Uutuusjulkaisu: YAD Street Team - Huumekriittistä kevytaktivismia nuorille

YAD Youth Against Drugs ry:n kolmivuotinen Street Team -hanke päättyi keväällä 2013. Hankkeen tuloksena syntyi verkosta käsin hallinnoitava matalan kynnyksen vapaaehtoistyön malli, jonka keskiössä ovat verkkosivut, blogi ja sosiaalinen media. Hanke oli RAY:n rahoittama.
 
Hankkeen arviointitutkimus julkaistaan tänään kirjana YAD Street Team – huumekriittistä kevytaktivismia nuorille. Arviointitutkimus kulki projektin rinnalla koko sen kolmivuotisen taipaleen ja sen toteuttivat Nuorisotutkimusverkoston tutkijat Mikko Piispa ja Suvi Ervamaa.Arviointitutkimuksessa käydään kronologisesti läpi hankkeen toimintavuodet sekä arvioidaan Street Teamissä jaossa olleet materiaalit. Lopuksi siinä keskitytään vaikutusten arviointiin.
YAD Street Teamin tavoitteena on edistää YAD:n edustamia arvoja ja asenteita nuorten keskuudessa. Nuoret pääsevät Street Teamissä tekemään huumekriittistä työtä omissa kaveripiireissään ja verkostoissaan, niin internetissä kuin ”oikeassa” elämässä.Hankkeen aikana Street Teamiin rekisteröityi noin 1100 nuorta ympäri Suomen, ja heistä lähes puolet aktivoitui toimimaan. Kolmen vuoden aikana nämä tiimiläiset suorittivat liki 5000 tehtävää Street Teamissä jakaen noin 80 000 esitettä, julistetta, tarraa, käyntikorttia ynnä muuta materiaalia.

YAD Street Team pyrkii vastaamaan vapaaehtoistyön muutoksiin. Vapaaehtoistyön muututtua yhä pirstaleisemmaksi ja sen vetovoiman hiipuessa, tulee sen toimintamallejakin pyrkiä muuttamaan. YAD Street Teamin voi nähdä eräänlaisena ohjatun nuorisotoiminnan, nettiaktivismin ja perinteisen kansalaisjärjestötoiminnan hybridinä. 
 
”Street Teamin toimintatapa on erityisesti nuorille suunnatun kansalaistoiminnan kentässä huomionarvoinen innovaatio, josta saatuja kokemuksia kannattaisi varmasti hyödyntää laajemminkin.”
 
YAD Street Team – huumekriittistä kevytaktivismia nuorille -kirjaa voi tilata YAD:n verkkokaupasta sekä Nuorisotutkimusverkoston sivuilta.
 
Suvi Ervamaa & Mikko Piispa: YAD Street Team – huumekriittistä kevytaktivismia nuorille
ISBN 978-951-97615-5-8, 98 s., nidottu, hinta 20 €.
Youth Against Drugs & Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 138.