Jäsenkirje 1/2014

Hyvää alkanutta vuotta Nuorisotutkimusseuran jäsenille! Kuten ehkä huomasitkin, on Nuorisotutkimusseuran jäsenkirje uudistunut ja se on jatkossa mahdollista lukea suoraan sähköpostiohjelmassa. Jäsenkirjeet löytyvät kuitenkin jatkossakin myös Nuorisotutkimusseuran verkkosivujen Jäsenkirjeet-osiosta. Neljästi vuodessa ilmestyvän jäsenkirjeen uudistus on osa laajempaa Nuorisotutkimusseuran viestinnän uudistamisen kokonaisuutta, jonka osana muun muassa lisätään ajankohtaista hanketiedotusta, kehitetään viestinnän visuaalisuutta sekä aktivoidaan läsnäoloa sosiaalisessa mediassa. Kannattaa siis seurata meitä myös Facebookissa ja Twitterissä!

Otamme mielellämme vastaan palautetta, miten palvella jäseniämme ja nuorisotutkijoita paremmin sekä miten lisätä nuorisotutkimuksen painoarvoa yhteiskunnallisessa nuorisoa koskevassa keskustelussa. Palautetta voi lähettää järjestösihteeri Sarianne Karikolle (puh. 020 755 2657).

Jäsenkirjeen sisältö

Ajankohtaista
Uusia hankkeita
Tapahtumat
Julkaisut
Nuorisotutkimus-lehti
Verkkokanava Kommentti
 

Ajankohtaista

Nuorisotutkimusseuran hallitus 2014 ja muutoksia henkilökunnassa

Nuorisotutkimusseuralle valittiin uusi hallitus syyskokouksessa 10.12.2013. Hallituksen puheenjohtajana vuonna 2014 jatkaa FT, yliopettaja Merja Kylmäkoski(Humak). Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa) Päivi Honkatukia (Tarja Pösö), Pia Lundbom (Anneli Pohjola), Jaana Lähteenmaa (Sini Perho), Martti Muukkonen (Sinikka Aapola-Kari), Mirja Määttä (Anni Rannikko), Kari Paakkunainen (Minna Autio), Petri Paju (Juha Nieminen) ja Anne-Mari Souto (Jussi Ronkainen).

Myös toimistolla on tapahtunut henkilövaihdoksia: järjestösihteeri Sarianne Karikko on palannut vanhempainvapaalta ja erikoissuunnittelijan sijaisena (syyskuun 2014 loppuun asti) on aloittanut VTT Sanna Aaltonen.

Seta, Nuorisotutkimusseura ja SKS:n kansanrunousarkisto keräävät tarinoita sateenkaarinuoruudesta
Nuorisotutkimusseura, Seta ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto keräävät kirjoituksia sateenkaarinuoruudesta Suomessa ennen ja nyt.  Kirjoituskeruu on avoinna 27.1.-30.4.2014. Kirjoitukset arkistoidaan Kansanrunousarkistoon ja Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. Kirjoituksia käytetään myös Nuorisotutkimusseuran ja Setan Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushankkeen aineistona.

Nuorisotutkimusseuran opinnäytetyökilpailu 2014

Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailu 2014 on käynnissä! Vuoden 2014 kisaan voi osallistua opinnäytteellä, joka on hyväksytty 1.1.2013–31.5.2014 välisenä aikana. Kilpailuun osallistuvan opinnäytetyön on oltava Nuorisotutkimusseurassa viimeistään keskiviikkona 4.6.2014 klo 16 mennessä.

Tieteelliset seurat vaativat lapsiasiavaltuutetun resurssien vahvistamista

Lapsuudentutkimuksen seura ja Nuorisotutkimusseura pitivät 10.2. julkaistussa yhteiskannanotossaan välttämättömänä, että lapsiasiavaltuutetun tehtävä turvataan ja vahvistetaan riittävin henkilöstöresurssein. Tieteelliset seurat korostivat lapsiasiavaltuutetun toimen merkitystä lapsia ja nuoria koskevan tiedon edistäjänä, vastaanottajana, välittäjänä ja sen aukkojen osoittajana.

Uusia hankkeita

Nuorisotutkimusverkostossa on käynnistynyt useita uusia hankkeita

Nuorisotutkimusverkoston ja THL:n yhteinen tutkimushanke arvioi nuorten kuulemisen tapoja ja syrjäytymisen ehkäisyn kustannuksia
Nuorisotutkimusverkoston ja THL:n yhteishanke pyrkii huomioimaan katveeseen jäänyttä nuorten näkökulmaa nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä ja siihen liittyvien palvelujen arvioinnissa. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa analyyttista tietoa nuorista sekä hyvinvointipalvelujen ja kehittämishankkeiden asiakkaina että syrjäytymiskokemuksen tuntijoina.

