Nuorisotutkimusverkoston ja THL:n yhteinen tutkimushanke arvioi nuorten kuulemisen tapoja ja syrjäytymisen ehkäisyn kustannuksia

Nuorisotutkimusverkoston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) muodostama konsortio toteuttaa vuoden 2014 aikana Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikön myöntämän rahoituksen turvin tutkimuksen, jossa tarkastellaan nuorten syrjäytymisen ehkäisytoimien kustannuksia ja vaikuttavuutta. Viime vuosina on ilmestynyt nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviä raportteja, mutta niissä on keskitytty lähinnä politiikkatoimien ja palvelujen arviointiin. Nyt käynnistyvä tutkimushanke pyrkii tavoittamaan myös nuorten näkökulmaa, joka aiemmissa raporteissa on jäänyt vähälle huomiolle tai kokonaan katveeseen. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa analyyttista tietoa nuorista sekä hyvinvointipalvelujen ja kehittämishankkeiden asiakkaina että syrjäytymiskokemuksen tuntijoina. Tutkimuksessa yhdistetään nuorisotutkimuksen, sosiaalipolitiikan ja taloustieteen tutkimusperinteitä ja lähestymistapoja.

Nuorten kuulemista ja syrjäytymisen ehkäisytoimien kustannuksia ja vaikuttavuutta tarkastellaan kolmen teema-alueen kautta.

  • Nuorten kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen syrjäytymistä koskevan tiedon tuottamisessa hyvinvointipalvelujen tarjoajien näkökulmasta.
  • Nuorten näkökulma interventioihin, niiden vaikuttavuuteen ja heidän kokemusasiantuntemuksensa hyödyntämiseen. Niin nuorisotutkimuksessa kuin nuorisotyössä ollaan perinteisesti oltu kiinnostuneita nuorten kokemuksista. Viime vuosina kokemusasiantuntijat ovat nousseet vahvasti aikuispuolella mielenterveys- ja päihdesektorin toimijoiksi joko vertaistukijoina tai koulutettuina ammattilaisten kouluttajina. Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kohdalla kokemusten kuunteleminen tai kokemusasiantuntijuus ovat kuitenkin monitahoisia ja ristiriitaisia kysymyksiä, joihin tutkimuksessa pureudutaan.
  • Peruspalvelujen arviointi 16–29 -vuotiaisiin nuoriin kohdistuvien palvelujen näkökulmasta, syrjäytymisen ehkäisyn kustannukset vuosina 2006-2011. 

Nuorisotutkimusverkosto vastaa ensimmäisen ja toisen osion ja THL kolmannen osion tiedonkeruusta ja aineiston analysoinnista. Nuorisotutkimusverkoston aineistona ovat Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja Kouvolassa toteutetut nuorten ja nuorten parissa työskentelevien aikuisten haastattelut. THL käyttää samojen kaupunkien osalta tuotettua rekisteriaineistoa.

Kokoavasti hankkeessa tarkastellaan yhtäältä kuntataloutta toisaalta nuorten kokemuksia palvelujärjestelmässä ja näiden välissä on tutkijoiden kriittinen katse arvioimassa, kohtaavatko nuoret ja palvelujärjestelmä toisiaan.

Nuorisotutkimusverkostossa tutkimuksesta vastaa VTT Sanna Aaltonen ja tutkijana toimii VTT Päivi Berg. Hanke kestää vuoden 2014 loppuun asti ja sen loppuraportti ilmestyy vuoden 2015 alussa.

Lisätietoja

VTT Sanna Aaltonen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 020 755 2663