Jäsenkirje 1/2011

Lue uusin jäsenkirje! Seuraava jäsenkirje ilmestyy huhtikuussa 2011. 

Ajankohtaista

Tutkimusprofessori Tommi Hoikkalasta kunniaprofessori Uppsalan yliopistoon
Nuorisotutkimusverkoston tutkimusprofessori Tommi Hoikkala vihittiin koulutussosiologian kunniatohtoriksi Uppsalan yliopiston tohtoripromootiossa 28.1.2011. Hoikkala on ollut pitkään pohjoismaisen nuorisotutkimuksen keskeisiä hahmoja.

Nuorisotutkimuksen gradukisa 2011

Oletko tehnyt nuoria tai nuoruutta käsittelevän gradun? Tai tiedätkö sellaisen tekijän? Nuorisotutkimusseura etsii laadukkaita pro gradu -töitä kautta Suomen ja palkitsee niistä parhaimman nuorisotutkimuksen gradupalkinnolla (1500 eur).

Työn on oltava hyväksytty 1.3.2010–31.5.2011 välisenä aikana Suomessa yliopistolliseksi maisterintutkinnon opinnäytteeksi ja sen arvosanan on oltava vähintään magna cum laude. Gradun on oltava Nuorisotutkimusseurassa 4.6. mennessä. Palkinto jaetaan marraskuussa 2011 järjestettävien Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä.

Hakuaika nuorisotutkimuksen aineopintoihin alkaa 1.3.2011

Nuorisotutkimus kohdistuu itse nuoriin sekä nuorisoon liittyviin ilmiöihin. Nuorisotutkimus on perinteisesti tutkinut mm. nuorisotyötä ja nuorisokulttuureita, mutta myös nuorten elinoloja ja eriarvoisuutta, toimintaa, terveystottumuksia, elämäntyylejä, elämänkulkuja, puhetapoja ja asenteita. Opetus tapahtuu pääasiassa verkkokursseina, joten opiskelija voi suorittaa opintonsa omasta koti- tai opiskelukaupungistaan käsin. Hakuaika nuorisotutkimuksen aineopintoihin on 1.3.-31.3.2011.

Nuorisotutkimusseuran syyskokouksen päätöksiä

Nuorisotutkimusseuran syyskokous pidettiin 13.12.2010 Tieteiden talolla. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset syyskokousasiat ja hyväksyttiin seuralle toimintasuunnitelma, talousarvio sekä hallitus vuodelle 2011. Talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin suuremmitta muutoksitta. Hallitukseen päätettiin valita puheenjohtajan lisäksi kahdeksan varsinaista ja kahdeksan varajäsentä.

Kokousasiakirjat ovat luettavissa Nuorisotutkimusseuran Kokousasiakirjat-sivulta ja hallituksen kokoonpano löytyy Hallitus-sivulta.

Nuoret ja sukupolvet tutkimusohjelman 2011-2013 tutkijat

Nuorisotutkimusseuran hallitus valitsi kokouksessaan 13.12.2010 Nuoret ja sukupolvet –tutkimusohjelman 2011–2013  tutkijat. Hakemuksia tutkimusohjelmaan tuli yhteensä 46. Tutkimusohjelmaan valittiin rahoitettavaksi VTT Sanna Aaltonen, FM Veronika Honkasalo, YTT, dos. Atte Oksanen ja FM Tuukka Tomperi.

Tulevia tapahtumia

Lasten ja nuorten kunta 2010-luvulla -seminaari


Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma & Nuorisotutkimusverkosto järjestävät Lasten ja nuorten kunta 2010-luvulla -seminaarin 22.3.2011 klo 9.30-16 Savoy-teatterissa (Kasarmikatu 46, Helsinki). Seminaari on osaa politiikkaohjelman ja Nuorisotutkimusverkoston yhteistyötä jossa arvioidaan lasten ja nuorten osallisuuden ja kuulemisen tilaa Suomessa.

NYRIS11 ilmoittautuminen on alkanut!

NYRIS (Nordic Youth Research Symposium) on joka toinen vuosi järjestettävä Pohjoismainen nuorisotutkimuksen tieteellinen symposiumi. NYRIS-konferensseja on järjestetty pohjoismaisena yhteistyönä vuodesta 1987 lähtien. Seuraava NYRIS, joka on vuorossaan yhdestoista, järjestetään Turussa 13.-15.6.2011 teemalla Global / Local Youth – New Civic Culture, Rights and Responsibilities. Nuorisotutkimusseura toimii NYRIS11:n pääjärjestäjänä. Ilmoittautuminen konferenssiin on nyt auki!

