Jäsenkirje 1/2012

Päivä pitenee jo vauhdilla ja toiminta Nuorisotutkimusseurassa jatkuu vilkkaana. Osana tiede- ja tutkimuspoliittista vaikuttamista Nuorisotutkimusseura oli aktiivisesti mukana laatimassa 60  tieteellisen seuran yhteistyönä julkaisemaa kannanottoa Monipuolisen ja -muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta. Seminaarivuoden käynnistää puolestaan maaliskuussa Uutispommi! Tutkija mediassa -koulutusseminaari, joka pyrkii asettamaan tutkijat ja median vuoropuheluun keskenään. Vuoropuhelun ja yhteistyön teemaa jatkavat tänä vuonnaLapsuudentutkimuksen seuran kanssa yhteistyössä järjestettävät Lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen päivät.

Jäsenkirjeestä löydät vinkkejä jäsenyytesi täysipainoiseen hyödyntämiseen Nuorisotutkimusseurassa. Muistathan, että jäsenenä saat 25 % alennusta Nuorisotutkimusverkoston julkaisuista ja voit osallistua maksutta tai alennetulla osallistumismaksulla seuran järjestämiin seminaareihin. Toivotamme jäsenistölle toimeliasta kevättä ja kehotamme kaikkia nauttimaan aurinkoisista kevättalven päivistä! Seuraava jäsenkirje ilmestyy huhtikuussa.

Ajankohtaista

Nuorisotutkimuksen gradukisa 2012

Oletko tehnyt nuoria tai nuoruutta käsittelevän gradun? Tai tiedätkö sellaisen tekijän? Nuorisotutkimusseura etsii laadukkaita pro gradu -töitä kautta Suomen ja palkitsee niistä parhaimman nuorisotutkimuksen gradupalkinnolla (1500 eur).

Työn on oltava hyväksytty 1.3.2011–31.5.2012 välisenä aikana Suomessa yliopistolliseksi maisterintutkinnon opinnäytteeksi ja sen arvosanan on oltava vähintään magna cum laude. Gradun on oltava Nuorisotutkimusseurassa 4.6.12 mennessä. Palkinto jaetaan marraskuussa 2012 järjestettävien Lapsuus- ja nuorisotutkimuspäivien yhteydessä.

Tieteelliset seurat kyseenalaistavat tieteellisen julkaisutoiminnan arviointi- ja rahoitusmallit

Nuorisotutkimusseura on mukana yli kuusikymmenen tieteellisen seuran julkaisemassa kannanotossa Monipuolisen ja -muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta. Siinä seurat kyseenalaistavat Julkaisufoorumi-hankkeen kaavailut luokitella tieteelliset julkaisut ja kirjakustantajat kolmeen luokkaan. Samoin seurat kyseenalaistavat tähän läheisesti liittyvän Opetus- ja kulttuuriministeriön esittämän yliopistojen uuden rahoitusmallin.

Julkaisufoorumin ja ministeriön rahoituskaavailujen katsotaan olevan lähtökohdiltaan kapea-alaisia ja mekaanisesti toteutettuja. Niissä ei oteta huomioon eri tieteenalojen julkaisuperinteitä ja -tarpeita, eivätkä ne perustu tieteen sisältä nouseviin kriteereihin. Kannanoton allekirjoittaneet seurat esittävät, että sekä Julkaisufoorumihankkeen että ministeriön rahoitusmallin lähtökohtia pohditaan vielä kerran perusteellisesti.

Syyskokouksen päätöksiä

Nuorisotutkimusseuran syyskokous pidettiin Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, sali 404) maanantaina 12.12.2011 klo 17. Syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja keskusteltiin Nuorisotutkimusseuran toiminnasta vuonna 2012. Syyskokouksen yhteydessä järjestettiin myös avoin keskustelutilaisuus aiheesta Nuorisotyön kehittämisen metodologiat ja tutkijoiden roolit.

Yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2012 päätettiin kokouksessa 25 euroa ja alennetuksi jäsenmaksuksi 10 euroa. Jäsenmaksujen laskutusta päätettiin selkeyttää siten, että Nuorisotutkimus-lehden tilaushinta on jatkossa kaikille sama, eli 30 euroa/vuosi. Huomaathan, että lehti ei ole jäsenetu, vaan se on haluttaessa tilattava erikseen.

