Hyvinvoiva sateenkaarinuori -hanke kertoo nuorten elämäntilanteista ja muutostarpeista

Tutkimus suomalaisista sateenkaarinuorista on julkaistu suomennettuna. Marraskuussa 2013 julkaistun ruotsinkielisen, ensimmäisen laajan kotimaisen seksuaali- ja sukupuolivähemmistönuorten hyvinvointia kartoittavan kyselytutkimuksen mukaan hlbti-nuorten keskuudessa on enemmän huolia oman hyvinvointinsa suhteen kuin muilla nuorilla. Useimmat sateenkaarinuoret voivat hyvin, vaikkakin suurimmalla osalla heistä on kokemuksia yhteiskunnan sukupuolta ja seksuaalista suuntautumista koskevien normatiivisten käsitysten aiheuttamista haasteista.

Katarina Alangon tekemä Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa -tutkimus on saatavilla maksutta verkosta (verkkojulkaisu pdf-tiedostona), ja sitä voi tilata painettuna Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta. Tutkimuksen päätuloksiin voi tutustua tiivistelmästä, joka on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Marraskuussa julkaistu ruotsinkielinen tutkimusraportti herätti julkisuudessa, järjestöissä sekä syrjinnän vastaista työtä tekevien parissa keskustelua nuorten kohtaamasta syrjinnästä ja kiusaamisesta, mutta myös nuoria tukevien ystäväpiirien ja muiden verkostojen tärkeydestä.

Kyselytutkimuksen laaja, yhteensä yli 2500 eri-ikäisen vastaajan kattava aineisto on toimitettu Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, josta se on tilattavissa tutkimuskäyttöön. Nuorisotutkimusseura toivoo, että aineisto toimii jatkossa monien tutkimusten pohjana ja että sen avulla kuva sateenkaarinuorista ja nuoruudesta Suomessa monipuolistuu entisestään. Nuorisotutkimusseura haluaa edistää omassa toiminnassaan tutkimusaineistojen jatkokäyttöä. Mahdollisuus aineistojen jatkokäyttöön on tärkeää tieteen avoimuuden sekä monipuolisten tutkimusmetodien käytön ja tutkijoiden välisen yhteistyön mahdollistamiseksi.

Vuonna 2014 tutkimus jatkuu laadullisella osiolla, jossa syvennetään kyselytutkimuksen tuottamaa kuvaa nuorten hyvinvoinnista ja pohditaan, miten nuorten elämäntilanteita voisi parantaa. Nuorisotutkimusseura, Seta ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto toteuttavat muistitietokeruun, jossa kerätään kokemuksia sateenkaarinuoruudesta ennen ja nyt. Keruu jatkuu huhtikuun loppuun saakka ja siihen on mahdollista osallistua myös verkossa. Lisäksi osana hanketta työskentelee keväällä nuorten ryhmiä, jotka pohtivat kyselyn tulosten sekä omien kokemustensa pohjalta, miten sateenkaarinuoret kokevat elämäntilanteensa ja millaisia muutoksia he toivovat arkeensa. Hankkeessa julkaistaan syksyllä nuorten kanssa toimiville suunnattu verkkokirja.

Katarina Alanko: Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa? Ruotsista suomentanut Olavi Kaljunen. 59 s. 2014.
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 146, verkkojulkaisuja 72 & Seta, Seta-julkaisuja 23.
ISBN 978-952-5994-52-0 (nid.)
ISBN 978-952-5994-51-3 (PDF)
Julkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9219
Verkkojulkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9227

Julkaisu on luettavissa ilmaiseksi verkkojulkaisuna (pdf). Painettua julkaisua voi ostaa painatuskulujen hinnalla, 10 eurolla Nuorisotutkimusseuranverkkokaupasta.

Lisätietoja:

Riikka Taavetti
Tutkija, Nuorisotutkimusverkosto
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 020 755 2693

Katarina Alanko
Ps.T., Åbo Akademi
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 044 526 0676

Lotte Heikkinen
Nuorisotyön koordinaattori, Seta
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 044 301 3020

Järjestöt:

Nuorisotutkimusseura ry on tieteellinen seura, joka edistää nuorisotutkimusta Suomessa ja kansainvälisesti. Nuorisotutkimusverkosto on seuran osana toimiva tutkijayhteisö, joka tuottaa monitieteistä akateemista tutkimusta sekä vaikuttaa tutkimuksillaan yhteiskuntapolitiikkaan ja nuorisotyön kehittämiseen. Nuorisotutkimusseuran julkaisusarjassa julkaistaan niin akateemista kuin soveltavaakin tutkimusta sekä yhteiskunnallisia puheenvuoroja. Seura julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Nuorisotutkimus-lehteä.

Seta on ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisestaan, sukupuoli- identiteetistään tai sukupuolen ilmaisustaan. Setan jäsenjärjestöissä ympäri Suomea toimii seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten ryhmiä. Setan Transtukipiste palvelee myös nuoria.