Jäsenkirje 4/2011

Joulunaika ja vuodenvaihde lähestyvät, mutta ennen joululomia tapahtuu Nuorisotutkimusseurassa vielä monenlaista. Toivon mukaan olette hyödyntäneet jo takana oleva aktiivista julkaisu- ja seminaarisyksyä parhaiksi kokemillanne tavoilla. Vuoden viimeisen jäsenkirjeen myötä Nuorisotutkimusseuran työntekijät ja hallitus haluavat toivottaa jäsenilleen rentouttavaa joulun aikaa ja aktiivista kevättä ja uutta vuotta! Seuraava jäsenkirje ilmestyy alkuvuonna 2012.

Ajankohtaista

Kutsu Nuorisotutkimusseuran syyskokoukseen

Nuorisotutkimusseuran syyskokous pidetään Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, sali 404) maanantaina 12.12.2011 klo 17. Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja keskustellaan Nuorisotutkimusseuran toiminnasta tulevana toimintavuotena.

Ennen syyskokousta, klo 16-17, järjestetään samassa tilassa avoin keskustelutilaisuus aiheesta Nuorisotyön kehittämisen metodologiat ja tutkijoiden roolit.

Molempiin tilaisuuksiin pyydetään ilmoittautumaan 8.12. mennessä.

Olethan maksanut jäsenmaksusi?

Seura on lähettänyt maksumuistutuksen kaikille sellaisille jäsenilleen, jotka eivät ole suorittaneet jäsenmaksuaan kuluvan vuoden aikana. Jäsenmaksunsa yhä maksamatta jättäneille lähetetään vielä yksi maksumuistutus, minkä jälkeen jäsenrekisteri saatetaan ajan tasalle toteamalla jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet eronneiksi.

Kaikille jäsenille postitetaan viikolla 48 alkaen maksutta jäsenlahjaksi uutuusjulkaisu Se toimii sittenkin – kuinka päihdevalistuksesta saa selvää (Markku Soikkeli, Mikko Salasuo, Anne Puuronen & Mikko Piispa). Mikäli tahdot varmistaa jäsenlahjan saapumisen perille, kannattaa päivittää osoitetiedot jäsenrekisteriin. Yhteystietojen muutokset onnistuvat helposti seuran verkkosivujen Osoitteenmuutos-lomakkeella.

Varmistaaksesi jäsenetujen hyödyntämisen jatkossakin, kannattaa jäsenmaksuasia hoitaa kuntoon! Muistathan, että jäsenenä saat mm. 25 % alennusta seuran julkaisuista, maksuttomia seminaareja sekä tiedotusta ajankohtaisista nuorisotutkimuksellisista ja Nuorisotutkimusseuran tapahtumista.

Nuorisotutkimuksen gradupalkinto Juha Mikkoselle

Nuorisotutkimusseura on palkinnut parhaat nuorisotutkimukselliset pro gradu -tutkielmat nuorisotutkimuksen gradupalkinnolla jo vuodesta 2001 lähtien. Vuoden 2011, järjestyksessään kymmenes gradupalkinto jaettiin Kymmenensien Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä Tieteiden talolla tiistaina 15.11.

Nuorisotutkimuksen asiantuntijoista koostuva raati valitsi gradukisan voittajan yhteensä 23 osallistujan joukosta. Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineeseen tehdyssä gradussaan Social and material deprivation among youth in Finland: Causes, consequences, and coping VTM Juha Mikkonen tutki 65 pienituloisen 14–29-vuotiaan suomalais-nuoren omaelämäkerrallisia kirjoituksia, jotka kerättiin osana ”Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä” -kirjoituskilpailua.

Gradukisan voittajan lisäksi palkintoraati palkitsi kaksi pro gradu -työtä kunniamaininnoin. Kunniamaininnan saivat tasapisteisin sijoittuneet KM Ulla Karvonen (Helsingin yliopisto, kasvatustiede) ja VTM Pauli Komonen (Helsingin yliopisto, sosiologia).

Nuorisotutkimusseuran lausunto Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan

Nuorisotutkimusseura antoi 24.10.2011 lausuntonsa Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman luonnokseen vuosille 2012–2015. Lausunnossa nostetaan nuorisotutkimuksen näkökulmasta esiin viisi teemaa: nuorisopolitiikan murros; nuorisopolitiikka sukupolvipolitiikkana; yhdenvertaisuus nuorisopolitiikan kentällä; laaja näkökulma kansalaisvaikuttamiseen sekä nuorisotutkimus politiikan resurssina.

Nuorisotutkimusseuralle uusi johtosääntö

Nuorisotutkimusseuran hallitus hyväksyi kokouksessaan 14.11. pitkään jatkuneen organisaation kehittämisen ja hallinnonuudistuksen lopputuotoksena syntyneen Nuorisotutkimusseuran johtosäännön. Johtosäännöllä annetaan tarkentavia määräyksiä Nuorisotutkimusseuran ja Nuorisotutkimusverkoston hallinnon järjestämiseen sekä valta- ja vastuusuhteiden jakautumiseen organisaatiossa.

