Nuorisotutkimus-lehti 1/2013 on ilmestynyt

Monikulttuuristuva maailma ei näy terveystiedon oppikirjoissa. Seksuaalikasvatuksessa on huomioitava nykyistä paremmin niiden nuorten kokemus, joiden seksuaalisuus poikkeaa valtakulttuurista. Nuorten osallisuus yhteiskuntaan helpottaa siirtymistä armeijasta siviiliin. Tyytymättömyys politiikkaan on maailmanlaajuinen ilmiö, joka purkautuu keskiluokkaisten nuorten protesteina. 

Nuorisotutkimus-lehden numero 1/2013 on ilmestynyt  26.3.2013. Nuorisotutkimus luopuu teemoista tämän lehden myötä ja siirtyy jatkossa teemattomaan julkaisuun. Numero on siirtymä teemapohjaisesta teemattomaan, silta uuden ja entisen välillä. 

Nuorten seksuaaliopetusta on tarkasteltu monikulttuurisuuden näkökulmasta Suomessa vähän. Veronika Honkasalon analyysi artikkelissa Se suuri ero. Kulttuuri ja seksuaalisuus terveystiedon oppikirjoissa osoittaa, että seksuaalikasvatuksessa suomalaisuus näyttäytyy kehittyneenä ja vapaana seksuaalisuutena. Kulttuuri näyttäytyy toiseutena, ja määrittyy erityisesti islamilaisuuden kautta. Paikoitellen oppikirjoissa myös uusinnetaan kulttuurisia stereotypioita.

Antu Soraisen artikkeli Kieroonkasvamisen mahdollisuudet tarkastelee kasvamista ei-heterona heteroseksuaalisessa kulttuurissa. Soraisen mukaan suomalaisen seksuaali­kasvatuksen haasteena on ymmärtää vaihtoehtoisia seksuaalisuuden tulevaisuuksia. Vallitseva suuntaus kun rakentaa lapselle ja nuorelle vain heteronormatiivista maailmaa.

Valdemar Kallungin ja Olli Lehtosen artikkelissa Ohi on! Entä sitten? Osallisuus varusmiesten kotiutumiseen liittyvän luottavaisuuden selittäjänä tarkastellaan varusmiesten luottavaisuutta palveluksen jälkeiseen tulevaisuuteen. Kirjoittajien mukaan asevelvollisuutta tulee kehittää niin, että sen aikana tuetaan laajemmin varusmiesten suhteita yhteiskuntaan.

Marja Tiilikainen ja Saido Mohamed kuvaavat suomensomalialaisten tyttöjen suhdetta seksuaalisuuteen. Susanna Nurmekselan katsauksessa käsitellään Suomessa asuvien maahanmuuttajanuorten seksuaaliterveystietoja. Puheenvuoroissa Raili Välimaa kertoo Poikien puhelimen toiminnasta ja Sofia Laine kirjoittaa suivaantuneiden keskiluokkaisten nuorten globaalista aallosta.  Lehdessä on myös Maija Lanaksen, Katja Ihamäen ja Minna Lähteenmäen lektiot.

Lehden sisällöstä suurimman osan ovat toimittaneet Anne Puuronen ja Raili Välimaa, joiden teemapääkirjoituksessa tarkastellaan lehden sisältöä seksuaalisuuteen kasvamisen näkökulmasta. Uusi päätoimittaja Tomi Kiilakoski pohtii pääkirjoituksessaan tiedon tarvetta.

Nuorisotutkimus-lehden sivulle 

Nuorisotutkimus-lehti 1/2013 myynnissä verkkokaupassa