Nuorisotutkijat haastavat liikuntakenttää

Urheilu ja liikunta ovat perinteisesti kuuluneet suomalaiseen näkemykseen hyvästä ja terveellisestä elämästä, ja myös niiden pedagogista merkitystä osana tasapainoista aikuiseksi kasvamista on korostettu. Tutkimukset ja tilastotieto osoittavat liikunnan harrastamisen olevan yhteydessä sekä koettuun että mitattuun fyysiseen ja henkiseen terveyteen.

Liikunnan ympärillä käytyä aikalaiskeskustelua sävyttää kuitenkin tiivistyvä huoli siitä, että sekä teknologian kehittyminen että kulttuuriset arvostusten muutokset ovat tehneet nuoristamme laiskoja liikkujia – jopa siinä määrin, että asiasta on alettu puhua kansanterveydellisenä ongelmana, joka realisoituu viimeistään lähivuosikymmeninä.

Tuoreen Päivi Harisen ja Anni Rannikon toimittaman pamfletin Tässä seison enkä muuta voi? kirjoituksissa nostetaan esiin erilaisia nuorten liikuntaan liittyviä rakenteellisia epäkohtia. Esimerkiksi koulun jäykät toimintarakenteet ja oma-aloitteisuutta vieroksuva mentaliteetti, reuna-alueiden vähäiset tai olemattomat harrastusmahdol­lisuudet, resursoinnin epäsuhdat, nuorten sosiaaliseen taustaan liittyvät tekijät ja rasismi ovat tekemässä liikunta- ja urheilutoiminnasta samalla tavalla polarisoitunutta kuin muistakin elämän toimintakentistä. Kirjoittajat ehdottavat ratkaisuiksi yhteiskunnan liikuntavastuuta, uutta urheilukulttuuria, nuorten osalli­suuden tukemista ja kriittisyyttä suureellisten visioiden edessä.

Nuorisotutkijoiden usein peräänkuuluttama nuorten kuuleminen, joka liikuntakysymyksissäkin olisi tärkeää, ei välttämättä ole helppoa, sillä kuten moni tämän pamflettikokoelman teksteistä osoittaa, nuoret pyrkivät usein tietoisesti pakenemaan aikuisten tutkivaa ja kontrolloivaa katsetta, vetämään nuorisokulttuurista pesäeroa siihen monitasoiseen normiohjaukseen, jonka puitteissa heistä halutaan sporttisia, terveitä ja tyytyväisiä.

Julkaisutiedot:

Päivi Harinen & Anni Rannikko (toim.): Tässä seison enkä muuta voi? Nuorisotutkijoiden ajatuksia nuorten liikunnasta ja sen kipupisteistä. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 65. ISBN 978-952-5994-38-4. 

Keskustelutilaisuus:

Keskustelua nuorten liikunnasta käydään pamfletin pohjalta Jyväskylässä torstaina 12.9. kello 12–14 Jyväskylän yliopiston Seminarium-rakennuksen salissa 204. Keskustelutilaisuudessa pamfletin toimittajat Päivi Harinen ja Anni Rannikko esittelevät pamfletin avulla nuorten liikunnan kipupisteitä. Pamfletin ajatuksia kommentoivat Valo ry:n lasten ja nuorten liikunnan asiantuntija Jarkko Finni, erikoissuunnittelija Kati Kauravaara, tutkija Anna-Liisa Ojala ja valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Minna Paajanen. Keskustelua vetää professori Hannu Itkonen.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Hedelmätarjoilu. Tarjoilun vuoksi toivomme ennakkoilmoittautumisia 5.9. mennessä.

Lämpimästi tervetuloa!

Tilaisuuden järjestävät Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto sekä LIKES-tutkimuskeskus.

 

Liikuntakysymyksiä on tänä vuonna käsitelty myös Nuorisotutkimusverkoston kahdessa muussa julkaisussa: Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013 (Sami Myllyniemi & Päivi Berg 2013) sekä Epätavallisia elämänkulkuja – huippu-urheilijat ja -taiteilijat 2000-luvun Suomessa (toim. Mikko Piispa & Helena Huhta 2013)