Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun voitot Mika Joensuulle ja Lauri Julkuselle

Nuorisotutkimusseura on palkinnut parhaat nuorisotutkimukselliset pro gradu -tutkielmat jo vuodesta 2001 lähtien. Vuonna 2013 perinteinen gradukisa muutettiin opinnäytetyökilpailuksi, jossa palkittiin vuoden parhaan pro gradu -tutkielman lisäksi myös paras ammattikorkeakoulujen opinnäyte. Tänä vuonna AMK-sarjassa kisasivat ensimmäistä kertaa ylemmät AMK-tutkinnot. Tämän vuoden palkinnot jaettiin Joensuussa XIII Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä 7.11.2014. Palkintojen suuruus kummassakin sarjassa on 800 euroa.

Opinnäytetyökilpailun voittajat palkittiin ennätyksellisen suuren osanottajajoukon keskuudesta. Kilpailuun jätettiin tänä vuonna peräti 42 pro gradua ja 9 ylemmän amk-tutkinnon opinnäytettä. Osallistujamäärä päihitti aiemman ennätyksen vuodelta 2012, jolloin gradukisaan osallistuttiin 38 työllä. Töitä kisoihin saivat jättää opiskelijat itse tai esimerkiksi heidän ohjaajansa.

Gradusarjan voiton vei tänä vuonna Lauri Julkunen gradullaan Poikien pelastaja. Yrjö Karilas nuoriso-ongelman muotoilijana ja ratkaisijana 1920- ja 1930- luvulla. Työ on tehty Jyväskylän yliopiston Suomen historian oppiaineeseen.  Voittanut työ keräsi kiitosta kiinnostavasta aihevalinnastaan sekä analyyttisesta ja huolellisesta tutkimusotteestaan. Laajaan aineistoon nojaava henkilöhistoria on erittäin haastava tutkimuskohde, mutta Julkunen onnistuu työssään nivomaan Karilaksen henkilöhistorian ja yhteiskunnalliset murrokset eheäksi kokonaisuudeksi. Työn erityiseksi ansioksi arviointiraati totesi ”elämänkulun rinnalla kauniisti kulkevan laajemman historiallisen muutoksen, joka luo henkilöhistorian rinnalle elegantin oppineisuutta osoittavan tason.”

Ylemmän amk-sarjan voittajaksi selvisi Mika Joensuu HUMAKin järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelmaan tehdyllä opinnäytteellään Joukkoistaminen ja verkon parvet nuorisotyön välineinä. HypeCon-toiminta ja Impulssi-toimintamalli. Tekijää kiitettiin hänen tarttumisestaan ajankohtaisiin teemoihin nuorten osallisuuden edistämisestä, mediavaikuttamisesta, kunnallisen nuorisotyön kehittämisestä sekä verkkoperustaisen kuntademokratian uusista toimintamalleista. Työn otetta arviointiraati piti oivaltavana ja lupaavana. Kiitosta Joensuulle annettiin myös kriittisestä suhtautumisesta tarkastelemaansa ilmiötä kohtaan: tekijä ei ole lähtenyt hehkuttamaan joukkoistamisen ideaa, vaan on arvioinut sitä kriittisesti.

Voittaneiden töiden lisäksi molemmissa sarjoissa annettiin myös kunniamainintoja. Pro gradu -sarjassa kunniamaininnat annettiin tasapistein Tiia Tahvanaisen työlle Maku ja luokka nuorten naisten lifestyle-blogeissa (Helsingin yliopisto, sosiologia) ja Nora Tarmion työlle ”Suomessa mä olen Suomen bosnialainen ja Bosniassa mä olen Bosnian suomalainen” – Bosnialaistaustaisten nuorten aikuisten monimuotoinen etninen ja paikallinen identiteetti uudessa asuinympäristössä (Turun yliopisto, kansatiede). YAMK-sarjassa ensimmäinen kunniamaininta annettiin Christel Isbergin työlle En sociokulturell strategi för stödjandet av unga i yrkesvalet – Från animar, intervenir och transformar till InSPIR (Arcada, det sociala området) Toinen kunniamaininta annettiin Leni Pennaselle hänen työstään Koulun osallisuustoiminta: Koulunuorisotyö oppilaiden osallisuuden edistäjänä ja peruskoulun kasvatustyön tukena (Metropolia, Hyvinvointi ja toimintakyky/sosiaaliala).

Kilpailuun arvioitavaksi jätetyt työt edustivat laaja-alaisesti Suomen eri korkeakouluja ja niissä opetettavia oppiaineita. Kisaan jätettiin arvioitavaksi opinnäytetöitä perinteisten, enemmistöä edustavien kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisten oppiaineiden lisäksi esimerkiksi puheviestinnän, maailmanpolitiikan ja kansatieteen oppiaineista. Myös ylempien amk-tutkintojen sarjassa ovat hyvin edustettuina eri ammattikorkeakoulut ja alat. Pääosa kilpailuun osallistuneista opinnäytteistä oli suomenkielisiä, mutta joukossa oli myös joitain ruotsin- ja englanninkielisiä töitä

Opinnäytekisallaan Nuorisotutkimusseura on halunnut lisätä nuorisotutkimuksen tunnettuutta tieteenalana.  Nuorisoa käsittelevien opinnäytetöiden suuri määrä ja monipuoliset aihepiirit kertovatkin osaltaan sekä nuorisotutkimuksen elinvoimaisuudesta Suomessa että nuoriin liittyvän yhteiskunnallisen keskustelun laajuudesta.

Kaikki palkitut opinnäytetyöt ovat ladattavissa ja luettavissa täällä.

Opinnäytetyökisan 2014 arviointiraadin puheenjohtaja Sinikka Aapola-Kari, gradusarjan voittaja Lauri Julkunen ja YAMK-sarjan voittaja Mika Joensuu.


Lisätiedot
Sinikka Aapola-Kari
Arviointiraadin puheenjohtaja
p. 044 416 5303
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Mika Joensuu
YAMK-sarjan voittaja
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.   

Lauri Julkunen
Gradu-sarjan voittaja
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Arviointiraadin jäsenet vuonna 2014

VTT Sinikka Aapola-Kari
FT Riitta Hänninen
FT Merja Kylmäkoski
YTT Mari Käyhkö
YTT Petri Paju
YTT Jussi Ronkainen
VTT Mikko Salasuo
TtT Raili Välimaa

Nuorisotutkimusseura ry on tieteellinen seura, joka edistää nuorisotutkimusta Suomessa ja kansainvälisesti. Nuorisotutkimusverkosto on seuran osana toimiva tutkijayhteisö, joka tuottaa monitieteistä akateemista tutkimusta sekä vaikuttaa tutkimuksillaan yhteiskuntapolitiikkaan ja nuorisotyön kehittämiseen. Nuorisotutkimusseuran julkaisusarjassa julkaistaan akateemista ja soveltavaa tutkimusta sekä yhteiskunnallisia puheenvuoroja. Seura julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Nuorisotutkimus-lehteä.