Koulusta parempi paikka nuorisotyön avulla

Koulu ei vastaa kaikilta osin nuorten tarpeisiin. Nuorille koulun kehittämisen kohteita ovat nuorista kiinnostuneiden aikuisten vähäinen määrä, nuorten väliset suhteet, hankaluus vaikuttaa kouluun sekä toimettomuus niin tunneilla kuin välitunneillakin. Kun nuorella on huoli, koululla on tarjolla asiantuntijoita vastaanottokopeissaan. He eivät kohtaa aikuista, jolla olisi aikaa jutella vapaamuotoisesti. Nämä tekijät vaikuttavat kouluviihtyvyyteen. Koulun ja nuorisotyön yhteistyötä lisäämällä voidaan vastata kaikkiin näihin osa-alueisiin ja näin parantaa koulun toimintaa, toteaa Nuorisotutkimusverkoston tutkija Tomi Kiilakoski.

Nuorisotyön työmuodot koulussa ulottuvat yksilöstä ryhmään ja ryhmästä koulujen väliseen toimintaan. Nuorisotyöntekijät tekevät koulussa esimerkiksi ryhmäyttämisiä, päivystävät välitunneilla, vetävät toimintatuokioita, ovat läsnä koulun arjessa ja osallistuvat oppilaskuntatoimintaan. Hyvänä esimerkkinä Kiilakoski nostaa esiin nuorisotaloilla toteutettavan vanhempainillan, joka uudistaa koulun käytänteitä. Tutkimukseen osallistuneen opettajan mukaan vanhemmat ovat tykänneet erilaisesta vanhempainillasta, jossa vain opettaja ei puhu. Vanhempainillassa pelataan vanhempien ja nuorten kesken ja tehdään asioita yhdessä. Myös tukioppilaat osallistuvat vanhempainillan suunnitteluun. Kiilakoski pitää tätä osoituksena siitä, miten koulun toiminta rikastuu yhteistyöllä.

Teoksessa analysoidaan yhteistyön onnistumisen edellytyksiä ja osoitetaan, että kouluilla vallitseva toimintakulttuuri asettaa rajoja sille, miten nuorisotyön on mahdollista toimia koululla. Nuorisotyön suurimmat hyödyt koulussa liittyvät sukupolvisuhteiden vahvistamiseen, ryhmädynamiikan tukeen ja osallisuuden edistämiseen. Suurimpina kehittämisen kohteina nähdään nuorisotyön kytkeminen myös koulun opetussuunnitelmaan, nuorten omien kulttuurien huomioiminen koulussa sekä nuorten aseman edistäminen koulussa.

Tutkija Tomi Kiilakosken uutuusteos Koulu on enemmän käsittelee yläkouluun keskittyen nuorisotyön ja koulun yhteistyön käytäntöjä, mahdollisuuksia ja ongelmia. Tutkimuksen mukaan koulun ja nuorisotyön yhteistyön motiivit kumpuavat halusta tarjota nuorille koulussa turvallisia aikuisia, edistää nuorten ryhmäsuhteita sekä vaikuttaa kouluyhteisöön. Motiivit ovat sekä koulun nykyisellään säilyttäviä että koulun toimintakulttuuria uudistavia.

Teos tuottaa perustietoa koulun ja nuorisotyön välisestä yhteistoiminnasta. Lisäksi se esittelee, millainen moniammatillinen toimintayhteisö koulu on ja millaisia tarpeita nuorilla koulussa on. Teos pohjautuu laajaan, neljä lukukautta kattaneeseen seurantaan viidessä suomalaisessa kaupungissa. Yhteistyöhön sekä koulun että nuorisotyön ammattilaisen kanssa perustuva teos kuvaa koulua kasvuyhteisönä ja osoittaa, mitä on otettava huomioon, kun kouluviihtyvyyttä tai kasvatuskumppanuutta halutaan lähteä edistämään nuorisotyöllisiä keinoja käyttäen.

Tomi Kiilakoski
Koulu on enemmän. Nuorisotyön ja koulun yhteistyön käytännöt, mahdollisuudet ja ongelmat
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 155. Kenttä
ISBN 978-952-5994-67-4, 200 s., nidottu. Helsinki 2014. Hinta 28 €.

Kirjatilaukset Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta.

Lisätietoja
Tutkija Tomi Kiilakoski
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. +358 40 504 6432