Jäsenkirje 2/2011

Seuraava jäsenkirje ilmestyy syksyllä 2011. Nuorisotutkimusseura toivottaa kaikille jäsenilleen aurinkoista ja rentouttavaa kesää!

Ajankohtaista

Viimeinen viikko osallistua nuorisotutkimuksen gradukisaan 2011!

Oletko tehnyt nuoria tai nuoruutta käsittelevän gradun? Tai tiedätkö sellaisen tekijän? Nuorisotutkimusseura etsii laadukkaita pro gradu -töitä kautta Suomen ja palkitsee niistä parhaimman nuorisotutkimuksen gradupalkinnolla. Tiedossa on paitsi mainetta ja kunniaa, myös 1500 euron palkkio. Palkinto jaetaan marraskuussa 2011 järjestettävien Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä. Työn on oltava hyväksytty 1.3.2010–31.5.2011 välisenä aikana Suomessa yliopistolliseksi maisterintutkinnon opinnäytteeksi ja sen arvosanan on oltava vähintään magna cum laude. Gradun on oltava Nuorisotutkimusseurassa perjantaihin 3.6. mennessä.

Nuorisotutkimusseuran kevätkokous järjestettiin 12.5.

Nuorisotutkimusseuran kevätkokous pidettiin 12.5.2011 SKS:n Juhlasalissa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset kevätkokousasiat ja hyväksyttiin seuralle tarkennettu talousarvio vuodelle 2011. Kokousasiakirjat ovat luettavissa Nuorisotutkimusseuran Kokousasiakirjat-sivulta. 

Kirjoituskilpailun nuoruus on sirpaleinen, mutta toiveikas

Nuorisotutkimusseura, Nuoren Voiman Liitto ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) järjestivät 15.5.–30.11.2010 kirjoituskilpailun Oi nuoruus!, jossa kerättiin kaikenikäisten suomalaisten omaelämäkerrallisia kirjoituksia lapsuudesta ja nuoruudesta. Kilpailuun otti osaa 375 kirjoittajaa. Tekstien lukumäärä ja niiden korkeatasoisuus oli kilpailun järjestäjille positiivinen yllätys. Kilpailun tuomarit olivat runoilija Olli Sinivaara, kirjailija Vilja-Tuulia Huotarinen, tutkimusprofessori Tommi Hoikkala sekä entinen opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikön johtaja Olli Saarela.

Molemmista kilpailusarjoista erottui selvä kärkijoukko. Nuoruus eilen -sarjan voittajaksi nousi tamperelainen Mikko Arjanmaa. Toiseksi sarjassa tuli lahtelainen Virpi Kanerva ja kolmanneksi jurvalainen Marja Nivala. Nuoruus tänään -sarjassa voittajaksi valittiin riihimäkeläinen Maria Paldanius. Toiseksi sarjassa tuli helsinkiläinen Anita Hartikainen ja kolmanneksi hämeenlinnalainen Noora Hapuli.

Kirjoituskutsu: Nuorten elinolot -vuosikirjaan etsitään artikkelinkirjoittajia

Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisoasiainneuvottelukunta, Lapsuudentutkimuksen seura ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisevat yhdeksännen Nuorten elinolot -vuosikirjan syksyllä 2012. Aiemmat vuosikirjat ovat saaneet hyvän vastaanoton ja vakiinnuttaneet asemansa nuorten elinoloja kuvaavana suuren yleisön kirjasarjana. Tulevan vuosikirjan aihealue laajenee nuoruusvaiheesta käsittämään myös lapsuuden. Vuosikirja julkaistaan syksyllä 2012.

Artikkeleiden toivotaan lähestyvän laajaa teemaa erilaisista näkökulmista. Artikkeleita toivotaan eri tieteenaloilta ja tutkimusperinteistä. Kasvun paikat ja toiminnan rajat - lapsuus ja nuoruus instituutioiden kehyksissä -vuosikirjan toimittavat Elina Pekkarinen Nuorisotutkimusverkostosta ja Lapsuudentutkimuksen seurasta sekä Kaisa Vehkalahti ja Sami Myllyniemi Nuorisotutkimusverkostosta. Artikkeliehdotusten viimeinen jättöpäivä on 17.8.2011.

Tulevia tapahtumia

NYRIS11 Nordic Youth Research Symposium lähestyy!
NYRIS (Nordic Youth Research Symposium) on joka toinen vuosi järjestettävä Pohjoismainen nuorisotutkimuksen tieteellinen symposiumi. NYRIS-konferensseja on järjestetty pohjoismaisena yhteistyönä vuodesta 1987 lähtien. Seuraava NYRIS, joka on vuorossaan yhdestoista, järjestetään Turussa 13.-15.6.2011 teemalla Global / Local Youth – New Civic Culture, Rights and Responsibilities. Nuorisotutkimusseura toimii NYRIS11:n pääjärjestäjänä.