Ikuisesti ajassa -keskustelutilaisuus

Ikuisesti ajassa on filosofinen keskustelusarja, joka kokoontuu  Tuomas Nevanlinnan johdolla vaihtuvine asiantuntijavieraineen. Teemana tänä keväänä on huoli. Keskustelut käydään Pasilan kirjaston (Kellosilta 9, Helsinki) auditoriossa klo 17.30-19.30 seuraavilla teemoilla:

2.2. 2011 Huoleton kansalaisyhteiskunta: tutkija Leena Suurpää (tutkimusjohtaja, Nuorisotutkimusverkosto)

16.3. 2011 Ei huolta huomisesta? Kriisit ja utopiat 1900-luvun historianfilosofiassa: filosofi Timo Miettinen (Eurooppa-tutkimuksen verkosto, Helsingin yliopisto)

6.4. 2011 Nuorisohuoli – ikuisuuskysymys vai nykypäivän ongelma?: dosentti, akatemiatutkija Timo Harrikari (Nuorisotutkimusverkosto)

Keskustelusarja järjestetään yhteistyössä Pasilan kirjaston, Helsingin suomenkielisen työväenopiston, Nuorisotutkimusseura ry:n, Kriittisen korkeakoulun ja Tutkijaliiton kesken.

Tyttötutkimus Nyt. Tyttötutkijatapaaminen III

Mitkä ovat uusimpien tyttötutkimusten keskeisiä teemoja ja kysymyksiä? Millaisin metodein niissä lähestytään tyttöyttä? Tyttötutkimusverkosto järjestää 13.5.2011 klo 10.15–16.00 tutkijatapaamisen Turussa Åbo Akademin tiloissa. Tutkijatapaamisessa tarkastellaan monitieteistä tyttötutkimusta Veronika Honkasalon ja Karoliina Ojasen alustuspuheenvuorojen sekä osallistujien tutkimuksia esittelevien papereiden pohjalta. Tapaamiseen ilmoittaudutaan 29.4. mennessä.

Nuorisotutkimus-lehti

Nuorisotutkimus-lehti on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tieteellinen, referee-käytäntöä soveltava julkaisu. Nuorisotutkimus-lehti sisältää tietoa nuorista sekä nuorisotutkijoille että kaikille nuorten parissa työskenteleville.

Tulevat numerot

4/2010 Taiteellinen toiminta ja hyvinvointi (ilm. 02/2011)
Teemanumeron vastaavat toimittajat Katriina Siivonen ja Sirkku Kotilainen.

1/2011 Pohjoisen kulttuurit (ilm. 03/2011)
Teemanumeron vastaavat toimittajat Mari Mäkiranta ja Anne Ollila.

2/2011 Trauma ja terapia (ilm.06/2011)
Teemanumeron vastaavat toimittajat Merja Leppälahti ja Sari Näre.

3/2011 Nuoret ja politiikka (ilm. 09/2011)
Teemanumeron vastaavat toimittajat Lauri Rapeli ja Vesa Koskimaa.

4/2011 Kiltteys (Ilmestyy 12/2011)
Teemanumeron vastaava toimittaja Sanna Aaltonen.

Kirjoittajakutsu Nuorisotutkimus-lehteen 1/2012

Nuorisotutkimus-lehteen etsitään kirjoittajia Lapset ja osallistuminen -teemanumeroon 1/2012. 

Korkeintaan liuskan mittaiset abstraktiehdotukset artikkeleiksi ja katsauksiksi tulee lähettää 15.4.2011 mennessä suoraan lehden vastaavalle toimittajalle Ulla-Maija Salolle.

Talven ja kevään julkaisuja


Tilaa Nuorisotutkimusverkoston julkaisut helposti uudesta Verkkokaupasta. Muistathan, että Nuorisotutkimusseuran jäsenenä saat 25 % alennusta seuran julkaisuista!

Ilmestyneet

Hampaat irvessä? Painavia sanoja 11–15-vuotiaiden kilpaurheilusta
Mikko Salasuo & Manu Kangaspunta (toim.)

Youth Work in Finland - Finding Ways for Intercultural Opening. National report for the project "Moving Societies towards Integration?"  (verkkojulkaisu)
Marja Peltola

Puolustuskannalla. Nuorisobarometri 2010
Sami Myllyniemi

Tulossa

Tyttöjen kesken. Monikulttuurisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo nuorisotyössä
Veronika Honkasalo

Arkipäivän rasismi koulussa. Etnografinen tutkimus suomalais- ja maahanmuuttajanuorten ryhmäsuhteista
Anne-Mari Souto

Askelmerkkejä lasten ja nuorten nykyaikaiseen kilpaurheiluun. Katsaus kansainvälisiin ja kotimaisiin urheilujärjestelmiin ja malleihin (verkkojulkaisu)
Helena Huhta & Suvi Nipuli

Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä. Nuorten näkökulma (verkkojulkaisu)
Anu Gretschel

Lapsi- ja nuorisopolitiikan neuvotteleva ohjaus valtionhallinnossa – Kehittämisohjelman (2007 – 2011) valmistelu lausunnon antaneiden tahojen näkökulmasta (verkkojulkaisu)
Mirja Määttä & Pauli Komonen

Nuorisotyö verkossa
Jani Merikivi, Päivi Timonen & Leena Tuuttila

Nuorten poliittinen ohjaus (työnimi, verkkojulkaisu)
Kari Paakkunainen & Leena Suurpää

Annettu, otettu, itse tehty – Nuorten vapaa-aika tänään
Mirja Määttä & Tarja Tolonen (toim.)

