja muiden määrittäminen oli nuorisoon liittyvien kirjoitusten keskeinen piirre 1900-luvun alkupuolen Suomessa. Nuoret jäsensivät kokemuksiaan kirjoittamalla, ja heitä pyrittiin ohjaamaan toivotunlaiseen toimintaan ja oikeanlaisiksi kansalaisiksi kirjallisuuden ja lehtikirjoittelun avulla.

Kirja on tarkoitettu tutkijoille ja opiskelijoille, tämän päivän nuorille lukijoille ja kirjoittajille sekä heidän parissaan työskenteleville.

Kirjoitettu nuoruus. Aikalaistulkintoja 1900-luvun alkupuolen nuoruudesta
Saara Tuomaala, Kirsti Salmi-Niklander & Ilona Kemppainen (toim.)
Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 117, sarja: Tiede.
ISBN 978-952-5994-04-9, 28 euroa.

Julkistustilaisuus

Kirjoitettu nuoruus. Aikalaistulkintoja 1900-luvun alkupuolen nuoruudesta -teoksen julkistamistilaisuus järjestetään perjantaina 9.12. klo 14–16.30 Tieteiden talon (Kirkkokatu 6, Helsinki) seminaarihuoneessa 309. Tilaisuus on kaikille avoin.

Lisätietoja:

Ilona Kemppainen, puh. 044 561 8961
Kirsti Salmi-Niklander, 040 724 9760
Saara Tuomaala, puh. 050 534 4726