Nuorisotutkimusverkostossa tutkimuksesta vastaa VTT Sanna Aaltonen ja hankkeen tutkijana toimii VTT Päivi Berg. Hanke kestää vuoden 2014 loppuun asti ja sen loppuraportti ilmestyy vuoden 2015 alussa.

Nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen kehittäminen -hanke kokoaa yhteen toimialan tunnuslukuja

Nuorisotutkimusverkostossa on alkanut uusi hanke Nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on koota yhteen nuorisotoimialalla käytössä olevia tunnuslukuja, arvioida niiden käytettävyyttä ja kehittää toimialalle uusia kaikkia toimijoita yhdistäviä tunnuslukuja.

Hanke kestää 31.3.2015 asti ja sen rahoittaja toimii OKM:n nuorisoyksikkö. Hankkeen vastuututkijana toimii erikoistutkija FT Anu Gretschel ja sen muina tutkijoina toimivat dos. Anne Puuronen ja KM Pirjo Junttila-Vitikka.

Empowering the young generation: towards a new social contract in South and East Mediterranean countries (SAHWA) -hankkeessa tutkitaan nuoren sukupolven siirtymiä Pohjois-Afrikassa

Nuorisotutkimusverkosto on mukana laajassa EU-rahoitteisessa (FP7) 15 maan verkostohankkeessa, jossa tutkitaan laadullisin ja määrällisin menetelmin nuoren sukupolven siirtymiä Pohjois-Afrikan konteksteissa. Empiirinen aineisto kerätään Marokossa, Tunisiassa, Algeriassa, Egyptissä ja Libanonissa. Siirtymiä tarkastellaan paitsi aikuistumisen prosesseina, myös yhteiskunnallisina ja kulttuurisina siirtyminä nykyisen globaalien keskinäisriippuvuuksien aikakautena.

Hanke on käynnistynyt vuoden 2014 alussa ja jatkuu 31.7.2016 saakka. Hankkeen koordinaattorina Nuorisotutkimusverkostossa toimii VTT Sofia Laine.

Migrant Men’s Well-Being in Diversity -hankkeessa selvitetään nuorten maahanmuuttajamiesten hyvinvoinnin rakentumisen elementtejä

Seitsemän eurooppalaisen maan yhteisen EU-rahoitteisen hankkeen tavoitteena on analysoida vertailevasti hyvinvoinnin rakentumisen moninaisia elementtejä nuorten maahanmuuttajamiesten elämänkulussa, keskittyen erityisesti perhe- ja instituutiosuhteisiin. Hanketta koordinoi Saksa, ja Suomen lisäksi hankkeen partnereina ovat Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Ranska ja Tšekin tasavalta. Hanke kestää kesään 2015 asti.

Tapahtumat

Avoin tutkijaseminaari 17.3. klo 12.00–17.00 Helsingissä
Nuorisotutkimusverkosto järjestää vuosittain eri puolilla Suomea avoimia tutkijaseminaareja, jotka tarjoavat tilaisuuden keskustella nuorisotutkimuksellisista aiheista monitieteisessä seurassa, esitellä työpapereita ja saada kommentteja niihin. Seuraava avoin tutkijaseminaari järjestetäään Tieteiden talolla 17.3. ja sen teemat liikkuvat ammatinvalinnanohjauksen, osallistavan tutkimuksen, nuorten liikunnan, etsivän työn ja vapaa-ajan alueilla.

Graduseminaari 9.4. Helsingissä

Yhteistyössä Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen kanssa järjestettävä seminaaripäivä on varattu lapsuuteen tai nuoruuteen liittyvää pro gradu -tutkielmaa valmistelevien opiskelijoiden alustuksille. Gradupäivään ovat tervetulleita niin graduaan aloittelevat kuin pidemmälle ehtineet opiskelijat eri tieteenaloilta. Ilmoittautumiset gradupäivään tulee tehdä 17.3. mennessä.

Avoin tutkijaseminaari 6.5. Oulussa

Lapsuudentutkimuksen päivien (7.–9.5) yhteydessä järjestetään englanninkielinen metodologia-aiheinen seminaari. Pääpuhujana ja kommentaattorina brittiläinen lapsuustutkija, Debbie Watson. Lisätietoja seminaarista maaliskuussa.

Media Education Futures. International conference on Media Education Futures 8.–9.5. at Tampere

The conference is aimed at international researchers in the field, as well as national and international organizations and actors in European and global fields of media education. Members of the Finnish Youth Research Society will get 10 % promotion from the early bird participation fee.

Preconference for postgraduate students is organized on Wednesday 7th May 2014

The conference is organized in cooperation with NORDICOM, Finnish Youth Research Network, Finnish Society on Media Education  and Finnish Centre for Media Education and Audiovisual Media MEKU.

Autonomy through Dependency. 5th History Seminar of Youth Work in Europe at Espoo (Hotel Hanasaari) 8.–10.6.

