Lastensuojelun tieto ja tutkimus -hanke osoitti tutkimustiedon tarpeen

Lastensuojelu on yhteiskunnallisena ilmiönä ja toimintana kytköksissä laajoihin yhteiskuntasuhteisiin liittyviin kysymyksiin ja avaa näkö­kulmia vaativiin sosiaalisiin prosesseihin. Lastensuojelun tutkimusta tarvitaan julkisen vallan kriittiseksi peiliksi, sekä seurannan ja valvonnan välineeksi, jolla on tärkeä politiikkaa ja yhteiskunnallista keskustelua ohjaava tehtävä. Käytännön työn kehittämisessä tutkitulla tiedolla on ensiarvoisen tärkeä asema. Paraskaan tutkimustieto ei palaudu käytäntöön ilman huolellista implementointia ja yhteistyötä lastensuojelun työntekijöiden kanssa.

Vuonna 2010 Nuorisotutkimusverkosto ja Lapsuudentutkimuksen seura käynnistivät Lastensuojelun tieto ja tutkimus -hankkeen (LasTut), jonka tavoitteeksi asetettiin lastensuojelututkimuksen monitieteisen valtakunnallisen yhteistyön edistäminen. Hankkeen toiminnan rahoittajana toimi Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö ITLA ja hankkeen verkostokoordinaattori sijoittui Nuorisotutkimusverkostoon. Hanke päättyi vuoden 2012 lopussa.

Hankkeen keskeisenä saavutuksena voidaan pitää eri asiantuntijoiden näkemysten kokoamista sekä syntynyttä verkostoa. Tutkijakentän ja rahoittajatahojen aktivoitumisesta on pidettävä huolta myös tulevaisuudessa. Hankkeen kuluessa tehtiin konkreettinen esitys Lastensuojeluakatemiasta. Sen tehtävänä olisi tuottaa lastensuojelua koskevaa monitieteistä tutkimustietoa, koordinoida valtakunnalli­sesti jo olemassa olevaa tutkimus- ja käytännön osaamista ja tutkimustoimintaa. Lisäksi se edistäisi ja ylläpitäisi eri toimijoiden valtakunnallista vuoropuhelua ja kansainvälistä yhteistyötä lastensuojelukysymyksissä.

Hankkeessa kartoitettiin lastensuojelun tutkimuksen tilaa ja tarpeita sekä järjestettiin työpajoja ja seminaareja. Lastensuojelun asiantuntijahaastatteluiden pohjalta laadittu selvitys ilmestyi eri organisaatioiden yhteisjulkaisuna syksyllä 2011. Kerätylle asiantuntijatiedolle on ollut kysyntää julkisessa keskustelussa, eri koulutustapahtumissa ja asiantuntijatyöryhmissä. Asiantuntijoiden, toimittajien ja suuren yleisön lisäksi keskusteluyhteyttä on vahvistettu päättäjiin päin.

Lisätietoja:

VTT Elina Pekkarinen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.)