Nuorisotutkimusseuran hallitus vuodelle 2016 valittu

Nuorisotutkimusseuran sääntömääräinen syyskokous pidettiin torstaina 12.11.2015 Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä Tampereella. Syyskokouksessa valittiin hallitus vuodelle 2016 sekä vahvistettiin toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2016.

Nuorisotutkimusseuran puheenjohtajana jatkaa dosentti, akatemiatutkija Antti Häkkinen.
Varsinaisiksi jäseniksi valittiin seuraavat yhdeksän henkilöä:

Dos., VTT, Anu-Hanna Anttila (Turun yliopisto)
VTT, erityisasiantuntija Päivi Känkänen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
YTM, lehtori Pia Lundbom (HUMAK)
Dos., VTT, tutkija Jaana Lähteenmaa (Helsingin yliopisto)
TT, FM, YTM, kappalainen Martti Muukkonen (Nurmijärven seurakunta)
VTT, tutkija Mirja Määttä (Keski-Suomen ELY)
Yliopisto-opettaja Juha Nieminen (Tampereen yliopisto)
VTL, yliopistonlehtori Kari Paakkunainen (Helsingin yliopisto)
Professori Sirpa Tani (Helsingin yliopisto)

Hallituksen varajäseniksi valittiin:

VTT, erityissuunnitteljia Antti Maunu (Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry)
YTT, yliopistonlehtori Eriikka Oinonen (Tampereen yliopisto)
Tutkija Anni Rannikko (Itä-Suomen yliopisto)

Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan 1-2 varapuheenjohtajaa sekä nimeää sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.