Etsivän nuorisotyön tekijät toivovat nuorisonäkökulman vahvistamista kunnallisessa päätöksenteossa

Nuorisotutkimusverkoston tutkija Anne Puuronen on selvittänyt etsivän nuorisotyön käytäntöjä. Hän toteaa, että nuorisotyön kentältä tuli selkeä viesti: etsivän nuorisotyön työote tulee ymmärtää kohtaamistyönä, jossa tavoitteena on tukea nuorta hänen itselleen asettamien suunnitelmien edistämisessä hänen elämäntilanteensa tarpeet huomioiden.

”Nuorten monialaiset tarpeet näkyvät etsivässä nuorisotyössä tehtäväalueiden laaja-alaisuutena. Tilanne luo haasteita työntekijän oman ammatillisen osaamisen vahvistamiselle ja vaatii nuorisopoliittisen asiantuntijuuden jatkuvaa esillä pitämistä nuorten asioiden ajamisessa”, tiivistää Puuronen.

Etsivän katse -kirjassa tarkastellaan työntekijälähtöisesti etsivän nuorisotyön tavoitteita, kohderyhmiä ja menetelmiä, työn ammatillisia vaatimuksia ja verkostoyhteistyötä sekä alaa koskevia ohjauspoliittisia toimenpiteitä. Etsivän nuorisotyön tekijöillä on keskenään hyvin erilaisia koulutus- ja työkokemustaustoja. Tämä on sekä ammatillinen vahvuus että haaste alan kehittämisen ja täydennyskoulutuksen kannalta. Täydennyskoulutuksen kehittämisessä tärkeitä suuntia ovat ammattilaisten moninaisen osaamistaustan säilyttäminen, rikastuttaminen sekä sen jaettavuuden mentorimallinen lisääminen työkokemustaustoiltaan erilaisten työntekijöiden kesken.

Etsivän katse -julkaisu julkistetaan Tampereella 21.1.

Anne Puuronen (FT, sosiologian dosentti) on väitellyt Turun yliopistossa uskontotieteen alaan kuuluvalla väitöskirjalla anoreksiasta yhteiskuntasuhteena. Hänen kiinnostuksensa kohteena on nuorten terveyskäyttäytymisen laadullinen tutkimus, soveltava nuorisotutkimus sekä nuorisotyön ja toiminnan kehittämistutkimus. Hänen aikaisemmat tutkimukset ovat käsitelleet nuorten tupakoimattomuuden edistämistä sekä hyvinvoinnin ja elintapojen ylisukupolvista sosiaalista periytymistä. Tällä hetkellä hän tutkii hoitoon heikosti kiinnittyneille nuorille suunnattua jalkautuvaa nuorisotyön toimintamallia A-klinikkasäätiön tutkimushankkeessa.

Etsivän katse -julkaisu on raportti Nuorisotutkimusseuran tutkimushankkeesta ”Etsivän nuorisotyön ammatillinen kehittäminen: nykytilanne ja tulevaisuuden tarpeet”. 

Etsivän katse -julkaisu on ilmaiseksi luettavissa netissä verkkojulkaisuna. Kirjamuotoisena julkaisua voi tilata 20 euron hintaan Nuorisotutkimusverkoston verkkokaupasta osoitteesta http://www.nuorisotutkimusseura.fi/catalog

Anne Puuronen: Etsivän katse. Etsivä nuorisotyö ammattina ja ammattialan kehittäminen – näkökulmia käytännön työstä. 2014. 124 s, 20 euroa.
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 70, julkaisuja 144.
ISBN (PDF) 978-952-5994-47-6, ISBN (nid) 978-952-5994-48-3

Lisätietoja: Anne Puuronen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Nuorisotutkimusseura ry on tieteellinen seura, joka edistää nuorisotutkimusta Suomessa ja kansainvälisesti. Nuorisotutkimusverkosto on seuran osana toimiva tutkijayhteisö, joka tuottaa monitieteistä akateemista tutkimusta sekä vaikuttaa tutkimuksillaan yhteiskuntapolitiikkaan ja nuorisotyön kehittämiseen. Nuorisotutkimusseuran julkaisusarjassa julkaistaan niin akateemista kuin soveltavaakin tutkimusta sekä yhteiskunnallisia puheenvuoroja. Seura julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Nuorisotutkimus-lehteä.