Holy Crap! -konferenssissa pohditaan nuorison, populaarikulttuurin ja ”pyhän” suhdetta

Helsingissä järjestetään 28.–29.8.2014 kansainvälinen konferenssi, jonka teemana on nuorison, populaarikulttuurin ja "pyhän" suhde. Nuoriso on ollut keskeinen väestökategoria populaarikulttuuria määriteltäessä sitten toisen maailmansodan, mutta suurten ikäluokkien eläköityessä populaarikulttuuri ei ole enää nuorison yksinomaisuutta. Konferenssin tavoitteena onkin yhtäältä tarkastella ja arvioida uudelleen niitä tapoja, joilla nuoriso tuottaa ja muovaa populaarikulttuurista tietoisuutta. Konferenssin toisena päämääränä on kyseenalaistaa suoraviivaiset ja itsestään selvät käsitykset sekä nuoriso- että populaarikulttuurista erityisesti "pyhän" kategorian avulla. Konferenssi pyrkii myös lisäämään poikkitieteellistä dialogia sosiologisen nuorisotutkimuksen, kulttuurintutkimuksen ja uskontotieteen välillä.

Konferenssissa esiintyy kolme kansainvälisesti tunnustettua kutsuvierasta, jotka edustavat alojensa huippua. Kutsuvierasesitelmissä viestinnän professori Carolyn Marvin keskittyy pyhyyden ja nuorison suhteeseen, tutkimusjohtaja Clive March puhuu populaarimusiikin ja teologian yhteyksistä, ja elokuva- ja televisiotutkimuksen professori Matt Hills keskittyy mediafaniuden rituaaleihin. Puhujat käsittelevät esitelmissään niin uskonnollisia instituutioita ja perinteitä, mediaa ja kulttuuriteollisuutta kuin politiikkaa ja erilaisia rituaalejakin. Konferenssiin on ilmoittautunut noin kuusikymmentä osallistujaa yhdeksästätoista eri maasta.

Osana konferenssia järjestetään Temppeliaukion kirkossa Metallimessu keskiviikkona 27.8.2014 klo 19–20. Messu järjestetään konferenssin kansainvälisen osallistujajoukon vuoksi osin englannin kielellä ja se on avoin kaikille kiinnostuneille.

Konferenssi järjestetään yhteistyössä Nuorisotutkimusseuran, Helsingin ja Turun yliopistojen uskontotieteen oppiaineiden, Åbo Akademin uskontotieteen PCCR-huippuyksikön, Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin, International Institute for Popular Culture  tutkimuskeskuksen, Suomen Kulttuurintutkimuksen Seuran, Suomen Jazz & Pop Arkiston, UskoMus-tutkimusverkoston sekä nuorisotutkimuksen yliopistoverkoston YUNETin kanssa.

Konferenssin tarkempi ohjelma löytyy konferenssin verkkosivuilta.

Lisätiedot
Antti-Ville Kärjä
Konferenssin järjestelytoimikunnan puheenjohtaja
p. 045 179 1177

Fanny Vilmilä
Konferenssisihteeri
p. 050 527 7781

Mahdolliset haastattelupyynnöt konferenssisihteeri Fanny Vilmilälle.