Professori, Nuorisotutkimusseuran varapuheenjohtaja Päivi Honkatukia Julkaisufoorumin panelistiksi

Professori, Nuorisotutkimusseuran varapuheenjohtaja Päivi Honkatukia Julkaisufoorumin panelistiksi
Nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukia on valittu Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan hallinnoiman Julkaisufoorumin panelistiksi kaudelle 2014–2016. Honkatukia on jäsenenä paneelissa 17, jonka alaan kuuluvat sosiaalitieteet, media- ja viestintätieteet sekä muut yhteiskuntatieteet, mukaan luettuna nuorisotutkimus.

Honkatukia valittiin paneelin jäseneksi Lapsuudentutkimuksen seuran, Nuorisotutkimusseuran, Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen ja Suomen Sosiaalipedagogisen seuran esityksestä. Seurat halusivat Julkaisufoorumin paneeleihin monipuolista näkemystä, joka huomioi myös pienempien, poikkitieteellisten tieteenalojen – kuten nuorisotutkimuksen ja kriminologian – erityiskysymyksiä tieteellisessä julkaisutoiminnassa.

Päivi Honkatukia, jonka oma tutkimus on voimakkaasti tieteidenvälistä ja jolla on pitkä kokemus tieteellisten seurojen toiminnasta, edistää seurojen näkemyksen mukaan erinomaisesti näitä näkökulmia. Honkatukian tavoitteena paneelin jäsenenä on pyrkiä vahvistamaan tieteenvälisten ja monitieteisten näkökulmien näkyvyyttä ja arvostusta julkaisutoiminnassa.

Päivi Honkatukia on valtiotieteen tohtori. Hän työskentelee Tampereen yliopistossa nuorisotutkimuksen professorina. Honkatukia on toiminut mm. oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välistä vuorovaikutusta edistävän Oikeus-lehden päätoimittajana, YOUNG – Nordic Journal of Youth Research -lehden toimituskunnassa sekä Scandinavian Journal of Criminology & Crime Prevention -lehden julkaisutoimikunnassa. Honkatukian keskeisiin tutkimusintresseihin kuuluvat rikollisuuteen ja sen kontrolliin liittyvien ilmiöiden analysointi nuorten elämässä. Honkatukian kotisivu. 

Tieteellisten seurain valtuuskunnan Julkaisufoorumi-hankkeen tavoitteena on luoda järjestelmä, jossa tieteellistä julkaisutoimintaa voidaan arvioida laadullisesti. Julkaisufoorumijärjestelmän perustana on julkaisukanavien eli tieteellisten lehtien, sarjojen ja kirjakustantajien kaikki tieteenalat kattava tasoluokitus. Tasoluokitukset arvioidaan uudelleen seuraavan kerran vuonna 2014. Lisätietoa Julkaisufoorumista. 

Lapsuudentutkimuksen seura ry

Nuorisotutkimusseura ry

Oikeus- ja yhteiskuntatieteelllinen yhdistys ry

Suomen Sosiaalipedagoginen seura

(Korjaus 24.10.: Myös Suomen Sosiaalipedagoginen seura esitti Honkatukiaa paneelin jäseneksi.)