Jäsenkirje 3/2011

Nuorisotutkimusseuran syksy on alkanut kesän ja lomien jälkeen vilkkaana. Luvassa on monenlaista seminaaritoimintaa, johon jäsenistön toivotaan ottavan aktiivisesti osaa. Seuraava jäsenkirje ilmestyy marraskuussa 2011.

Ajankohtaista

Nuorisotutkimusseuran syksyn kokousaikataulu

Nuorisotutkimuseuran hallitus kokoontuu syksyn aikana kolme kertaa: 27.9., 14.11. ja 12.12. Syyskokous järjestetään 12.12. Nuorisotutkimusseuran jäsenet voivat lukea kokousten esityslistoja ja päätösluetteloita verkkosivujen Kokousasiakirjat-osiosta.

Kirjoittajakutsu Nuorisotutkimus-lehden teemanumeroon 2/2012 "Opettajat"

Kuka voi olla nuoren opettaja tai kasvattaja? Millä tavalla hän pedagogisessa suhteessaan määrittää nuorta? Teetkö tutkimusta tai työskenteletkö tämän näkökulman parissa? Nuorisotutkimus-lehden teemanumero 2/2012 on nimeltään "Opettajat". Teemanumerossa julkaistavissa teksteissä tavoitteena on erityisesti hahmottaa kasvattajan omaa näkökulmaa sosiaaliseen vuorovaikutukseen, nuoren kasvuun ja oppimiseen. Teemanumeroon tarjottava teksti tulee toimittaa 31.10.2011 mennessä teemanumeron vastaavalle toimittajalle KT Veli-Matti Ulviselle. Lehti ilmestyy kesä-heinäkuun vaihteessa 2012.

Haluatko opiskella nuorisotutkimusta?

Nuorisotutkimuksen valtakunnallisen yliopistoverkoston, YUNETin piirissä on mahdollista opiskella nuorisotutkimuksen 25 opintopisteen laajuinen sivuaineopintokokonaisuus. Perusopintokokonaisuuden jälkeen on mahdollisuus hakea 35 opintopisteen aineopintoihin. Pääosa opetuksesta annetaan verkkokursseina, joihin voi osallistua opiskelupaikkakunnasta riippumatta ja joustavasti, esimerkiksi työn ohessa. Nuorisotutkimuksen perusopintojen hakuaika on 1.10.–31.10.2011. Hakemisen edellytyksenä on, että hakija on YUNETin jäsenyliopiston pääaineopiskelija.

Lue lisää YUNETin verkkosivuilta

Nuorisotutkimusverkoston lausunto sisäasiainministeriön asettaman työryhmän ehdotukseen
Nuorisotutkimusverkosto on toimittanut lausuntonsa sisäasiainministeriön 20.1.2011 asettaman työryhmän ehdotukseen Viranomaisten koulutuksen kehittäminen kunniaan liittyvän väkivallan tunnistamiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi. Nuorisotutkimusverkoston lausunnossa korostetaan tarvetta tunnistaa kunniaan liittyvän väkivallan erityispiirteet, jotta väkivaltaan voidaan tehokkaasti puuttua.

NYRIS11 järjestettiin Turussa 13.–15.6.

NYRIS (Nordic Youth Research Symposium) on joka toinen tai kolmas vuosi järjestettävä Pohjoismainen nuorisotutkimuksen tieteellinen symposiumi, joita on järjestetty vuodesta 1987 lähtien. Vuorossaan yhdestoista NYRIS järjestettiin Turussa 13.–15.6.2011 teemalla Global / Local Youth – New Civic Culture, Rights and Responsibilities. Nuorisotutkimusseura toimi NYRIS11:n pääjärjestäjänä. Globaaliudessaan konferenssi ylitti kaikki odotukset: osallistujia saapui yli 30 maasta. Osallistujia konferenssissa oli lähes 200 ja sen aikana esitettiin lähes 100 paperia. Konferenssin lopuksi julkistettiin perinteiseen tapaan seuraavaan konferenssin järjestäjämaa. NYRIS laajenee vuonna 2013 Pohjoismaista Baltiaan, kun se järjestetään ensimmäistä kertaa Virossa.

