Lasten ja nuorten osallistumisoikeuksien toteutumista selvittävän raporttiluonnoksen kommentointi

Oikeusministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat laatimassa selvitystä lasten ja nuorten osallistumisoikeuksien edistämisestä osana valtioneuvoston kansallista perus- ja ihmisoikeusohjelmaa. Selvityksen ”Pääsevätkö lapset ja nuoret vaikuttamaan yhteiskunnassa? Selvitys lasten ja nuorten osallistumisoikeuksien edistämisestä yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmasta” luonnos lähetettiin kohdennetusti osallistumisoikeuskysymyksiin perehtyneille tutkijoille, ja laajalle tutkijaverkostolle tarjottiin myös mahdollisuus ottaa kantaa kyseiseen luonnokseen. Määräajassa kommentointiin osallistui viisi tutkijaa Nuorisotutkimusverkostosta, yksi tutkija Lapsuudentutkimuksen seurasta sekä SPARG-SKIDI -tutkimusryhmä (TaY, SA). Luonnos keräsi tutkijoiden keskuudesta runsaan kolmetoistasivuisen palautteen.

Tutkijat pohtivat selvityksen tehtävää ja tarkoituksenmukaisuutta kysyen, onko riittävää selvittää vain seikkoja, joihin Euroopan neuvosto ja YK:n lapsen oikeuksien komitea ovat kiinnittäneet huomiota. Tutkijat huomauttivat, että osallistuminen ja vaikuttaminen ovat monisyisiä lasten ja nuorten arkitodellisuutta usealla tasolla leikkaavia oikeuskysymyksiä. Ne saavat täyden merkityksensä vasta suhteessa laajempiin ihmisoikeuksiin, kuten itseilmaisun vapauteen, tiedonsaantiin sekä ajatusten, omantunnon ja uskonnon vapauteen. Osallistumisen kokonaisvaltainen huomioiminen edellyttää lisäksi, ettei lapsiin ja nuoriin kohdistu syrjintää.

Osallistumisoikeuksien ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen arviointia ei siis voi supistaa vain olemassa olevien suositusten, poliittisten linjausten ja osallistuvan demokratian edustuksellisten toimielinten tarkasteluun. Tutkijat antoivat kommenteissaan lukuisia esimerkkejä arjen osa-alueista, joihin huomiota tulisi kiinnittää: toteutuvatko lasten ja nuorten osallistumisoikeudet ja vaikutusmahdollisuudet esimerkiksi kunnallisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa, varhaiskasvatus- ja koulujärjestelmässä, liikuntapalveluissa, vapaa-ajan harrastuksissa, kirjastopalveluissa, yhdyskuntasuunnittelussa, naapurustossa ja perheissä? Miten huomioidaan lasten ja nuorten elämäntilanteiden ja taustojen heterogeenisyys sekä erilaisten ryhmien edellytykset vaikuttaa? Yleisten havaintojen lisäksi tutkijat antoivat lukuisia yksityiskohtaisia ehdotuksia selvityksen rakenteen ja sisällön tarkentamiseksi sekä näkökulmien rikastamiseksi.

Lopulta selvitykseltä toivottiin raportin laatijoiden kriittistä ja rohkeaa arviointia siitä, pääsevätkö lapset ja nuoret vaikuttamaan yhteiskunnassa. Tilanteen arvioimiseen tutkijat ehdottivat useita tutkimuksia, joiden tekoon on osallistunut kymmeniä lapsuudentutkijoita ja nuorisotutkijoita. Lisäksi toivottiin konkreettisia toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Lasten ja nuorten osallistumisoikeuksien tarkastelu ja edistäminen ovat myös lapsuudentutkimuksen ja nuorisotutkimuksen tärkeitä tavoitteita.

Kommenttikoosteen voi tilata osoitteesta Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Koosteen koordinaattori VTT tutkija Elina Pekkarinen, Nuorisotutkimusverkosto