Nuorisotutkimuksen gradupalkinto Valtteri Härmälälle

Nuorisotutkimusseura on palkinnut parhaat nuorisotutkimukselliset pro gradu -tutkielmat nuorisotutkimuksen gradupalkinnolla jo vuodesta 2001 lähtien. Vuoden 2012, järjestyksessään yhdestoista gradupalkinto jaettiin Yhdistettyjen V Lapsuudentutkimuksen päivien ja XI Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä Tieteiden talolla torstaina 15.11. Gradupalkinnon suuruus on 1500 euroa.

Nuorisotutkimuksen asiantuntijoista koostuva raati valitsi gradukisan voittajan yhteensä 38 osallistujan joukosta. Osallistujia kisassa oli tänä vuonna ennätysmäärä ja myös kisaan lähetettyjen opinnäytetöiden edustamien tieteenalojen kirjo oli poikkeuksellisen laaja. Kisassa perinteisesti vahvasti edustettujen kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisten alojen lisäksi opinnäytetöitä oli tänä vuonna mukana sellaisistakin harvinaisemmista oppiaineista, kuin esimerkiksi latinalaisen Amerikan tutkimuksesta, tietojenkäsittelytieteestä, johtamisesta ja kielitieteistä.

Kisan voitti tänä vuonna Valtteri Härmälä gradullaan ”Jengit sotajalalla”. Syksyn 1978 jengikeskustelun nuorisokuva. Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian oppiaineeseen tehdyssä gradussaan Härmälä tarkastelee vuonna 1978 lehdistössä Helsingin nuorisojengeistä käytyä keskustelua. Samalla työ avaa näköalan 1970-luvun lopulla vallinneeseen kuvaan nuorisosta, nuoruudesta ja nuorten ongelmista. Tutkimuksessaan Härmälä tarkastelee diskurssianalyysin välinein mediavälitteisen julkisuuden tapoja kehystää nuorison toimintaa ja tuottaa ongelmaa, jota syksyn 1978 jengitappeluiden tulkittiin ilmentävän.

Palkintoraati antoi Härmälän gradulle kiitosta poikkeuksellisen ansiokkaasta nuorisotutkimuksellisen paradigman muutoksen käsittelystä ja kypsästä tutkimusotteesta. Klassiseksi nuorisokuvaukseksi kuvailtua työtä kiitettiin myös onnistuneesta aihevalinnasta ja rakenteesta, jonka avulla yksittäisten tapahtumien kautta kyetään tarkastelemaan laajempaa yhteiskunnallista kehitystä. Gradu täytti myös muut hyvälle nuorisotutkimukselliselle gradulle asetetut kriteerit kokonaisuuden tasapainoisuudella sekä perustelluilla menetelmä- ja aineistovalinnoillaan.

Gradukisan voittajan lisäksi palkintoraati palkitsi kaksi pro gradu -työtä kunniamaininnoin. Ensimmäisen kunniamaininnan sai Maiju Haltia gradullaan Nuorten kansalaiskulttuurit ja media. Näkökulmia nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen (sosiologia, Turun yliopisto) ja toisen kunniamaininnan Raisa Jurva gradullaan Heteroseksuaalisuus terveystiedon oppimateriaaleissa tyttönäkökulmasta tarkasteltuna (naistutkimus, Tampereen yliopisto).

Nuorisotutkimuksen gradukisa uudistuu vuonna 2013, kun siihen on ensimmäistä kertaa mahdollista osallistua myös ammattikorkeakoulun opinnäytetyöllä. Samassa yhteydessä muuttuu kisan nimi, joka on jatkossa Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailu.  Nimenmuutos liittyy kilpailun laajenemiseen: uudistuneessa kilpailussa on oma kilpailusarja ammattikorkeakoulun opinnäytetöille ja maisterintutkielmille (pro graduille).

Nuorisotutkimuksen gradupalkinto jaettiin Yhdistettyjen V Lapsuudentutkimuksen päivien ja XI Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä Tieteiden talolla 15.11. Lapsuudentutkimuksen seuran ja Nuorisotutkimusseuran ensimmäistä kertaa yhdessä järjestämät päivät kokoavat yhteen laajan joukon seurojen edustamien alojen tutkijoita pohtimaan lapsuuden ja nuoruuden tieteellisten ja yhteiskunnallisten tulkintojen eroja ja yhtäläisyyksiä. Konferenssin teemana on Lapsuutta ja nuoruutta tulkitsemassa ja se jatkuu vielä perjantaina 16.11.

Kaikki palkitut pro gradut ovat ladattavissa ja luettavissa Nuorisotutkimusseuran verkkosivuilla.

Lisätiedot

Arviointiraadin puheenjohtaja Merja Kylmäkoski, p. 020 7621 287
Gradukisan 2012 voittaja Valtteri Härmälä, p. 050 560 7425

Arviointiraadin kokoonpano 2012

Puheenjohtaja FT Merja Kylmäkoski
VTT Timo Harrikari
YTT Mari Käyhkö
YTT Kirsi Pohjola
YTT Jussi Ronkainen