Tulevia tapahtumia

Lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen menetelmät -tutkijaseminaari 28.9.

Nuorisotutkimusseura järjestää yhteistyössä Lapsuudentutkimuksen seuran sekä Helsingin yliopiston ja Suomen Akatemian Lapset kertovat hyvinvoinnistaan - lasten äänet kuuluville! -hankkeen kanssa avoimen tutkijaseminaarin teemalla on Lapsuuden - ja nuorisotutkimuksen menetelmät. Seminaarissa on puhujia ja kommentaattoreita niin nuoriso- kuin lapsuudentutkimuksen alalta. Seminaari järjestetään Helsingin yliopistolla (Siltavuorenpenger 3 A S3A  Sh 302) keskiviikkona 28.9. klo 12–17 ja siihen voi ilmoittautua mukaan keskustelemaan 20.9. asti.

Nuorisotutkimusseuran kirjamessuohjelmat

Nuorisotutkimusseura on mukana Turun kansainvälisillä Kirjamessuilla Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa 30.9.–2.10. ja Helsingin kirjamessuilla 27.–30.10 Helsingin Messukeskuksessa.

Nuorisotutkimusseuran tilaisuudet Turun kansainvälisillä Kirjamessuilla

Selvyyttä päihdevalistukseen!

Päihdetutkijat Markku Soikkeli ja Mikko Salasuo kertovat teoksesta Se toimii sittenkin – Selvyyttä päihdevalistukseen. Haastattelijana Minna Laukkanen.

Pinella-lava 30.9. klo 13.00. (Huomaa tilaisuuden aikaistunut ajankohta!)

Nuorisotyöntekijä klikkauksen päässä

Jani Merikivi kertoo teoksesta Sähköä ilmassa – Näkökulmia verkkoperustaiseen nuorisotyöhön. Haastattelijana Minna Laukkanen. 
Pinella-lava 30.9. klo 13.20. (Huomaa tilaisuuden aikaistunut ajankohta!)

Nuorisotutkimusseuran tilaisuudet Helsingin kirjamessuilla

Mihin tarvitaan tyttötyötä?

Veronika Honkasaloa ja Karoliina Ojasta haastattelee Sanna Aaltonen. Keskustelussa pohditaan, mikä on tyttötutkimuksen ja tyttötyön tila ja merkitys tasa-arvon ihmemaassa. Keskustelun pohjana ovat kaksi tuoretta tyttötutkimuksellista teosta. Nuorisotutkimusseura & Vastapaino & SKS.
Kullervo 27.10.2011 klo 12.

Nuoret, ulkopuolisuus ja rasismi

Peter Nymanin vieraat Anne-Mari Souto ja Veronika Honkasalo pohtivat kirjoissaan, millä tavalla monikulttuurisuus haastaa nuorten arkipäivää ja miten aikuiset kasvattajat kohtaavat rasismin ja tasa-arvon.
Mika Waltari -lava 27.10.2011 klo 16.30.

Sukupolvikeskustelu - Säilyttäminen ja uudistaminen sukupolvinäkökulmasta

Nuorisotutkimusverkoston tutkija Tomi Kiilakoski tarkastelee eri sukupolvien asemaa ja kokemusta suhteessa radikalismiin ja konservatismiin. Tavoitteena on nuorisotutkimukselliseen tietoon nojaten pohtia, millä tavoin sukupolvien väliset suhteet - kasvatus ja ohipuhumiset - määrittävät suhdetta uudistuksiin ja uusinnuksiin. Helsingin kaupunginkirjasto & Nuorisotutkimusseura.
Kullervo 28.10.2011 klo 12.

Lastensuojelun tieto ja tutkimus -tutkimusraportin julkaisutilaisuus 27.10.

