Nuorten seurantatutkimus kartoittaa peruskoulun päättävien nuorten elämänpolkuja

Nuorisotutkimusverkostossa on käynnistymässä Suomessa melko harvinainen laaja nuorten pitkittäistutkimushanke, jonka työnimenä on ”Nuoret ajassa – laadullinen seurantatutkimus nuorista”. Tavoitteena on luoda järjestelmä, jossa tiettyjen nuorten elämänkulkua voidaan seurata pitkällä aikavälillä, ainakin kymmenen vuoden ajan.

Hankkeesta tekee erityisen se, että siinä hyödynnetään pääosin laadullisia menetelmiä kuten teema- ja elämänkulkuhaastatteluja. Pyrkimys on täydentää tilastollisia tutkimuksia ja koota nuorten arjesta ja näkemyksistä syventävää ja laaja-alaista tietoa, jollaista massakyselyissä on vaikea tavoittaa. Nuorista kerätään usein ajallisesti ja temaattisesti rajattua, sirpaleista tietoa. Pitkittäistutkimukselle tiettyjen nuorten vuosien varrella rakentuvista elämänpoluista on selkeä tarve.

Tutkimukseen on tarkoitus ottaa mukaan sata peruskoulun päättävää nuorta eri puolilta Suomea. Tutkimusjoukon moninaisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Nuorten rinnalla aiotaan haastatella pienempää joukkoa peruskoulunsa aloittavia lapsia, joiden elämää niin ikään seurataan vuosien ajan.  Tutkittavien kanssa keskustellaan eri elämänalueisiin – kuten ihmissuhteisiin, opiskeluun, hyvinvointiin, arvomaailmaan, osallisuuteen ja tulevaisuudensuunnitelmiin – liittyvistä kysymyksistä.  Teemoihin palataan yhä uudelleen samojen nuorten kanssa tietyin aikavälein toistuvilla aineistonkeruukierroksilla.

Tutkimuksen seurantajärjestelmään liitetään määrällisiä indikaattoreita, jotka taustoittavat laadullista aineistoa ja tuottavat tilastoitavaa tietoa seurattavista nuorista. Tutkimuksen avulla halutaan muodostaa monipuolista tietoa, jolla on merkitystä paitsi nuorisotutkimuksen, myös nuorisopolitiikan ja esimerkiksi nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten kannalta.

Tutkimusta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikkö.

Lisätiedot

Erikoistutkija Sinikka Aapola-Kari
puh. 044 416 5303
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Nuorisotutkimusverkoston tutkimusjohtaja Leena Suurpää
puh. 050 543 8251
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.