Syyskokouksen pöytäkirja ja siellä hyväksytyt toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat luettavissa seuran verkkosivujen Kokousasiakirjat-osiossa ja kokouksessa valitun hallituksen kokoonpanoon voi tutustua Hallitus-sivulla.

Tulevia tapahtumia

VTM Sofia Laine väittelee nuorten osallistumisesta poliittisiin kokouksiin
Sofia Laineen kehitysmaatutkimuksen väitöskirja Young Actors in Transnational Agoras. Multi-sited Ethnography of Cosmopolitan Micropolitical Orientations (Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 121) tarkastetaan Helsingin yliopiston Arppeanum-museorakennuksen luentosalissa (Snellmaninkatu 3) lauantaina 11. helmikuuta kello 10. Tilaisuus on yleisölle avoin. Vastaväittäjänä toimii professori Carles Feixa Lleidan yliopistosta Espanjasta ja kustoksena professori Juhani Koponen Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselta, kehitysmaatutkimuksen oppiaineesta.

Tutkimus tarkastelee nuorten osallistumista kansainvälisiin poliittisiin kokouksiin. Tutkimuksen
tavoitteena on selvittää osallistujien ja osallistumistapojen kirjoa: kenelle kansainväliset agorat
ovat mahdollisia ja miten poliittinen argumentaatio niillä rakentuu. Tutkimus kiinnittyy poliittisen sosiologian, nuorisotutkimuksen, kehitystutkimuksen sekä performatiivisen yhteiskuntatutkimuksen aiempiin keskusteluihin.

Uutispommi! Tutkija mediassa -koulutusseminaari

Nuorisotutkimusseura järjestää yhdessä Suomen tiedetoimittajain liiton ja Mediakasvatusseuran kanssa koulutusseminaarin tutkijoiden ja median edustajien suhteesta. Seminaari järjestetään Tieteiden talon salissa 505 (Kirkkokatu 6, Helsinki) torstaina 22.3.2012 klo 13–16. Tilaisuus on maksuton ja sisältää kahvitarjoilun.

Koulutusseminaari on suunnattu tutkijoille, toimittajille, opiskelijoille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Seminaarin tarkoitus on asettaa tiede ja media vuoropuheluun. Seminaarissa paneudutaan tutkijoiden ja median edustajien erilaisiin tavoitteisiin ja eettisiin vastuisiin erityisesti nuorista uutisoitaessa. Aihetta käsitellään mahdollisimman käytännönläheisesti. Tilaisuudessa kuullaan tutkijoiden ja media-alan ammattilaisten näkökulmia kysymyksiin: Miten tutkijan tulee valmistautua haastatteluun? Miten tutkija valitsee haastatteluita? Mikä on tutkija ja toisaalta toimittajan eettinen vastuu vaikeista asioista keskusteltaessa? Entä miten eri toimittajat rakentavat jutun ajankohtaisesta aiheesta, kun heille annetaan samat materiaalit ja mahdollisuus kuulla tutkijaa?

Avoin tutkijaseminaari Helsingissä

Avoimet tutkijaseminaarit ovat Nuorisotutkimusseuran jäsenilleen ja nuorisotutkijoille järjestämiä seminaareja, jonne kaikki ovat tervetulleita. Nuorisotutkimusseuran Avoin tutkijaseminaari järjestetään seuraavan kerran 24.5. klo 12–17 Helsingissä.

Tutkijat, jotka haluavat esitellä työpapereitaan seminaarissa, pyydetään ilmoittamaan halukkuutensa torstaihin 3.5. klo 16 mennessä. Papereista pyritään muodostamaan tutkimuksellisesti antoisa kokonaisuus.

Vuoden 2012 muut Avoimet tutkijaseminaarit pyritään järjestämään muualla Suomessa. Syyskuun seminaari on suunniteltu pidettäväksi Rovaniemellä ja marraskuun seminaari Joensuussa.

Lapsuutta ja nuoruutta tulkitsemassa. Monitieteinen nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen konferenssi 2012

Viidennet Lapsuudentutkimuksen päivät ja yhdennettoista Nuorisotutkimuspäivät tuovat suomalaiset lapsuuden- ja nuorisotutkijat keskustelemaan lapsuuden ja nuoruuden tulkinnoista monitieteisessä ja uudistavassa hengessä. Tapahtuma yhdistää tänä vuonna aiemmin erillisinä järjestetyt Lapsuudentutkimuksen päivät ja Nuorisotutkimuspäivät. Konferenssi järjestetään Tieteiden talolla Helsingissä 15–16.11.2012 ja sen Call for Papers käynnistyy maaliskuussa.

