Järjestötoimijat suhtautuvat varauksellisesti rasismin vastustamiseen

Rasismin ja rasisminvastaisuuden käsitteet ovat tulleet viimeisten vuosien aikana yhä näkyvämmäksi osaksi suomalaista järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa. Ihmisten etnisistä taustoista riippumatonta yhdenvertaisuutta on aikaisemmin pyritty edistämään esimerkiksi suvaitsevaisuuden ja monikulttuurisuuden käsitteiden näkökulmista. Nyt toteutetussa ja Suomen Punaisen Ristin Ei rasismille! -hankkeen rahoittamassa kyselytutkimuksessa tarkasteltiin, miten rasisminvastaisuus uudenlaisena lähestymistapana asettuu SPR:n järjestötoiminnan kentälle.

Kyselyyn vastasi 560 SPR:n työntekijää ja luottamushenkilöä. Vastaajien voi katsoa edustavan melko hyvin suomalaisia järjestö- ja vapaaehtoistoimijoita laajemminkin: valtaosa heistä on korkeasti koulutettuja ja ikääntyviä naisia.

Verrattaessa koko Suomen väestöön vastaajat suhtautuvat varsin myönteisesti lisääntyvään maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen. Suopeista asenteista huolimatta rasismin ja rasisminvastaisuuden käsitteet herättävät monin paikoin karsastusta – varsinkin kun ne yhdistetään omaan järjestötoimintaan ja sen kehittämistarpeisiin.

Sekä periaatteellisella että käytännön toiminnan tasolla valtaosa vastaajista katsoo, että rasismin vastustaminen ja monet SPR:n arvot ovat ristiriidassa keskenään. Rasisminvastaisuus asetetaan vastakkain poliittisen sitoutumattomuuden, yleismaailmallisuuden ja ihmisten yksilöllisen kohtelun kanssa. Monet vastaajat pyrkivät välttämään ryhmäperustaisten erojen ja eriarvoisuuksien huomioimista.

Kyselyn perusteella voidaan kuitenkin väittää, että rasismin vastustamiselle ja ryhmäperustaisten eriarvoisuuksien huomioimiselle olisi tarvetta. Osa vastaajista näkee arkisen rasismin, syrjivien rekrytointikäytäntöjen ja puutteellisen tiedottamisen vaikeuttavan ulkomaalaistaustaisten ihmisten osallistumista SPR:n toimintaan. Tätä näkemystä tukee myös tulos, jonka mukaan ulkomaalaistaustaiset ihmiset ensinnäkin osallistuvat harvoin olemassa oleviin toimintoihin ja toisekseen he ovat ennemminkin toiminnan kohteita kuin aktiivisia suunnittelijoita tai tekijöitä.

Tutkimustulosten valossa voi esittää, että järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan tarkastelu rasisminvastaisuuden näkökulmasta mahdollistaa ulkomaalaistaustaisten ihmisten osallistumista ja osallisuutta estävien tekijöiden tunnistamisen ja purkamisen. Kyselyn toteutti Nuorisotutkimusverkoston tutkija Antti Kivijärvi.

Rasisminvastaisuus periaatteina ja toimintana. Suomen Punaisen Ristin luottamushenkilöiden ja työntekijöiden näkemyksiä
ISBN 978-951-658-181-4. Suomen Punainen Risti & Nuorisotutkimusverkoston/Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisuja 78.

Julkaisu on vapaasti luettavissa verkossa. Julkaisun lopussa on tiivistelmät suomeksi ja ruotsiksi erillisillä sivunumeroilla.

Lisätietoja

Tutkija Antti Kivijärvi
Nuorisotutkimusverkosto
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 0400 624 689