Pamfletti ruotii nuorisotakuun arkea ja politiikkaa

Nuorisotakuu on Jyrki Kataisen hallituksen kärkihankkeita. Nuorisotakuun tarkoituksena on taata nuorille työ-, koulutus- ja kuntoutuspaikkoja ja ehkäistä syrjäytymistä. Takuu tuli voimaan vuoden 2013 alusta. Se on ollut merkittävä yhteiskunnallinen hanke, joka on nostattanut toivoa ja johon on kiinnitetty paljon odotuksia.

Nyt on pohdiskelun ja väittelyn aika. Nuorisotutkimusverkoston julkaisema pamfletti Nuorisotakuun arki ja politiikka pureutuu nuorisotakuuseen 46 kirjoituksen voimin. Nuorisotakuuta tarkastellaan kirjoituskokoelmassa muun muassa nuorten, päättäjien, kunnan, yrittäjien, virkamiesten ja nuorisotyön-tekijöiden näkökulmista. Kirjoittajina on sankka joukko eturivin nuorisopolitiikan, tutkimuksen ja nuorten parissa tehtävän työn asiantuntijoita.

Värikäs, vaihteleva ja ristiriitainen kokoelma ottaa kantaa nuorisotakuuta koskevaan keskusteluun. Kirjoittajat analysoivat nuorisotakuusta käytyä keskustelua, pohtivat sen asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja kansainvälisillä kentillä, tutkivat aatteita ja arvoja sen takana sekä miettivät takuulle vaihtoehtoja.

Särmikkäitä näköaloja nyky-yhteiskuntaan ja nuorisopolitiikkaan

Nuorisotakuu tarjoaa luontevan kehyksen julkisen keskustelun ohella myös poliittiselle debatille, olivatpa aiheena nuoret koulutus- ja työmarkkinoilla tai laajemmat kysymykset nuorten yhteiskuntasuhteesta ja kansalaisuudesta, sukupolvien välisestä solidaarisuudesta tai osallisuudesta ja ulkopuolisuudesta.

Kirjassa nuorisotakuu asettuu laaja-alaiseen yhteiskunnalliseen ympäristöönsä. Nuorisotakuu on ikkuna, jonka kautta kirja valottaa monia tärkeitä nykynuoruuteen liittyviä teemoja: syrjäytymistä, asunnottomuutta, työttömyyttä, nuoria maahanmuuttajia, lastensuojelua, nuorten liikuntaharrastuksia, sukupolvien kohtaamisia ja murtumia, syrjäseutujen nuorten elämää.

Nuorisotakuun arki ja politiikka jakautuu neljään osaan. Ensimmäisessä osassa pohditaan nuorisotakuussa heijastuvaa nuoruuskuvaa ja toimenpideohjelman valmistelussa tehtyjä ratkaisuja. Toisessa ja kolmannessa osassa tutkitaan nuorisotakuuta poliittis-hallinnollisena toimenpideohjelmana ja yhteiskuntapolitiikan osana. Neljännessä osassa pureudutaan nuorisotakuun institutionaalisiin käytäntöihin ja sukupolvien välisiin valtasuhteisiin.

Kirja valaisee, miten nuorisotakuu on tuonut nuorten elämän prekaarit olosuhteet parrasvaloihin: sosiaalista vastuuta pienenevästä ikäluokasta ei kukaan voi helpolla paeta. Tästä kertoo julkisen huomion ohella nuorisotakuuseen sisältyvä merkittävä taloudellinen satsaus nuoriin. Samaan aikaan kirjoituksista huokuu huoli siitä, että nuorisotakuu hallitsee keskustelutilaa niin vahvasti, että muut nuorisokysymykset uhkaavat jäädä marginaaliin tai takuuajattelu sumentaa niiden monisyistä hahmottamista.

Nykynuorten erot ja sukupolvien eriarvoisuudet tunnistettava paremmin

Kirja peräänkuuluttaa herkkyyttä erilaisten nuorisoryhmien monitulkintaiselle arjelle, josta yhtä takuuvarmaa elämänkaarta on turha yrittää piirtää. Kirjassa haastetaan nuoruuden yksipuoliset oletusarvot. Kaikilla ei ole tukenaan Suomen kansalaisuutta, monipuolista kielitaitoa, oma-aloitteisuutta, perheen tukea, peruskoulun päättötodistusta, käytössään vähintään keskisuuren kaupungin palveluja ja halua päästä osaksi työyhteiskunnan normikansalaisuutta. Takuussa polkuja ja palveluja tarjotaan nuorille välillä jopa sanktion uhalla, mutta varmaa takuuta ei ole palvelujen laadusta tai niiden yksilöllisestä osuvuudesta nuoren kokemusvakassa ja elämäntilanteessa. Todistuksetkaan eivät väistämättä takaa enää mitään, jos ne eivät vastaa työelämän tarpeita. Kirja tarjoaa monipuolisesti vaihtoehtoisia näkökulmia erilaisten nuorisoryhmien ja niiden välisten erojen ymmärtämiseen sekä sukupolvien eriarvoisuuden tunnistavaan poliittiseen ohjaukseen.

Julkaisun tiedot

Nuorisotakuun arki ja politiikka, toim. Anu Gretschel, Kari Paakkunainen, Anne-Mari Souto & Leena Suurpää. 2014. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 150, sarja: Liike, verkkojulkaisuja 76.
ISBN (nid) 978-952-5994-58-2, ISBN (PDF) 978-952-5994-59-9, ISSN (nid) 1799-9219, ISSN (PDF) 1799-9227, Kirjastoluokitus: 01.53, 30.1, 32, 36, 30.7, 36.13. 224 s., 28 euroa.

Lisätietoja

Tutkimusjohtaja Leena Suurpää
Nuorisotutkimusverkosto
puh. 050 543 8251
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tutkijatohtori Anne-Mari Souto
Itä-Suomen yliopisto
puh. 050 527 6478
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Yliopisto-opettaja Kari Paakkunainen
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
puh. 050 319 9501
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Erikoistutkija Anu Gretschel
Nuorisotutkimusverkosto
puh. 040 516 9189
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Julkaisua voi tilata Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta.

Teoksen verkkoversio (pdf).