Joiltakin osin Johtosääntöön on kirjattu auki jo olemassa olleita käytänteitä, mutta joiltakin osin se myös muuttaa aiempia toimintatapoja ja vastuidenjakoa. Merkittävimpinä uudistuksina päivitetyssä johtosäännössä ovat kokonaan uusi luku olemassa olevista toimikunnista sekä rekrytoinnissa ja henkilöstöpolitiikassa tapahtuneet toimivaltuuksien uudellenmäärittelyt.

Tulevia tapahtumia

Kirjoitettu nuoruus. Aikalaistulkintoja 1900-luvun alkupuolen nuoruudesta -teoksen julkaisutilaisuus

Kirjoitettu nuoruus. Aikalaistulkintoja 1900-luvun alkupuolen nuoruudesta -teoksen (toim. Saara Tuomaala, Kirsti Salmi-Nikander & Ilona Kemppainen) julkistamistilaisuus järjestetään perjantaina 9.12. klo 14–16.30 Tieteiden talon (Kirkkokatu 6, Helsinki) seminaarihuoneessa 309. Tilaisuus on maksuton ja sisältää kahvitarjoilun.

Kirjoitettu nuoruus -antologiassa perehdytään nuorten omiin kirjoituksiin ja heistä kirjoitettuihin teksteihin 1900-luvun alkupuolen Suomessa historian-, perinteen- ja kirjallisuudentutkimuksen näkökulmista. Kirja on tarkoitettu tutkijoille ja opiskelijoille, tämän päivän nuorille lukijoille ja kirjoittajille sekä heidän parissaan työskenteleville.

Avoin keskustelutilaisuus aiheesta Nuorisotyön kehittämisen metodologiat ja tutkijoiden roolit

Nuorisotutkimusseura järjestää avoimen keskustelutilaisuuden Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, sali 404) maanantaina 12.12.2011 klo 16–17 aiheella Nuorisotyön kehittämisen metodologiat ja tutkijoiden roolit. Tilaisuudessa alustavat Nuorisotutkimusverkoston uutuusjulkaisun Tutkijat ja nuorisotyö liikkeellä. Tarkastelussa kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämishankkeet kirjoittajat YTM Antti Kivijärvi ja FM Tomi Kiilakoski. Keskustelutilaisuuden kommentaattorina toimii Nuorisotutkimusseuran varapuheenjohtaja, FT Merja Kylmäkoski.

Uutuusjulkaisussa puretaan Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkoston (Kanuuna) kahden kehittämishankkeen (2009–2011) tuloksia. Talotyön kehittäminen ohjaa nuorisotyöntekijöitä suuntautumaan enemmän alueelliseen työhön yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden kanssa. Teos on tarkoitettu nuorisotyöstä ja sen kehittämisestä kiinnostuneille sekä laajemmin myös nuorten kanssa työskenteleville kasvatusalan ammattilaisille.

Keskustelutilaisuuden jälkeen, klo 17–18,  järjestetään samassa tilassa Nuorisotutkimusseuran syyskokous.

Julkaisut

Tilaa Nuorisotutkimusverkoston julkaisut helposti verkkokaupasta. Muistathan, että Nuorisotutkimusseuran jäsenenä saat 25 % alennusta seuran julkaisuista! Muista mainita jäsenyydestäsi tilauksen yhteydessä. Jäsenalennus on toistaiseksi mahdollista saada vain laskulla tilattaessa.

Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja on ostettavissa Helsingissä myös Kirjakauppa Kirjasta (Lasipalatsi, Mannerheimintie 22-24), Kurvin kirjasta (Hämeentie 48) sekä vuoden loppuun asti Kolmen sepän kirjakaupasta(Hansakuja/Kaivopiha, Mannerheimintie 5 C).

Ilmestyneet

Tutkijat ja nuorisotyö liikkeellä. Tarkastelussa kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämishankkeet
Veronika Honkasalo, Tomi Kiilakoski & Antti Kivijärvi
Hinta 28 euroa.

Uutuusjulkaisu on ostettavissa myös edulliseen 35 euron (+postikulut) tarjoushintaan Nuorten vapaa-aikatutkimus -kirjapakettina yhdessä aiemmin ilmestyneen Annettu, otettu, itse tehty - Nuorten vapaa-aika tänään -teoksen kanssa.

Digital Pioneers. Cultural drivers of future media culture
Sonja Kangas (ed.)

Lastensuojelun tieto ja tutkimus - Asiantuntijoiden näkökulma (ostettavissa nidottuna monisteena tai luettavissaverkkojulkaisuna)
Elina Pekkarinen 
Hinta 10 euroa.

Koulu on käytävä. Etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana
Petri Paju
Hinta 28 euroa.

Pohdittua urheilun organisointia? – Tutkimus kanadalaisesta urheilun kehitysmallista, sen sovelluksista, haasteista ja erikoistumisiästä
Suvi Nipuli

Askelmerkkejä lasten ja nuorten nykyaikaiseen kilpaurheiluun – Katsaus kansainvälisiin ja kotimaisiin urheilujärjestelmiin ja malleihin
Helena Huhta & Suvi Nipuli

Entäs tytöt. Johdatus tyttötutkimukseen
Karoliina Ojanen & Heta Mulari & Sanna Aaltonen (toim.)
Hinta 34 euroa.