Pullo, pilvi ja politiikka - ehkäisevä päihdetyö nuorisoalalla

Preventiimi ja Nuorisotutkimusverkosto järjestävät 20.9.2011 klo 9-16 tutkimusseminaarin ehkäisevästä päihdetyöstä nuorten parissa Opetus- ja Kulttuuriministeriön Jukola-salissa Helsingissä (Meritullinkatu 1, 4 krs.).Tutkimusseminaarin tarkoituksena on esitellä tutkimustietoa ja peilata ajankohtaista keskustelua nuorisoalan ehkäisevässä päihdetyössä. Tutkimusseminaari on suunnattu ehkäisevän päihdetyön sekä nuorisoalan tutkimus- ja kehittämishenkilöstölle sekä muille ehkäisevän työn ammattilaisille. Tervetulleita mukaan ovat eri ammattiryhmien edustajat kunnista, järjestöistä, seurakunnista ja oppilaitoksista. Seminaarin ilmoittautuminen on alkanut ja jatkuu 9.9.2011 asti. Seminaariin mahtuu 80 ensin ilmoittautunutta.

 

Julkaisut

Kevään julkaisuja

Tilaa Nuorisotutkimusverkoston julkaisut helposti Verkkokaupasta. Muistathan, että Nuorisotutkimusseuran jäsenenä saat 25 % alennusta seuran julkaisuista!

Ilmestyneet

Annettu, otettu, itse tehty – Nuorten vapaa-aika tänään
Mirja Määttä & Tarja Tolonen (toim.)

Iloa ja voimaa elämään – Nuorten taiteen tekemisen merkitykset Myrsky-hankkeessa
Katriina Siivonen & Sirkku Kotilainen & Annikka Suoninen

Sähköä ilmassa. Näkökulmia verkkoperustaiseen nuorisotyöhön 
Jani Merikivi, Päivi Timonen ja Leena Tuuttila (toim.)
 
Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä. Nuorten näkökulma
Anu Gretschel
 
Arkipäivän rasismi koulussa. Etnografinen tutkimus suomalais- ja maahanmuuttajanuorten ryhmäsuhteista
Anne-Mari Souto

Nuorten poliittinen ohjaus – Strategista johtamista, kentän kasvavaa yhteistyötä vai latistuvaa osallistumista?
Kari Paakkunainen & Leena Suurpää (toim.)
 
Lapsi- ja nuorisopolitiikan neuvotteleva ohjaus valtionhallinnossa –
Kehittämisohjelman (2007–2011) valmistelu lausunnon antaneiden tahojen näkökulmasta
Mirja Määttä & Pauli Komonen

Tyttöjen kesken. Monikulttuurisuus ja sukupuolten tasa-arvo nuorisotyössä
Veronika Honkasalo

Tulossa

YAD Street Team -kampanjan arviointi 2007–2010 – Pilottiversio ja uuden version ensikuukaudet
Mikko Piispa
 
Askelmerkkejä lasten ja nuorten nykyaikaiseen kilpaurheiluun. Katsaus kansainvälisiin ja kotimaisiin urheilujärjestelmiin ja malleihin
Helena Huhta & Suvi Nipuli 

Nuorisotutkimus-lehti

Nuorisotutkimus-lehti on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tieteellinen, referee-käytäntöä soveltava julkaisu. Nuorisotutkimus-lehti sisältää tietoa nuorista sekä nuorisotutkijoille että kaikille nuorten parissa työskenteleville.

Tulevat numerot

2/2011 Trauma ja terapia (ilm. 06/2011)
Teemanumeron vastaavat toimittajat Merja Leppälahti ja Sari Näre.

3/2011 Nuoret ja politiikka (ilm. 09/2011)
Teemanumeron vastaavat toimittajat Lauri Rapeli ja Vesa Koskimaa.

4/2011 Kiltteys (Ilmestyy 12/2011)
Teemanumeron vastaava toimittaja Sanna Aaltonen.

Verkkokanava Kommentti

Nuorisotutkimuksen verkkokanava Kommentti on nuorisoa koskevaa tieteellistä, poliittista ja mediakeskustelua kommentoiva verkkokanava. Kommentti ottaa kantaa niin uusiin tutkimustuloksiin kuin nuorisopoliittiseen debattiinkin. Kommentti kääntää ajankohtaisia tutkimustuloksia käytännön ja politiikan aiheiksi sekä tekee näistä viiltäviä tiivistyksiä. 

Kommentissa on käyty nuorisoa koskevaa tieteellistä, poliittista ja päivänpolttavaa keskustelua muun muassa siitä,miten vastustaa rasismia, teineistä uusissa perheissä, luettu nuortenkirjoja ja pohdittu kansalaistoiminnan globaalia vastuuta.

Juttuja ja juttuideoita voi lähettää Kommentin päätoimittaja Minna Laukkaselle tai verkkotoimittaja Tanja Konttiselle.