Uusia työntekijöitä Nuorisotutkimusseuran toimistolla

Nuorisotutkimusseuraan on valittu kevään aikana järjestösihteeri ja erikoissuunnittelijan sijainen.

Nuorisotutkimusseuran järjestösihteeriksi valittiin Sarianne Karikko, joka on työskennellyt järjestösihteerin sijaisena vuodesta 2010 alkaen. Sarianne on valtiotieteiden maisteri ja hänellä on usean vuoden kokemus erilaisista järjestötehtävistä. Aiemmin Sarianne on työskennellyt Aalto-yliopistossa erilaisissa opinto- ja tutkimushallinnon asiantuntijatehtävissä. Sariannen äitiyslomasijaiseksi vuoden 2013 loppuun asti valittiin Riikka Taavetti. Riikka on valtiotieteiden maisteri, arkistonhallinnon opiskelija sekä poliittisen historian jatko-opiskelija ja hänellä on monipuolinen järjestökokemus. Järjestösihteeri vastaa Nuorisotutkimusseuran yhdistyshallinnosta, jäsentoiminnasta sekä verkkotiedotuksesta ja osallistuu seuran seminaarien suunnitteluun ja toteutukseen.

Erikoissuunnittelija Kaisa Vehkalahden sijaiseksi syyskuun 2014 loppuun asti valittiin Antti-Ville Kärjä. Antti-Ville on vuonna 2005 Helsingin yliopistosta musiikkitieteestä väitellyt filosofian tohtori ja dosentti, jonka erityisalaa ovat populaarimusiikin ilmiöt sekä audiovisuaalinen media. Hänellä on monipuolinen kokemus tutkimus- ja opetustehtävistä sekä suunnittelijan töistä. Erikoissuunnittelija vastaa Nuorisotutkimusseuran tutkimustoimintaan liittyvistä kehittämis- ja suunnittelutehtävistä sekä seuran seminaaritoiminnan koordinoinnista.