Lapsuus- ja nuorisotutkimusten tulkintakehykset ovat osin yhteisiä, mutta samalla monella tapaa omaleimaisia. Tulkintoja yhdistävät käsitykset uudesta sukupolvesta sekä kehitys- ja siirtymävaiheista, jotka tekevät lapsuudesta ja nuoruudesta erityisiä suhteessa aikuisuuteen. Toisaalta lapsuus ja nuoruus määritellään toisistaan eroaviksi elämänvaiheiksi niin kehityksellisesti, sosiaalisesti kuin yhteiskunnallisesti.

Suomalaisen nuorisotutkimuksen ja lapsuudentutkimuksen välinen vuoropuhelu ei tähän mennessä ole ollut kovin vilkasta. Onkin korkea aika käydä monitieteistä ja syvällistä keskustelua siitä, miten lapsuuden ja nuoruuden kuvat ja tulkinnat poikkeavat toisistaan, mitä yhteistä erilaisissa lähestymistavoissa on ja millaisia vaikutuksia erilaisilla tulkinnoilla on tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Pääpuhujina päivillä ovat Mary Jane Kehily, Open University, Iso-Britannia; Mats Utas, Nordiska Afrikainstitutet, Ruotsi; Harriet Strandell, Helsingin yliopisto ja Kimmo Jokinen, Jyväskylän yliopisto.

Julkaisut

Tilaa Nuorisotutkimusverkoston julkaisut helposti verkkokaupasta. Muistathan, että Nuorisotutkimusseuran jäsenenä saat 25 % alennusta seuran julkaisuista! Muista mainita jäsenyydestäsi tilauksen yhteydessä. Jäsenalennus on toistaiseksi mahdollista saada vain laskulla tilattaessa.

Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja on ostettavissa Helsingissä myös Kirjakauppa Kirjasta (Lasipalatsi, Mannerheimintie 22-24), Kurvin kirjasta (Hämeentie 48) sekä vuoden loppuun asti Kolmen sepän kirjakaupasta(Hansakuja/Kaivopiha, Mannerheimintie 5 C).

Ilmestyneet

Young Actors in Transnational Agoras
Sofia Laine
Hinta 28 euroa.

Se toimii sittenkin. Kuinka päihdevalistuksesta saa  selvää?
Markku Soikkeli, Mikko Salasuo, Anne Puuronen & Matti Piispa  
Maksuton julkaisu toimitetaan postikulujen hinnalla.

Kuntodoping. Näkökulmia dopingaineiden käyttöön huippu-urheilun ulkopuolella
Mikko Salasuo ja Mikko Piispa
Hinta 28 euroa.

Kirjoitettu nuoruus. Aikalaistulkintoja 1900-luvun alkupuolen nuoruudesta 
Saara Tuomaala, Kirsti Salmi-Niklander & Ilona Kemppainen
Hinta 28 euroa.

Tutkijat ja nuorisotyö liikkeellä. Tarkastelussa kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämishankkeet
Veronika Honkasalo, Tomi Kiilakoski & Antti Kivijärvi
Hinta 28 euroa.

Uutuusjulkaisu on ostettavissa myös edulliseen 35 euron (+postikulut) tarjoushintaan Nuorten vapaa-aikatutkimus -kirjapakettina yhdessä aiemmin ilmestyneen Annettu, otettu, itse tehty - Nuorten vapaa-aika tänään -teoksen kanssa.

Tulossa

Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa
Anu Gretschel ja Tomi Kiilakoski (toim.)

Ei pala, palaa, ei pala. Laadullinen tutkimus nuorten tupakoimattomuuden edistämisestä
Anne Puuronen
Ilmestyy maaliskuussa.

Nuoret yrittävät. Vastuullisuus, joustavuus ja mahdollisuudet yrittäjyydessä
Leena Haanpää & Simo Tuppurainen
Ilmestyy maaliskuussa.

Nuoret ja ääni. Nuoret eduskuntavaaleissa 2011
Jussi Ronkainen
Ilmestyy huhtikuussa 2012.

Katukulttuuri
Mikko Salasuo, Janne Poikolainen & Pauli Komonen (toim.)
Ilmestyy toukokuussa.

Nuorisotutkimus-lehti

Nuorisotutkimus-lehti on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tieteellinen, referee-käytäntöä soveltava julkaisu. Nuorisotutkimus-lehti sisältää tietoa nuorista sekä nuorisotutkijoille että kaikille nuorten parissa työskenteleville.