Lastensuojelun tieto ja tutkimus LasTut -hanke on Nuorisotutkimusverkoston ja Lapsuudentutkimuksen seuran yhteishanke, jota rahoittaa Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö ITLA. Hankkeen tavoitteena on muun muassa lastensuojelun monitieteisen valtakunnallisen yhteistyön edistäminen, tutkimuksen nykytilanteen kartoittaminen sekä lastensuojelua koskevien yhteiskunnallisten tutkimuksellisten kärkiteemojen määrittäminen.

Aiheesta julkaistaan verkostokoordinaattori Elina Pekkarisen laatima tutkimusraportti, jonka julkaisutilaisuus järjestetään torstaina 27.10.klo 10–14.30 Tieteiden talossa Salissa 104 (Kirkkokatu 6, Helsinki). Julkaisutilaisuuden yhteydessä järjestetään keskusteluseminaari, jossa kuullaan hankkeen johtoryhmään kuuluvia lastensuojelun asiantuntijoita. Seminaari on kaikille avoin ja maksuton.

Mediakasvatus.nyt - nuorten poliittinen vaikuttaminen mediassa -seminaari 10.11.

Nuorisotutkimusseura järjestää yhteistyössä Mediakasvatusseuran, Curly ry:n ja Stadi.tv:n kanssa seminaarin nuorten poliittisesta vaikuttamisesta mediassa. Seminaari on suunnattu mm. nuorisoalan, opetuksen, kasvatuksen ja media-alan parissa työskenteleville sekä kaikille mediakasvatuksesta kiinnostuneille. Seminaari järjestetään Tieteiden talolla 10.11. klo 9–16.

Kymmenennet nuorisotutkimuspäivät 15.11.

Kymmenennet Nuorisotutkimuspäivät järjestetään tiistaina 15.11.2011 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki). Nuorisotutkimuspäivien teemana on tänä vuonna Arviointitutkimus. Päivän aikana pohditaan tieteen ja nuorisokentän jatkuvaa arviointia sekä nuorisotutkimuksen suhdetta arviointiin ja arviointitutkimukseen. Päivän tavoitteena on lähestyä arviointitutkimuksen kysymyksiä eri tulokulmista. Millaisia käsitteellisiä, metodologisia ja eettisiä haasteita arviointitutkimuksiin liittyy? Nuorten parissa tehtävää työtä arvioidaan eri keinoin ja mittarein, mutta miksi, kenelle ja millä keinoin arviointitutkimusta tehdään?

Seminaari on tänä vuonna yksipäiväinen, eikä sisällä erillisiä työryhmiä. Päivän aikana julkistetaan ja palkitaangradukisan 2011 voittaja.

Nuorisotutkimuspäivät ovat Nuorisotutkimusseuran vuosittain järjestämä tutkimusseminaari. Päiviä on järjestetty vuodesta 2002 lähtien eri teemojen ympärille. Päivät on suunnattu tutkijoille, opiskelijoille sekä muille nuorisoalan ammattilaisille.

Generational Solidarities -luentotilaisuus 16.11.

Nuorisotutkimusverkosto järjestää yhteistyössä Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen kanssa luentotilaisuuden 16.11. klo 10–12 Helsingin yliopistolla sosiologian seminaarihuoneessa (Unioninkatu 35, 3. krs). Tilaisuudessa luennoivat professori Elena Omelchenko (the Centre for youth studies of National Research University Higher School of Economics in St.Petersburg) ja professori Peter Waara (Uppsala University). Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Julkaisut

Tilaa Nuorisotutkimusverkoston julkaisut helposti verkkokaupasta. Muistathan, että Nuorisotutkimusseuran jäsenenä saat 25 % alennusta seuran julkaisuista! Muista mainita jäsenyydestäsi tilauksen yhteydessä. Jäsenalennus on toistaiseksi mahdollista saada vain laskulla tilattaessa. Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja on ostettavissa myösKolmen sepän kirjakaupasta Hansakujalta/Kaivopihalta (Mannerheimintie 5 C).