Tulossa

Se toimii sittenkin. Kuinka päihdevalistuksesta saa  selvää?
Markku Soikkeli, Mikko Salasuo, Anne Puuronen & Matti Piispa  

Kirjoitettu nuoruus. Aikalaistulkintoja 1900-luvun alkupuolen nuoruudesta
Saara Tuomaala, Kirsti Salmi-Niklander & Ilona Kemppainen

Kuntodoping. Näkökulmia dopingaineiden käyttöön huippu-urheilun ulkopuolella 
Mikko Salasuo ja Mikko Piispa

Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa
Anu Gretschel ja Tomi Kiilakoski (toim.)

Nuorisotutkimus-lehti

Nuorisotutkimus-lehti on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tieteellinen, referee-käytäntöä soveltava julkaisu. Nuorisotutkimus-lehti sisältää tietoa nuorista sekä nuorisotutkijoille että kaikille nuorten parissa työskenteleville.

Ilmestynyt

3/2011 Nuoret ja politiikka
Teemanumeron vastaavat toimittajat Lauri Rapeli ja Vesa Koskimaa.

Nuorisotutkimus-lehti 3/2011 tarjoaa useita näkökulmia nuoriin ja politiikkaan. Pia Lundbomin artikkelissa käsitellään eläinaktivismia ja Laura Lyytikäinen kirjoittaa venäläisnuorten pyrkimyksistä vaikuttaa politiikkaan ilmapiirissä, joka poikkeaa suomalaisnuorten yhteiskunnallisesta arkitodellisuudesta. Pia Nyman-Kurkialan, Patrik Söderbergin ja Mikael Nygårdin yhteisartikkelissa sen sijaan liikutaan perinteisten osallistumismuotojen alueella ja tutkitaan nuorten poliittisen aktiivisuuden perusindikaattoria, kiinnostusta politiikkaa kohtaan. Samassa hengessä alan peruskysymysten äärellä on myös Tuukka Tomperi, joka kirjoittaa poliittisesta sosialisaatiosta perheessä, jonka kommunikaatiotavoilla on tärkeä vaikutus nuorten poliittiseen aktiivisuuteen.

Aiemmin ilmestynyt

2/2011 Väkivalta ja kiusaaminen
Teemanumeron vastaavat toimittajat Merja Leppälahti ja Sari Näre.

Tulossa

4/2011 Kiltteys (Ilmestyy 12/2011)
Teemanumeron vastaava toimittaja Sanna Aaltonen.

1/2012 Lapset ja osallistuminen
Teemanumeron vastaava toimittaja Ulla-Maija Salo.

2/2012 Opettajat
Teemanumeron vastaava toimittaja Veli-Matti Ulvinen.

Verkkokanava Kommentti

Viisivuotias nuorisotutkimuksen verkkokanava Kommentti on nuorisoa koskevaa tieteellistä, poliittista ja mediakeskustelua kommentoiva kanava, joka ottaa kantaa niin uusiin tutkimustuloksiin kuin nuorisopoliittiseen debattiinkin. Kommentti kääntää ajankohtaisia tutkimustuloksia käytännön ja politiikan aiheiksi ja tekee näistä tiivistyksiä. Kommentti on samalla on mainio yli tuhannen artikkelin tietovaranto nuorisotutkimuksen ja nuorisotyön kentiltä.

Lue Viikon väitteitä tai Suurpääkirjoituksia, ammenna Nuorisotyö 2010-luvun Suomessa -sarjasta tai vertaa Lukukokemuksiasi toisten lukijoiden kanssa.

Viikon väitteessä Anni Ojajärvi ja Mikko Salasuo  kysyvät, kohtaavatko varusmiesten mielenterveyspalveluissa kysyntä ja tarjonta ja esittävät ratkaisuksi,  että sotilaskoteihin olisi hyvä saada nuorisotyöntekijöitä etsivän nuorisotyön hengessä.

Kaduilla tuulee

Timo Harrikari pohtii kirjoituksessaan ”Tapelkaa te siellä keskenänne, mä korjaan potin”, voivatko kasvavat sukupolvet kokea eurooppalaiset kansallisvaltiot omikseen.

Kuka omistaa kaupunkien kertomuksen, olipa kyseessä Lontoo vuonna 2011 tai Pariisi vuonna 2005? Suurpääkirjoituksessaan Lähiötietämisen tuska Leena Suurpää avaa klassisia kysymyksiä tietämisen sosiaalisista ja moraalisista pulmista tiedonpoliittisena konfliktina kirjoittaessaan nuorista, urbaaneista tiloista ja kansalaistoiminnan ehdoista.

Lukukokemuksissa Fernando Izquierdo käsittelee kirjoituksessaan Chilen vihaiset nuoret ja kauppasuhdanteetopiskelijajärjestöjen organisoimia mielenosoituksia.

Juttuja ja juttuideoita voi lähettää Kommentin päätoimittaja Minna Laukkaselle tai verkkotoimittaja Tanja Konttiselle.