The seminar carries on a series of international conferences which began in Blankenberge, Belgium in 2008. It continues to explore the identity and meaning of youth work through histories of the youth field in European countries and beyond. The seminar is targeted to youth workers (public and Third Sector), youth work students and youth work educators, youth policymakers and researchers. Call for applications to the seminar is open until 6th March.

The seminar is organized in cooperation with Finnish Youth Research Network,  Ministry of Education and Culture, the EU and CoE Youth Partnership, Humak University of Applied Sciences and City of Helsinki.

Holy Crap! Intersections of the Popular and the Sacred in Youth Cultures Helsingissä 28.–29.8.

Holy Crap! is an international conference organised by the Finnish Youth Research Society focusing on the interrelations between popular culture, youth and the sacred. The conference aims at interrogating understandings of popular and youth cultures in relation to the contested phenomena of (post)secularisation, re-enchantment and the emergence of alternative spiritualities.

The conference is a collaborative initiative of the Finnish Youth Research Society & Network, Departments of Comparative Religion at the University of Helsinki, the University of Turku (website only in Finnish) and Åbo Akademi University, in cooperation with the Helsinki Collegium of Advanced Studies, the International Institute for Popular Culture (Turku), the Finnish Society for Cultural Studies and , and YUNET, the Finnish university network of youth studies.

Julkaisut

Tilaa Nuorisotutkimusverkoston julkaisut helposti verkkokaupasta. Muistathan, että Nuorisotutkimusseuran jäsenenä saat 25 % alennusta Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjan julkaisuista! Muista mainita jäsenyydestäsi tilauksen yhteydessä. Jäsenalennuksen saat helposti suoraan verkkokaupassa myös verkkopankilla maksettaessa.

Verkkokaupassa on myös Tarjouskori, josta löydät tarjoushintaisia julkaisujamme – joitakin vanhempia julkaisuja on saatavilla pelkkien toimituskulujen hinnalla. Kannattaa tutustua!

Nuorisotutkimusverkoston kirjoja voi Helsingissä ostaa myös Kirjakauppa Kirjasta (Lasipalatsi, Mannerheimintie 22-24), Kurvin kirjasta (Hämeentie 48), Kolmen sepän kirjakaupasta (Hansakuja/Kaivopiha, Mannerheimintie 5 C) sekä Gaudeamus Kirja & Kahvista (Vuorikatu 7). Akateemisesta kirjakaupasta ja muista kirjakaupoista kautta maan kirjojamme voi kysyä, ellei niitä ole kaupassa valmiiksi.  Julkaisujamme tilataan kirjakauppoihin pyydettäessä.

Ilmestyneet

Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013
Sami Myllyniemi

Nuorisobarometri 2013:n teemana on nuorten osallisuus. Vaaleihin ja muihin konkreettisiin vaikuttamismuotoihin osallistumisen ohella selvitetään sitä, kuinka tehokkaiksi nuoret eri vaikuttamismuodot kokevat.

Etsivän katse. Etsivä nuorisotyö ammattina ja ammattialan kehittäminen – näkökulmia käytännön työstä
Anne Puuronen

Etsivän katse kertoo monipuolisesti etsivän nuorisotyön käytännöistä, joiden keskiössä on tuen tarpeessa olevan nuoren kanssa tehtävä kohtaamistyö. Teos on etsivää nuorisotyötä tekevien näkökulmasta kirjoitettu puheenvuoro nuorisotyön tutkimukseen, kehittämiseen ja koulutukseen.

Youth Participation. Good Practices in Different Forms of Regional and Local Democracy
Anu Gretschel, Tiina-Maria Levamo, Tomi Kiilakoski, Sofia Laine, Niina Mäntylä, Geoffrey Pleyers & Harri Raisio

Youth in Europe are politically engaged and having their say at the local level in many fields of democracy. Nevertheless, often political activeness is only considered to be the act of voting in mainstream elections. This publication comprehensively highlights the political engagement of youth.

The internet publication can be ordered at the price of printing (12 euros) from the Youth Research Network web store or downloaded for free from the web page linked above.

Tulossa

Mitä kuuluu sateenkaarinuorille?
Katarina Alanko
Ruotsista suomentanut Olavi Kaljunen. Verkkojulkaisu ja painettu versio ilmestyvät maaliskuussa.

Kunnollisia perheitä. Maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema
Marja Peltola
Peltola väittelee Helsingissä 4.4. Väitöskirjan  on kustantanut Nuorisotutkimusverkosto.

Pamfletti nuorisotakuusta
Toim. Anu Gretschel, Kari Paakkunainen, Anne-Mari Souto & Leena Suurpää
Teos julkistetaan Allianssi-risteilyllä 15.-16.4. Teoksesta ilmestyy verkkojulkaisu ja painettu versio.

