Väitöskirjat 2000-2013 Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjassa

Nuorisotutkimusverkostolla on vankka kokemus akateemisten väitöskirjojen julkaisijana. Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjassa on julkaistu 29 väitöskirjaa 2000–2013. Väitöskirjojen julkaisukriteerinä on korkea tieteellinen taso.

Väitöskirjat jakautuivat yliopistojen mukaan ja tieteenaloittain seuraavasti: Helsinki (14), Tampere (7), Itä-Suomi ml. aiempi Joensuun yliopisto (5), Turku (1), Jyväskylä (1), Lappi (1); valtio- tai yhteiskuntatieteet (21), humanistiset tieteet (3), kasvatustieteet (2), teologia (1), maa- ja metsätaloustieteet (1), biotieteet (1). Väitöskirjan jälkeisiä julkaisuja 2008–2013 julkaistiin seuraavasti: postdoc-kirjoittajien monografiat 3 kpl, artikkelikokoelmat, joissa oli mukana postdoc-tutkijoita: 28 kpl.

Nuorisotutkimusseuran jäsenet saavat seuran julkaisuista 25 prosentin alennuksen.

Nuorisotutkimusseuran julkaisemat väitöskirjat

2013

Riikka Korkiamäki / yhteiskunta- ja kulttuuritieteet, sosiaalityö, Tampereen yliopisto (yhteisjulkaisu Tampere University Pressin kanssa): Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa

2012

Tomi Kiilakoski / kasvatustiede, Tampereen yliopisto: Kasvatus teknologisessa maailmassa - tutkimus teknologisoituvasta kasvatuksesta

Aurélie Mary / yhteiskunta- ja humanistiset tieteet, Tampereen yliopisto (yhteisjulkaisu Tampere University Pressin kanssa): The Illusion of the Prolongation of Youth – Transition to Adulthood among Finnish and French Female University Students

Sofia Laine / politiikan ja talouden tutkimus, kehitysmaatutkimus, Helsingin yliopisto: Young Actors in Transnational Agoras - Multi-Sited Ethnography of Cosmopolitan Micropolitical Orientations

2011

Petri Paju / yhteiskuntatieteet, sosiologia, Itä-Suomen yliopisto: Koulua on käytävä. Etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana
(Ks. myös pakettitarjous tuoreen Apina pulpetissa – ysiluokan yhteisöllisyys -kirjan kanssa.)
Anne-Mari Souto / yhteiskuntatieteet, sosiologia, Itä-Suomen yliopisto: Arkipäivän rasismi koulussa. Etnografinen tutkimus suomalais- ja maahanmuuttajanuorten ryhmäsuhteista

Veronika Honkasalo / sosiaalitieteet, sosiologia, Helsingin yliopisto: Tyttöjen kesken. Monikulttuurisuus ja sukupuolten tasa-arvo nuorisotyössä

2010

Sini Perho / yhteiskuntatieteet, sosiologia, Itä-Suomen yliopisto: Rasistisuus nuorten yhteisöissä. Tutkimus vuosituhannen vaihteen Joensuusta

Elina Pekkarinen / sosiaalitieteet, sosiaalityö, Helsingin yliopisto: Stadilaispojat, rikokset ja lastensuojelu. Viisi tapaustutkimusta kuudelta vuosikymmeneltä

Sanna Koskinen / biotieteet, ympäristötiede, Helsingin yliopisto: Lapset ja nuoret ympäristökansalaisina. Ympäristökasvatuksen näkökulmia osallistumiseen

2008

Anne K. Ollila /yhteiskuntatieteet, Lapin yliopisto (yhteisjulkaisu Lapin yliopiston julkaisusarjan kanssa): Kerrottu tulevaisuus - alueet ja nuoret, menestys ja marginaalit

Noora Ellonen / sosiaalipolitiikka, Tampereen yliopisto: Kasvuyhteisö nuoren turvana. Sosiaalisen pääoman yhteys nuorten masentuneisuuteen ja rikekäyttäytymiseen  (loppuunmyyty)

