Lapset ja nuoret vahvistavat demokratiaa monipuolisesti Euroopassa

22 Euroopan maasta kerätyn aineiston perusteella lasten ja nuorten alue- ja paikallistoiminnassa toteutuvat monipuolisesti ja laaja-alaisesti niin suora, osallistuva, deliberatiivinen kuin vastademokratiakin. Nämä demokratian eri muodot tunnustetaan myös eurooppalaisissa lasten ja nuorten yhteiskunnallista ja poliittista osallistumista ohjaavissa asiakirjoissa ja sopimuksissa, mutta koko Eurooppaa koskevat yleistason suositukset korostavat usein vahvasti ainoastaan edustuksellista demokratiaa.

Kuten aineistosta nousevat hyviksi koetut esimerkit osoittavat, perinteinen edustuksellisuus ei kuitenkaan ole nykyisen demokraattisen toiminnan koko kuva. Tämän ajatuksen pohjalta suomalais-belgialainen tutkimusryhmä selvitti lasten ja nuorten yhteiskunnallisen ja poliittisen toiminnan monia tapoja ja mahdollisuuksia nyky-Euroopassa. Tuloksena syntyi julkaisu, jossa valotetaan monipuolisin esimerkein demokratian toteutumisen erilaisia ilmenemismuotoja. Julkaisussa on osionsa edustuksellisen demokratian lisäksi suoralle, osallistavalle, deliberatiiviselle ja vastademokratialle.

Tutkimus liittyy Euroopan neuvoston (EN) ja Euroopan unionin (EU) toiveeseen selvittää ja kehittää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia paikallisella ja alueellisella tasolla Euroopassa. Selvitystä varten tutkijoilla oli käytössä monipuolisia lasten ja nuorten vaikuttamista koskevia hyviksi koettuja paikallis- ja aluetason esimerkkejä 22 Euroopan maasta.

Tutkimusryhmän näkemyksen mukaan lasten ja nuorten yhteiskunnallisen ja poliittisen toiminnan koko kirjon vahvempi näkyväksi tekeminen ja tämän toiminnan tukeminen vahvistaisi demokratiaa Euroopan laajuisesti. Tutkijat esittävätkin 16 konkreettista suositusta eri demokratian osa-alueille lasten ja nuorten osallistumisen vahvistamiseksi. Täysimääräisesti toteutuakseen demokraattinen toiminta ei voi jäädä ainoastaan edustuksellisesti valittujen toimijoiden käsiin, vaan vahva demokratia tarvitsee jatkuvaa vuorovaikutusta ja kuulluksi tulon mahdollisuuksia eri tavoin toimivien ja eri-ikäisten kesken. Yhteiskunnalliset muutokset voivat myös lähteä rauhanomaisesti liikkeelle lapsista ja nuorista, jos heidän monimuotoiselle osallistumiselleen annetaan poliittisesti vahvempi tuki ja luottamus.

Englanninkielistä verkkojulkaisua Youth Participation Good Practices in Different Forms of Regional and Local Democracy (Anu Gretschel, Tiina-Maria Levamo, Tomi Kiilakoski, Sofia Laine, Niina Mäntylä, Geoffrey Pleyers & Harri Raisio) voi tilata painatuskulujen hinnalla Nuorisotutkimusverkoston verkkokaupastawww.nuorisotutkimusseura.fi/catalog. ISBN 978-952-5994-45-2, ISSN 1799-9227. 74 pages. Finnish Youth Research Network, internet publications 69.

Julkaisu verkossa: Youth Participation Good Practices in Different Forms of Regional and Local Democracy (pdf-tiedosto, 562 kt, linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Yhteystiedot

Erikoistutkija, FT Anu Gretschel
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
p. 040 516 9189

Nuorisotutkimusseura ry on tieteellinen seura, joka edistää nuorisotutkimusta Suomessa ja kansainvälisesti. Nuorisotutkimusverkosto on seuran osana toimiva tutkijayhteisö, joka tuottaa monitieteistä akateemista tutkimusta sekä vaikuttaa tutkimuksillaan yhteiskuntapolitiikkaan ja nuorisotyön kehittämiseen. Nuorisotutkimusseuran julkaisusarjassa julkaistaan niin akateemista kuin soveltavaakin tutkimusta sekä yhteiskunnallisia puheenvuoroja. Seura julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Nuorisotutkimus-lehteä.