Ilmestyneet

Entäs tytöt. Johdatus tyttötutkimukseen
Karoliina Ojanen & Heta Mulari & Sanna Aaltonen (toim.)
Hinta 34 euroa.

YAD Street Team -kampanjan arviointi 2007–2010 – Pilottiversio ja uuden version ensikuukaudet
Mikko Piispa

Annettu, otettu, itse tehty – Nuorten vapaa-aika tänään
Mirja Määttä & Tarja Tolonen (toim.)
Hinta 28 euroa.

Iloa ja voimaa elämään – Nuorten taiteen tekemisen merkitykset Myrsky-hankkeessa 
Katriina Siivonen & Sirkku Kotilainen & Annikka Suoninen

Tulossa

Askelmerkkejä lasten ja nuorten nykyaikaiseen kilpaurheiluun. Katsaus kansainvälisiin ja kotimaisiin urheilujärjestelmiin ja malleihin
Helena Huhta & Suvi Nipuli
 
Pohdittua urheilun organisointia? – Tutkimus kanadalaisesta urheilun kehitysmallista, sen sovelluksista, haasteista ja erikoistumisiästä
Suvi Nipuli
 
Koulu on käytävä. Etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana
Petri Paju
 
Se toimii sittenkin. Kuinka päihdevalistuksesta saa  selvää
Markku Soikkeli, Mikko Salasuo, Anne Puuronen
 
Lastensuojelun tieto ja tutkimus 2000 -luvun Suomessa – asiantuntijoiden näkökulma
Elina Pekkarinen

Nuorisotutkimus-lehti

Nuorisotutkimus-lehti on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tieteellinen, referee-käytäntöä soveltava julkaisu. Nuorisotutkimus-lehti sisältää tietoa nuorista sekä nuorisotutkijoille että kaikille nuorten parissa työskenteleville.

Ilmestynyt

2/2011 Väkivalta ja kiusaaminen (tuote verkkokaupassa)
Teemanumeron vastaavat toimittajat Merja Leppälahti ja Sari Näre.

Tulossa

3/2011 Nuoret ja politiikka (ilm. 10/2011)
Teemanumeron vastaavat toimittajat Lauri Rapeli ja Vesa Koskimaa.

4/2011 Kiltteys (Ilmestyy 12/2011)
Teemanumeron vastaava toimittaja Sanna Aaltonen.

1/2012 Lapset ja osallistuminen
Teemanumeron vastaava toimittaja Ulla-Maija Salo.

2/2012 Opettajat
Teemanumeron vastaava toimittaja Veli-Matti Ulvinen.

Verkkokanava Kommentti

Nuorisotutkimuksen verkkokanava Kommentti täytti viisi vuotta syyskuun alussa. Käy klikkaamassa legendaarinen 1-vuotisonnitteluvideo Kommentin etusivulta!

Kommentti on nuorisoa koskevaa tieteellistä, poliittista ja mediakeskustelua kommentoiva nuorisotutkimuksen verkkokanava, joka ottaa kantaa niin uusiin tutkimustuloksiin kuin nuorisopoliittiseen debattiinkin. Kommentti kääntää ajankohtaisia tutkimustuloksia käytännön ja politiikan aiheiksi ja tekee näistä tiivistyksiä. Kommentti on vireä viisivuotias verkkokanava, joka samalla on mainio yli tuhannen artikkelin tietovaranto nuorisotutkimuksen ja nuorisotyön kentiltä.

Esimerkiksi lue Viikon väitteitä tai Suurpääkirjoituksia tai ammenna Nuorisotyö 2010-luvun Suomessa -sarjasta tai vertaa Lukukokemuksiasi toisten lukijoiden kanssa.

Juttuja ja juttuideoita voi lähettää Kommentin päätoimittaja Minna Laukkaselle tai verkkotoimittaja Tanja Konttiselle.