2007

Anna Rastas / yhteiskuntatieteet, antropologia, Tampereen yliopisto (yhteisjulkaisu Tampere University Pressin kanssa): Rasismi lasten ja nuorten arjessa. Transnationaalit juuret ja monikulttuuristuva Suomi

2006

Sanna Aaltonen / valtiotieteet, sosiologia, Helsingin yliopisto (yhteisjulkaisu Yliopistopaino Kustannuksen kanssa):Tytöt, pojat ja sukupuolinen häirintä

Atte Oksanen / yhteiskuntatieteet, sosiaalipsykologia, Tampereen yliopisto (yhteisjulkaisu Tampere University Pressin kanssa): Haavautuva minuus: väkivallan barokki kontrolliyhteiskunnassa

Minna Autio / kuluttajaekonomia, maa- ja metsätaloustieteet, Helsingin yliopisto (yhteisjulkaisu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa): Kuluttajuuden rakentuminen nuorten kertomuksissa

Merja Hermonen / uskontotiede, Helsingin yliopisto (yhteisjulkaisu Loki-kirjojen kanssa): Pimeä hehku. Satanismi ja saatananpalvonta 1990-luvun suomalaisessa nuorisokulttuurissa  (loppuunmyyty)

2005

Titus Hjelm / uskontotiede, Helsingin yliopisto (yhteisjulkaisu Yliopistopainon kanssa): Saatananpalvonta, media ja suomalainen yhteiskunta  (loppuunmyyty)

2004

Timo Harrikari / yhteiskuntapolitiikka, Jyväskylän yliopisto: Alaikäisyys ja rikollisuuden muuttuvat tulkinnat suomalaisessa lainsäätämiskäytännössä

Anne Puuronen /  uskontotiede, Turun yliopisto: Rasvan tyttäret. Etnografinen tutkimus anorektisen kokemustiedon kulttuurisesta jäsentymisestä  (loppuunmyyty)

Petri Hautaniemi / sosiaaliantropologia, Tampereen yliopisto: Pojat! Somalipoikien kiistanalainen nuoruus Suomessa (loppuunmyyty)

Venla Salmi / kasvatustiede, Helsingin yliopisto: Varhaisnuorten normirikkomukset - ongelma vai osa nuoruutta? Helsinkiläisten 12–13-vuotiaiden kielletyn ja rikollisen toiminnan laajuus, piirteitä ja merkityksiä  (loppuunmyyty)

Hanna Salomäki / kirkkososiologia, teologia, Helsingin yliopisto (yhteisjulkaisu Yliopistopainon kanssa): Tosi rakkaus odottaa. Seksuaalieettinen nuortenliike Suomessa

2003

Jukka Lehtonen / valtiotieteet, sosiologia, Helsingin yliopisto: Seksuaalisuus ja sukupuoli koulussa  (loppuunmyyty, pdf ethesis-palvelussa)

2002

Minna Suutari / yhteiskuntapolitiikka, Joensuun yliopisto: Nuorten sosiaaliset verkostot palkkatyön marginaalissa

Leena Suurpää/ valtiotieteet, sosiologia, Helsingin yliopisto: Erilaisuuden hierarkiat. Suomalaisia käsityksiä maahanmuuttajista, suvaitsevaisuudesta ja rasismista

2001

Tarja Tolonen / valtiotieteet, sosiologia, Helsingin yliopisto: Nuorten kulttuurit koulussa - ääni, tila ja sukupuolten arkiset järjestykset

2000

Jaana Lähteenmaa / valtiotieteet, sosiologia, Helsingin yliopisto: Myöhäismoderni nuorisokulttuuri. Tulkintoja ryhmistä ja ryhmiin kuulumisten ulottuvuuksista  (loppuunmyyty, tiivistelmä Helsingin yliopiston sivuilla)

Päivi Harinen / sosiologia, Joensuun yliopisto: Valmiiseen tulleet. Tutkimus nuoruudesta, kansallisuudesta ja kansalaisuudesta  (loppuunmyyty, tiedote Itä-Suomen yliopiston sivuilla)