Lasten mediabarometri 2013
Annikka Suoninen
Teos ilmestyy maaliskuussa verkkojulkaisuna ja painettuna versiona.

Nuorisotutkimus-lehti

Nuorisotutkimus-lehdessä tapahtui iso muutos viime vuonna, kun lehti luopui teemanumeroista. Tällä ratkaisulla lehti toivoo yhtäältä palvelevansa lukijoita tarjoamalla näkökulmia entistä laajemmin ja toisaalta sillä halutaan taata kirjoittajien yhdenmukainen kohtelu.

Nuorisotutkimus-lehteen voi tarjota sekä tieteellisiä artikkeleja että muita kirjoituksia, jotka kiinnittyvät nuorisotutkimuksen, nuorisotyön tai nuorisopolitiikan kysymyksiin. Artikkelit voivat olla empiirisiä, metodologisia tai teoreettisia. Nuorisotutkimuksessa julkaistaan tieteellisiä artikkeleita, katsauksia, ajankohtaisia puheenvuoroja nuoriso- ja yhteiskuntapolitiikasta, haastatteluja, kirja-arvioita ja lektioita. Nuorisotutkimus on aidosti poikkitieteellinen lehti, joka rohkaisee tieteiden väliseen vuoropuheluun ja eri teorioiden, ajatteluperinteiden, menetelmien tai tieteenalojen yhdistämisiin ja rajanylityksiin.

Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja sen päätoimittaja on FT Tomi Kiilakoski. Lehteen tarjottavat kirjoitukset lähetetään toimitussihteeri Tanja Kontiselle.

Viimeksi ilmestyneet numerot

Nuorisotutkimus 4/2013

Nuorisotutkimus-lehden 4/2013 artikkeleissa käsitellään nuorten liikunnallisia alakulttuureita, joissa liikunnallista tekemistä viedään esimerkiksi kaduille, katoille ja parkkihalleihin, sekä median merkitystä nuorisokulttuurisessa liikkumisessa ja lajien harrastamisessa.

Nuorisotutkimus 3/2013

Nuorisotutkimus-lehden 3/2013 artikkeleissa tarkastellaan nuorten valmiuksia käydä yhteiskunnallista keskustelua kouluympäristössä ja nuorisotyön opetussuunnitelman laatimista toimintatutkimuksellisena prosessina. Lehdessä käsitellään myös muun muassa Brasilian mielenosoituksia ja alakoulun sosiaaliohjauksen mahdollisuuksia.

Nuorisotutkimus 1/2014 ilmestyy maalis-huhtikuun taitteessa.

Verkkokanava Kommentti

Nuorisotutkimuksen verkkokanava Kommentti on nuorisoa koskevaa tieteellistä, poliittista ja mediakeskustelua kommentoiva kanava ja yli tuhannen artikkelin tietovaranto nuorisotutkimuksen ja nuorisotyön kentiltä. Kommentti ottaa kantaa niin uusiin tutkimustuloksiin kuin nuorisopoliittiseen debattiinkin. 

Suurpääkirjoitus

Leena Suurpää penää Suurpääkirjoituksessaan oikeudenmukaisuutta nuorisokeskusteluihin poliittisen filosofian klassikkoajattelija Iris Marion Youngin epäoikeudenmukaisuuden ja alistamisen viiden ulottuvuuden avulla. Elina Pekkarinen tuo kommenttipuheenvuorossaan mukaan toisen Youngin, kriminologi Jock Youngin, joka kirjoittaa jälkimodernin aikakauden muutoksista.

Lukukokemuksia

Ajatuksia katseista, feminismistä ja koulusta
Veera Vuorinen innostui katseen merkityksestä luettuaan Cultural practices and transitions in education -kirjan.

Minä en ole minä vielä

Pelkistetyimmillään Poika on monivaiheinen, hieno kuvaus tytön ruumiiseen syntyneestä pojasta, kirjoittaa Jarkko Volanen luettuaan Maria Björkin Finlandia Junior -palkintoehdokkuuden saaneen romaanin.

Kolumnit

Kolumneissa julkaistiin joulukuussa työryhmäraporttien sarja Nuorisotutkimuspäivien 2013 pienryhmistä:

Riikka Taavetti: Nuoren prekariaatin vaatimukset ("Youth and precarity" ‑pienryhmä)
Mika Pietilä: Luokkapudokkaat ja julma koneisto ("Prekaari työ ja nuoret" ‑pienryhmä)
Jonna Koivuniemi: Vastavuoroisuuden maailmanlaajuiset ja paikalliset jännitteet ("Globaali oikeudenmukaisuus ja sukupolvet" -pienryhmä)
Kati Suhonen: Vallankumous mielissä: kohti kestävää taloudellista kehitystä ("Ekonomia, ekologia ja sukupolvet" -pienryhmä)