Nuorisotyö kehittyy vinhasti – minne jäivät nuoret?

Kehittämistoiminnasta on tullut merkittävä yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja ammatillisen oppimisen väline sekä yhteisöllisen tekemisen tapa. Nuorisotutkimusverkoston, Allianssin ja Mikkelin ammattikorkeakoulun yhteisessäKehittyvä nuorisotyö -julkaisussa pohditaan kehittämistä nuorisotyön monikenttäisissä ympäristöissä: yhtäältä kehittämisen tavoitteita ja ihanteita, toisaalta menetelmiä ja käytäntöjä, kolmanneksi reunaehtoja ja pulmia.

Kirjassa pureudutaan kehittämisen aihepiireihin 17 nuorisotyöllisestä näkökulmasta. Kirjan avausluku, Tieto, pureutuu nuorisotyötä koskevan tietopohjan kehittämisen tarpeisiin. Arvioivan katseen alle joutuvat niin nuorisotyön ammatillinen itseymmärrys kuin erilaisten tiedonintressien törmäykset nuorisotyön kehittämistoiminnoissa. Toinen luku, Etiikka, pohtii laajasti arvokasvatuksen luomia mahdollisuuksia nuorisotyön kehittämisessä. Kolmas luku,Toimintaympäristöt, arvioi, miten nuorisotyön perinteiset ja uudet ympäristöt virittyvät kehittämisen tarpeista ja paineista. Kirjan neljäs luku, Koulutuksen ja työelämän rajapinta, paikantaa koulutuksen, tutkimuksen ja työelämän välisen dialogin onnistumisen edellytyksiä. Kirjan loppuluku, Verkostot, johdattelee nuorisotyön kehittämisen ytimiin monialaisissa yhteistyöverkostoissa.

Lainsäädäntö ja poliittiset ohjelmat kehittämistyön raameina

Nykypäivän kehittämistyön paineet voivat parhaimmillaan vahvistaa nuorisotyön ammatillista itseymmärrystä ja kirkastaa moniin suuntiin kurottuvan nuorisotyön arvoa. Nuorisotyön kehittämistä ei omista yksinoikeutetusti kukaan, mikä tuo osaltaan tervetullutta avaruutta kentän reviireihin ja rajoihin. Pahimmillaan kehittämisen arvosta muodostuu itseisarvo, joka irtaantuu nuorten arjesta.

Nuorisotyötä ohjaava lainsäädäntö on ollut kiinteä osa suomalaisen nuorisotyön kehittämistä. Kirja osoittaa, että tämän näkökulman myös toimijat ovat sisäistäneet. Suomessa kehittämistoiminnan perusta paikannetaan varsin yksimielisesti valtion ohjaukseen. Radikaalia nuorisotyön perustojen tai ajattelutapojen uudistamista kehittäminen näyttää harvemmin tarkoittavan.

Nuoret kehittämistoiminnan sivuraiteella

Samaan aikaan kuin kehittämistoiminta virittyy vahvasti virallisista säädöksistä, nuoret uhkaavat jäädä kehittämisen sivuraiteelle. Kirjan painopisteet rohkaisevat arvioimaan, millä ehdoilla ja tavoilla nuoret itse ovat aktiivisia toimijoita pikemminkin kuin kehittämisen kohteita, vierestä katsojia tai jälkikäteisarvioijia. Nuorisotyön kehittäminen ei voi rajautua vain hallinnollisiin ratkaisuihin tai verkostoyhteistyön kehittämiseen. Nuorisotyön on syytä kehittyä myös nuorten yhteiskunnallisen jäsenyyden areenana, joka virittää nuorista kriittisiä kansalaisajattelijoita ja kannustaa nuoria oppimaan elämään yhdessä yhä monimuotoisemmassa maailmassa.

Lisätietoja

Yliopettaja Katja Komonen
Mikkelin ammattikorkeakoulu
puh. 040 842 0810, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tutkimusjohtaja Leena Suurpää
Nuorisotutkimusverkosto
puh. 050 543 8251, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kehittämisjohtaja Markus Söderlund
Allianssi ry
puh. 040 762 6809, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Katja Komonen, Leena Suurpää & Markus Söderlund (toim.)
Kehittyvä nuorisotyö
ISBN 978-952-5994-18-6, 355 sivua, 28 euroa.
Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 128 & Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry & Mikkelin ammattikorkeakoulu.
Ilmestyy 13.12.2012.

Tilaukset Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta.