Digitaaliset oppimisympäristöt ovat tärkeä osa nuorisotyön arkea

Nuorisotyö on ammatti- ja toimintakenttä, joka reagoi herkästi yhteiskunnallisiin muutoksiin. Yhteiskunnan teknologisoituminen ja nopeasti muuttuvat digitaaliset mediakulttuurit virittävät nuorisotyötä monenlaiseen uudistumiseen. Heidi Villikan julkaisussa Digitaalisia oppimisympäristöjä kehittämässä pureudutaan digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen nuorisotyön kentällä. Julkaisu perustuu tutkimukseen, jossa nuorisotyön digitaalisen mediamaiseman muutoksia tarkasteltiin Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen koordinoiman Myötätuulessa-projektin kautta. Tutkimus ja sen julkaisu on toteutettu Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen ja Nuorisotutkimusverkoston yhteistyönä.

Tutkimuksessa on seurattu ja arvioitu uudenlaisia oppimisen vaatimuksia ja käytäntöjä nuorisotyön ympäristöissä, joissa digitaalisilla menetelmillä oli keskeinen rooli. ”Verkon käytön merkityksen lisääntyminen on nuorten maailmassa on haastanut nuorisotyön ammattilaisia pohtimaan, miten verkkoa ja erilaisia digitaalisia mediavälineitä voisi hyödyntää entistä monimuotoisemmin osana nuorisotyötä”, Villikka toteaa. Digitaalinen teknologia tarjoaa uusia kanavia nuorten tavoittamiseen ja kohtaamiseen, mutta myös mahdollisuuksia nuorten osallistumisen, kansalaisuuden, sosiaalisen vahvistamisen tai itseilmaisun tukemiseen. Nuorisotyön ammattilaiset ovatkin digitaalisen nuorisokasvatuksen kehittäjien etujoukoissa nuorten arjen ja ryhmäsuhteiden asiantuntijoina.

Digitaalinen toimintaympäristö haastaa uudenlaiseen osaamis- ja oppimiskulttuuriin

Nuorten digitaalisessa osaamisessa on laadullisia eroja. Osa nuorista käyttää digitaalista teknologiaa pääasiassa viihdekäyttöön tai sosiaalisten suhteiden ylläpitoon, osa puolestaan myös tiedon tuottamiseen, luoviin harrastuksiin, uusien ideoiden kehittelyyn ja oppimiseen. ”On tärkeää tukea nuoria mahdollisimman monipuolisesti eri tyyppisessä median käytössä, jotta heillä olisi laaja-alaista ymmärrystä median tuomista mahdollisuuksista ja riskeistä sekä yhdenvertaiset mahdollisuudet digitaalisen teknologian hyödyntämiseen”, korostaa Villikka. Digitalisoituva toimintaympäristö avaa kiinnostavan mahdollisuuden päivittää nuorisotyön oppimiskäsityksiä ja -käytäntöjä, joissa tekemällä oppimisella ja yhteisöllisillä toimintamalleilla on keskeinen rooli.

Digitaalinen nuorisotyö vaatii muutosta ajattelutavoissa ja organisaation käytännöissä

Nuorisotyö on erinomainen kenttä uudenlaisten digitaalisten ammattitaitojen ja -kulttuurien sekä toimintatapojen kehittämiseksi. Tutkimuksessa havaittiin, etteivät verkkoalustat automaattisesti muutu nuorisotyöllisiksi oppimisympäristöiksi. Nuorisotyöntekijöiden teknisten taitojen vahvistamisen tulisi kulkea käsi kädessä pedagogisten taitojen kehittämisen kanssa. Täydennyskoulutuksen ja kehittämishankkeiden rinnalle tarvitaan rakenteita, jotka tukevat niin järjestettyä kuin omaehtoista työn kehittämistä. Tarvitaan rohkeutta, tilaa ja kannustusta uusien työtapojen kokeiluihin, tietotaidon jakamista ja työntekijöiden vertaisoppimisen tukemista. Verkko ja digitaalinen media ei ole ainoastaan nuorisotyöllinen väline, vaan koko nuorisotyön kenttää läpileikkaava osaamisalue.

Heidi Villikka: Digitaalisia oppimisympäristöjä kehittämässä – Arviointitutkimus Myötätuulessa-projektista (2013, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus & Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, verkkojulkaisuja 58)

Lisätietoja:

Tutkija Heidi Villikka, Nuorisotutkimusverkosto, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. +49 1637304685 / 040 707 8203

Erityissuunnittelija Harri Taponen, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 050 559 1712