Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökisan gradusarjan voitti Elina Harju ja ammattikorkeakoulujen sarjan Anni-Reetta Sorell

Nuorisotutkimusseura on palkinnut parhaat nuorisotutkimukselliset pro gradu -tutkielmat jo vuodesta 2001 lähtien. Vuonna 2013 perinteinen gradukisa muutettiin opinnäytetyökilpailuksi, jossa palkittiin vuoden parhaan pro gradu -tutkielman lisäksi myös paras ammattikorkeakoulujen opinnäyte. Palkinnot jaettiin Nuorisotutkimuspäivän yhteydessä Tieteiden talolla keskiviikkona 6.11. Palkintojen suuruus on 800 euroa.

Nuorisotutkimuksen asiantuntijoista koostuva raati valitsi voittajat korkeimpia arvosanoja saaneiden, opiskelijoiden tai opettajien kilpailuun lähettämien töiden joukosta. Graduja kilpailuun saapui 20 kuudesta eri yliopistosta ja ammattikorkeakoulujen opinnäytteitä 13 seitsemästä eri oppilaitoksesta.

Ammattikorkeakoulujen sarjassa painottuivat toiminnalliset opinnäytetyöt, joissa käsiteltiin monipuolisesti erilaisia nuorisotyön menetelmiä. Osallistuvan tutkimusotteensa myötä ne sisälsivät myös paljon herkkää dialogia erilaisten nuorten kanssa mitä moninaisimmissa ympäristöissä. Pro gradu -töissä raatia ilahdutti niiden monitieteisyys ja moninäkökulmaisuus. Mukana oli kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisten tarkastelujen ohella ympäristöpolitiikkaan, terveystieteisiin ja kuvataidekasvatukseen kiinnittyviä töitä. Yksittäisistä teemoista liikunta, terveys ja hyvinvointi korostuivat muita enemmän.

Pro gradu -sarjan voitti Elina Harju Helsingin yliopiston sosiaalityön oppiaineeseen tehdyllä työllä ”Growing big in the streets” Lusaka’s street youths’ voices of poverty in the streets. Työ on kunnianhimoinen etnografinen tutkimus kaduilla kasvavista ja vanhenevista nuorista Sambian Lusakassa. Se käsittelee etenkin katunuorten toimijuutta suhteessa ikään ja köyhyyteen. Harjun työ osoittaa muun muassa, kuinka aikuistuminen rajoittaa sekä katunuorten rahan hankkimisen tapoja että viranomaisten tarjoaman avun määrää.

Palkintoraati kehuu Harjun tapaa problematisoida lapsuutta ja nuoruutta erilaisissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa. Lisäksi työssä on käytetty monipuolista ja myös länsimaiden ulkopuolelta tulevaa tutkimuskirjallisuutta. Työ osoittaa kokonaisuudessaan kypsyyttä, laajaa perehtyneisyyttä sekä sitoutuneisuutta – inhimillisestä ja empaattisesta tutkijan otteesta puhumattakaan.

Vuoden 2013 ja Nuorisotutkimusseuran ensimmäisen ammattikorkeakoulujen opinnäytteiden sarjan voitti Anni-Reetta Sorell Humakin Äänekosken kampuksen kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmaan tehdyllä työllään Sankarittarien matka. Toiminnallisen pienryhmän mahdollisuudet vuorovaikutuksen rakentajana maahanmuuttaja- ja valtaväestön tyttöjen välillä. Palkintoraati kiittää Sorellia erityisesti siitä, että opinnäytetyö tunnistaa perinteisen monikulttuurisen nuorisotyön ongelmia Suomessa, kuten sen, että toimintaa toteutetaan usein pelkästään maahanmuuttajatyönä ja siivutetaan esimerkiksi kysymykset rasismista suomalaisnuorten keskuudessa.

Sorellin opinnäytetyössä kehitetty pienryhmätoiminta ottaa lähtökohdakseen nuorten keskinäisen vuorovaikutuksen tukemisen heitä yhteisesti kiinnostavien toimintojen kautta. Tällöin kysymykset kulttuurisista eroista eivät nouse päällimmäisiksi ja nuoria vain erottaviksi tekijöiksi. Opinnäytteenä työ on laadukkaasti ja selkeästi toteutettu, ja itse tutkittavan menetelmän kehittäminen käy jatkuvaa keskustelua teorian ja empirian kanssa.

Gradusarjan voittajan lisäksi palkintoraati palkitsi kaksi pro gradu -työtä kunniamaininnoin. Ensimmäisen kunniamaininnan sai Laura Hämäläinen gradullaan Poikarakkautta tyttökulttuurissa. Etnografinen tutkimus virtuaalisesta roolipeliyhteisöstä (Itä-Suomen yliopisto, kulttuuriantropologia). Toisen kunniamaininnan sai Otto Ruokolainen gradullaan Sosiaalinen asema ja terveyskäyttäytyminen. Lukiolaisten ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten erot (sosiologia, Helsingin yliopisto).

Myös ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden sarjassa jaettiin kaksi kunniamainintaa. Ensimmäisen kunniamaininnan sai Juha Heiskanen työllään Kasvatusta ja kontrollia. Puolijulkisen tilan nuorisotyö tekijöidensä kokemana. (Humak, kansalaistoiminta ja nuorisotyö). Toisen kunniamaininnan sai Essi Erlands työllään Ryhmäbloggaamalla yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Turun Tyttöjen Talon ryhmäblogitoiminnan mallinnus (Yrkeshögskolan Novia, kansalaistoiminta ja nuorisotyö).

Kaikki palkitut opinnäytetyöt ovat ladattavissa ja luettavissa opinnäytetyökilpailun sivulla.

Lisätiedot

Arviointiraadin puheenjohtaja Anne-Mari Souto, p. 020 7621 287, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Gradusarjan 2013 voittaja Elina Harju, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden sarjan 2013 voittaja Anni-Reetta Sorell, p. 044 9072365, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Arviointiraadin kokoonpano 2013

Puheenjohtaja YTT Anne-Mari Souto

Gradusarja:

VTT Sinikka Aapola-Kari
VTT Timo Harrikari
FT Merja Kylmäkoski
YTT Mari Käyhkö
YTT Kirsi Pohjola
Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden sarja:
FT Anu Gretchel
VTT Jaana Lähteenmaa
YTT Jussi Ronkainen
 

Osa palkituista kuvassa: Otto Ruokolainen, Essi Erlands, Anni-Reetta Sorell ja Laura Hämäläinen.