Myrsky-hankkeen loppuraportti (työnimi, verkkojulkaisu)
Sirkku Kotilainen & Kati Siivonen

 

Kommentti


Kommentti on nuorisoa koskevaa tieteellistä, poliittista ja mediakeskustelua kommentoiva verkkokanava. Kommentti ottaa kantaa niin uusiin tutkimustuloksiin kuin nuorisopoliittiseen debattiinkin. Kommentti kääntää ajankohtaisia tutkimustuloksia käytännön ja politiikan aiheiksi sekä tekee näistä viiltäviä tiivistyksiä. 

Nuorisotutkimuksen verkkokanava Kommentti sai vuoden alkajaisiksi uuden käyttöliittymän ja ulkoasun. Tervetuloa lukemaan ja kommentoimaan!

Juttuja ja juttuideoita voi lähettää Kommentin päätoimittaja Minna Laukkaselle tai verkkotoimittaja Tanja Konttiselle.

Viikon väite

Uusimmassa viikon väitteessä Tarja Pösö väittää, että totuus on tärkeä kriteeri tutkimuksessa. Siihen ei saa koskaan suhtautua ylimielisesti, vaikka meillä olisi kuinka erilaisia totuuskäsityksiä. Se on kuitenkin myös vaarallinen väline, koska totuuden arvioiminen ja arvottaminen on vain harvoin itsestään selvää.

Kari Paakkunainen väittää, että suomalaisen nuorisopolitiikan eurooppalaiset aloitteet ovat turhan harvassa ja asialle  vihkiytyneen suppean piirin salamyhkäisiä hankkeita, eikä niitä seurata tai jälkikäteen kunnolla  poliittisesti jossitella tai edes arvioida.

Helena Helve puolestaan väittää, että Suomen laki estää suomalaisen yliopiston osallistumisen eurooppalaiseen yhteistutkintoon.

Kirsi Eräsaari kirjoittaa väitteessään nuorisotyöttömyydestä. Kuinka uneliaaseen menoon on vielä varaa? Nuorten työttömyys on yhä yli kaksinkertaista muuhun työttömyyteen verrattuna, vaikka hallitus on satsannut näkyvästi nuorisotyöllisyyden hoitamiseen rahaa.

Sari Näre kirjoittaa vihapuheesta ja siihen puuttumisesta. Vihapuhetta saatetaan sallia asenteiden ja lainsäädännön puutteen takia, mutta myös sananvapauden vaalimisen nimissä. Vihanpitoon osasyylliseksi leimaaminen saattaa kasvattaa uhrissa kaunaa, jolla voi olla pahimmillaan traagiset seuraukset. Siksi vihapuheen tunnistaminen ja kitkeminen on otettava vakavasti.

Suurpääkirjoitus

Suurpääkirjoituksessa Leena Suurpää käsittelee Sandra Nasser El-Dinen palkittua pro gradu -työtä uudelleen- ja vastaanlukemisen metodeilla. Nasser El-Dinelle representaatioiden muovaaminen muslimikulttuureista merkitsee tasapainoilua sen välillä, ettei tutkija turhaan vahvista vallitsevia negatiivisia stereotyyppejä, muttei toisaalta myöskään kaunistele todellisia sortavia käytäntöjä niihin törmätessään.

Lukukokemuksia

Lukukokemuksissa Tiina Käkelä-Puumala arvioi Leena Lehtolaisen Minne tytöt kadonneet -dekkaria. Kirja nivoo yhteen kaksi poliittisesti ajankohtaista ongelmavyyhteä: Afganistanin demokratisoitumiskehityksen ja kotoisen kulttuurien yhteentörmäyksen, jossa maahanmuuttajaperheiden Suomessa kasvaneet nuoret joutuvat luovimaan yhtäältä omien perinteidensä ja toisaalta länsimaisen arvomaailman välillä.

Lasten ja nuorten kansalaistoiminta -kolumnisarja

Lasten ja nuorten kansalaistoiminta -kolumnisarja jatkuu keväällä. Lasten ja nuorten äänistä, toiminnasta ja osallistumisesta sekä vaikuttamistaidoista ollaan julkisuudessa kiinnostuneita. Eräänlainen yleinen yhteiskunnallinen tahtotila vaikuttaa olevan puhuttuna se, että lapset ja nuoret olisivat aktiivisia toimijoita eri foorumeilla. Käytännössä lasten ja nuorten toimintaan ja toimijuuteen saatetaan kuitenkin suhtautua pelokkaasti tai ihmetellen. Minna Havunen kirjoittaa Globbareista ja eduskunnan nuorisovaikuttamisesta. Aino-Kaisa Manninen Amnestyn aktivistina olemisesta.

Tilastokettu

Tilastokettu luotaa tuoreen Nuorisobarometrin tulosta, jonka mukaan nuorten yhteiskunnalliset näkemykset ovat jatkaneet liikettä kohti vasenta.