Nuorisotyö ja sen tutkimus sivuuttaa nuoret aikuiset

Ville Pöysä arvioi tänään julkaistavassa suomalaista nuorisotyön tutkimusta käsittelevässä selvityksessään, että nuoret aikuiset ovat jääneet nuorisotyössä ja sen tutkimuksessa katveeseen. Periaatteessa he kuuluvat vielä nuorisotyön piiriin 29-vuotiaiksi asti, mutta käytännössä toiminta on usein suunnattu alle 18-vuotiaille tai ongelmallisesti käyttäytyville vanhemmille nuorille. Myös syrjäkylien nuoret ja vammaiset nuoret jäävät Pöysän mukaan tutkimuksessa vähälle huomiolle sekä metodeista kvantitatiivinen tutkimus.

”Onko tutkimus keskittynyt liikaa aktiivisten nuorten huomioimiseen eri tavoin syrjässä olevien nuorten kuuntelemisen sijaan?”, Pöysä kysyy.

”Suomalainen nuorisotyö sekä käytäntöinä että tutkimuskohteena on erilaista kuin esimerkiksi maissa, joissa nuorisotyö nojaa pitkälti filantropiaan ja aikuistoimijoiden vapaaehtoisuuteen”, huomauttaa Pöysä. Nuorisotyö on kehittynyt samaa tahtia hyvinvointivaltion kanssa, ja myös sen muutokset heijastelevat hyvinvointivaltion muutosta. Nuorisotyöntekijät kutsutaan usein apuun, kun muut toimijatahot, esimerkiksi koulu, ovat voimattomia ongelmallisina pidettyjen nuorten kanssa. Toisaalta nuorisotyö myös etsii jatkuvasti paikkaansa vapaaehtoisen ja kontrolloivan toiminnan välimaastosta. 

Ville Pöysä ehdottaa, että nuorisotyön toiminnasta jo pois jättäytyneitä, hieman vanhempia nuoria voitaisiin kuulla heidän kokemuksistaan nuorisotyöstä. Hän kysyy onko julkinen sektori vetäytymässä nuorisotyön käytännön toteuttamisesta. Etenkin pienimmissä kunnissa olisi syytä selvittää, joutuvatko kunnat ostaessaan nuorisotyön aatteellisilta järjestöiltä ostamaan myös jotain sellaista, mikä ei mahdu julkisen sektorin nuorisotyön eettisiin ja pedagogisiin raameihin.

Aktiivisten havainnoinnista ulkopuolisten kuuntelemiseen? -selvitys julkaistaan Jyväskylässä Nuori 2013 -tapahtumassa 10. tammikuuta.

Lisätietoja

Ville Pöysä
puh. 050 563 2800
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Teoksen tiedot

Aktiivisten havainnoinnista ulkopuolisten kuuntelemiseen? Nuorisotyön tutkimuksen sisällöt, menetelmät ja katvealueet (pdf-julkaisuun)
Ville Pöysä
Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, verkkojulkaisuja 59, ISBN 978-952-5994-29-2 (PDF)

Julkaisu on vapaasti luettavissa ja ladattavissa internetissä pdf-julkaisuna.

Lisäksi julkaisua voi ostaa painettuna vihkosena 10 euron hintaan Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta.