The Illusion of the Prolongation of Youth

Is it true that 'youth' as a life stage is increasingly being prolonged, as is often claimed? Are young people increasingly delaying their entry into adulthood? Advanced societies have recently undergone deep transformations, which in turn have affected young people's pathways of transition. However, the widespread assumption that youth is being extended may well be inaccurate. Indeed, the concept of adulthood itself needs reconsideration.

In this comparative study, young Finnish and French female university students offer their perspectives on their own processes of transition.

They evaluate their passage from university to working life, the dilemmas they face in attaining independence, their ambivalence about starting a family, and their perspectives both on becoming an adult and on the meaning of adulthood.

This book provides up-to-date knowledge for readers seeking to understand what it takes to come of age today, and what it means to be an adult in the early 21st century.

Additional information: Aurélie Mary, tel. 050 436 5458, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Language: English

Aurélie Mary: The Illusion of the Prolongation of Youth – Transition to Adulthood among Finnish and French Female University Students (”Illuusio nuoruuden pidentymisestä – Naisopiskelijoiden aikuisuuteen siirtyminen Ranskassa ja Suomessa”)

Tampere University Press & NTS/NTV, publications 130. 399 pages, 32 euros

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onko nuoruus elämänvaiheena pidentymässä, kuten usein väitetään? Viivyttävätkö nuoret aikuistumista? Kehittyneissä yhteiskunnissa on tapahtunut isoja muutoksia, jotka puolestaan ovat vaikuttaneet nuorten aikuistumisreitteihin. Yleinen oletus nuoruuden pidentymisestä saattaa kuitenkin olla väärä. Tuore tutkimus osoittaa, että on tapahtunut muutos siinä, mitä ylipäänsä pidetään aikuisuutena.

Aurélie Maryn sosiologian väitöstutkimuksessa vertaillaan suomalaisten ja ranskalaisten naisyliopisto-opiskelijoiden aikuistumisreittejä ja sosioekonomista integraatiota. Tutkimusta varten syvähaastateltiin 22:ta opintojaan päättävää naisopiskelijaa Tampereen ja Lyonin yliopistoista vuonna 2008.

Suomalaisopiskelijat ovat yleisesti tyytyväisiä yliopistojärjestelmään ja mahdollisuuksiinsa sijoittua työelämään opintojen jälkeen. Ranskalaiset pitävät tutkimuksen mukaan järjestelmäänsä vanhentuneena ja riittämättömänä. Suomessa taloudellinen itsenäistyminen koetaan helpommaksi erityisesti yhteiskunnan ja työmarkkinoiden tarjoaman tuen ansiosta. Kummassakin maassa naisopiskelijat toivovat löytävänsä arvojaan vastaavaa merkityksellistä työtä. He ovat kuitenkin samalla huolissaan työelämän ja äitiyden yhdistämisen tuomista haasteista.

Haastatellut naisopiskelijat tarjoavat täysin uudenlaisen näkemyksen aikuisuudesta. Sen sijaan, että aikuisuus syntyisi sosiaalisten määritteiden kuten työpaikan, naimisiinmenon tai lastensaannin kautta, naisopiskelijat korostavat aikuisuuteen kuuluvaa psyykkistä kypsyyttä. Nuoruus ei siis elämänvaiheena ole pidentymässä, vaan nuoret raivaavat uusilla käsityksillä itselleen vaihtoehtoisia aikuistumisreittejä ja tapoja integroitua yhteiskuntaan.

Koko aikuisuuden käsite tuleekin määritellä uudelleen. Nykykäsitys antaa ymmärtää, että nuoret aikuistuisivat väärällä tavalla ja korjaavat aikanaan suuntaansa samanlaiseksi kuin omilla vanhemmillaan. Tämä kuitenkin jättää huomiotta sen, että nykynuorten maailma ei ole verrattavissa 1950-luvun sukupolven maailmaan. Yhteiskuntarakenne on mullistunut kolmessakymmenessä vuodessa, mutta maailmansotien jälkeinen käsitys aikuisuudesta ja mallit sen tutkimiseksi ovat pysyneet samoina. Siksi ne luovat vääristyneitä ja puolueellisia tulkintoja nuorten käyttäytymisestä ja elämänpoluista.

Tämä tutkimus tarjoaa ajankohtaista tietoa lukijalle, joka haluaa ymmärtää, millaista on aikuistua 2000-luvun maailmassa.

Aurélie Mary on syntynyt Ranskassa vuonna 1978. Hän suoritti sosiologian kandidaatin tutkinnon vuonna 2003 ja yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon vuonna 2005 Kentin Yliopistolta Englannissa. Hän tuli Tampereen yliopistoon jatko-opiskelijaksi vuonna 2005.

Lisätietoja: Aurélie Mary, puh. 050 436 5458, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kieli: englanti. 399 s., 32 euroa.

Aurélie Mary: The Illusion of the Prolongation of Youth – Transition to Adulthood among Finnish and French Female University Students (”Illuusio nuoruuden pidentymisestä – Naisopiskelijoiden aikuisuuteen siirtyminen Ranskassa ja Suomessa”)

Tampere University Press & Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 130, Tampere 2012. ISBN 978-951-44-8926-6, ISSN 1455-1616.