Ilmestynyt

4/2011 Kiltteys (tuote verkkokaupassa)
Teemanumeron vastaava toimittaja Sanna Aaltonen.

Teemanumeron kontekstissa kiltteys toimii herkistävänä käsitteenä, joka virittää tarkastelemaan nuoruuden moninaisuutta. Tavallaan nuorille sallitaan tai heiltä jopa odotetaan Sturm und Drangia, äärimmäisyyksiä ja älämölöä, mutta on olennaista kysyä, keistä nuorista tällöin puhutaan.

Aiemmin ilmestynyt

3/2011 Nuoret ja politiikka
Teemanumeron vastaavat toimittajat Lauri Rapeli ja Vesa Koskimaa.

2/2011 Väkivalta ja kiusaaminen
Teemanumeron vastaavat toimittajat Merja Leppälahti ja Sari Näre.

Tulossa

1/2012 Lapset ja osallistuminen
Teemanumeron vastaava toimittaja Ulla-Maija Salo.
Ilmestyy maalis-huhtikuussa.

2/2012 Opettajat
Teemanumeron vastaava toimittaja Veli-Matti Ulvinen.

Verkkokanava Kommentti

Nuorisotutkimuksen verkkokanava Kommentti on nuorisoa koskevaa tieteellistä, poliittista ja mediakeskustelua kommentoiva kanava, joka ottaa kantaa niin uusiin tutkimustuloksiin kuin nuorisopoliittiseen debattiinkin. Kommentti kääntää ajankohtaisia tutkimustuloksia käytännön ja politiikan aiheiksi ja tekee näistä tiivistyksiä. Kommentti on samalla on mainio yli tuhannen artikkelin tietovaranto nuorisotutkimuksen ja nuorisotyön kentiltä.

Vastaa Kommentin kävijäkyselyyn

Nuorisotutkimuksen verkkokanava Kommentin verkkosivu-uudistus otettiin käyttöön vuosi sitten. Nyt on aika kysyä, mitä mieltä Kommentista ollaan. Onnistuiko verkkouudistus?

Arvomme yhteystietonsa antaneiden kesken kolmen kirjan vapaavalintaisen paketin Nuorisotutkimusverkoston kirjasarjasta. Vastausaikaa on helmikuun loppuun.

Lue Viikon väite!

Pysäytetyt lapset -kirjoituksessaan Sofia Laine väittää, että vanhempi sukupolvi kontrolloi ja määrittelee nuorten terveyttä ja liikettä.

Minna Ahola väittää, että yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen ei ole alaikärajaa.

Lukukokemuksia

Herman Raivio
Rottakuningas, pelin alamainen

Hyvät vanhemmat. Jos kotoanne löytyy omaan huoneeseensa hautautunut haiseva, mikropizzoilla elävä ja tietokoneen ruutuun kiinni tarttunut kummajainen, teille on tehty Petri Kotwican ohjaama uutuuselokuva Rat King.

Nuorisotutkimuksen tieto ja menetelmät

Nuorisotutkimuksen tieto ja menetelmät: sosiaali- ja kulttuurintutkimuksen risteyksissä -kurssi järjestettiin Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä syksyllä 2011. Jaana Lähteenmaan ja Leena Suurpään vetämän kurssin tavoitteina oli pohtia monitieteistä nuorisotutkimuksen kenttää erityisesti nuoria koskevan tiedontuotannon, tiedonintressien ja tiedon käytön näkökulmista.

Syntyi hieno dialogi, kun neljä ryhmää kirjoitti Lukukokemuksiin teosarvionsa ja kirjailijat vastasivat opiskelijoiden kirjoituksiin:

Arkipäivän rasismi koulussa. Etnografinen tutkimus suomalais- ja maahanmuuttajanuorten ryhmäsuhteista - Ryhmä I + Anne-Mari Souto
Lastensuojelun tieto ja tutkimus – Asiantuntijoiden näkökulma - Ryhmä II + Elina Pekkarinen
Puolustuskannalla. Nuorisobarometri 2010 - Ryhmä III + Sami Myllyniemi
Koulua on käytävä. Etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana - Ryhmä IV + Petri Paju
Lue kurssilla syntyneet kirjoitukset ja kommentit niihin!

Kolumnit

Sofia Laine listaa kymmenen kohtaa, miten nuorten liikuntaa voisi tukea. Mikä nuoria liikuttaa?