Nuorille suunnattu Your Move -kampanja ja Suurtapahtuma innostivat liikkumaan

Your Move -kampanjan tavoitteena oli lisätä 13–19-vuotiaiden liikkumista, parantaa nuorten mielikuvia urheilusta ja aktivoida nuoret itse vaikuttamaan omiin liikkumisen mahdollisuuksiinsa. Kampanjan kantavana ajatuksena oli, ettei ole väliä miten liikkuu, kunhan liikkuu.

Your Move -kampanjassa onnistuttiin tavoittamaan nuorten näköistä tapaa liikkua ja herätettiin ainakin osalle nuorista kipinää liikuntaan ja uusiin lajeihin, selviää kampanjaa arvioineesta tutkimuksesta.

Nuorisotutkimusverkosto arvioi Nuoren Suomen sekä Suomen Liikunnan ja Urheilun yhteistä Your Move -kampanjaa. Arviointitutkimus perustuu aineistoihin, jotka on kerätty 1.4.2010–15.11.2011. Arviointitutkimuksesta selviää, mitä kampanjalla saavutettiin. Kampanjan tavoitteet erosivat monista muista kampanjoista siltä osin, että liikuntapalvelujen saatavuutta ja odotuksia sekä vapaa-ajan harrastuksia luvattiin tarkastella nuorten näkökulmasta niin, että nuoret oltiin valmiita ottamaan mukaan asioiden kehittämiseen myös toimijoina – eikä vain tarkastelun kohteena. Kampanjan saavutukset ovat lukumäärällisesti tarkasteltuna merkittäviä: yhteensä 141 tapahtumaan osallistui 114 100 nuorta, ja niitä järjestämässä oli 4280 nuorta. Yourmove.fi-sivusto saavutti vuoden 2011 tammi–kesäkuussa 147 415 kävijää, joista yksittäisiä kävijöitä oli 100 702. Suurtapahtuman aikaan (27.5.–1.6.2011) Your Moven Facebook-yhteisössä aktiivisia käyttäjiä kuukauden aikana oli yli 54 000. Kumpikin osa-alue saavutti tavoitteensa. Your Moven tuotteistamisessa tai brändäämisessä onnistuttiin ja sosiaalisella medialla oli siinä merkittävä rooli.

Päivi Berg & Anu Gretschel & Laura Humppila
Ei nuorille, vaan nuorten kanssa. Miten mitata liikuntakulttuurin muutosta Your Move -kampanjassa?Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 47 & Nuori Suomi ry.
ISBN 978-952-5994-06-3. ISBN (PDF) 978-952-5464-96-2.

Lisätietoja

Tutkija Päivi Berg
puh. 040 518 6174

Tutkija Anu Gretschel
puh. 040 516 9189

Your Move -kampanjan johtaja Ossi Heinänen
Nuori Suomi