Myönteisen tunnistamisen lähestymistavassa haetaan vaihtoehtoa ongelmalähtöisyydelle

Tampereen yliopiston tutkijoiden yhteistyössä käytännön toimijoiden kanssa kehittämä myönteisen tunnistamisen lähestymistapa esittää vaihtoehtoja ongelmakeskeisille ja yksilölähtöisille hyvinvoinnin edistämisen ja syrjäytymisen ehkäisemisen toimintatavoille.

”Kaikki ihmiset ovat toisinaan erityisen tuen tarpeessa. Varhaisen puuttumisen malli korostaa joidenkin yksilöiden ongelmia ja voi pahimmillaan heikentää tukea saavien itsetuntoa ja itsearvostusta”, painottaa professori Jouni Häkli.

Myönteinen tunnistaminen -teos (Nuorisotutkimusverkosto 2015, ilmestyy 13.11.) valottaa yhteisöllisiä arkisen tuen muotoja ja pyrkii edistämään niiden aktiivista hyödyntämistä ammatillisissa käytännöissä. Teos on suunnattu nykyisille ja tuleville lasten ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille ja julkishallinnon toimijoille, mutta näkökulma on sovellettavissa myös muihin institutionaalisiin konteksteihin.

”Myönteisessä tunnistamisessa tavoitteena on arvokkuuden ja osallisuuden kokemusten vahvistaminen arjen yhteisöissä, kuten kotona, koulussa, harrastuksissa ja vaikkapa julkisessa liikenteessä”, kertoo akatemiatutkija Kirsi Pauliina Kallio. Ihmissuhteissa koettu huolenpito ja kunnioitus, osallisuutta vahvistava sosiaalinen arvostus, sekä yksilön oikeuksien kunnioittaminen yhteiskunnan tasolla kehittävät lasten ja nuorten itseluottamusta, itsetuntoa ja itsearvostusta.

Toimintatapana myönteinen tunnistaminen on tutustumista, tunnustamista ja tukemista, joka tähtää lasten ja nuorten toimijuuksien vahvistamiseen laajasti. ”Esimerkiksi ystävyyssuhteet ovat alihyödynnetty voimavara lasten ja nuorten kanssa työskenneltäessä”, esittää yliopistonlehtori Riikka Korkiamäki. Tuen antaminen ja saaminen lisäävät arvokkuuden kokemuksia ja erilaisuuden ymmärtämistä.

Myönteinen tunnistaminen -teos perustuu Suomen Akatemian Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys (Skidi–Kids) -tutkimusohjelmassa toteutettuun tutkimukseen, johon osallistui yli sata viides- ja yhdeksäsluokkalaista tyttöä ja poikaa sekä kymmeniä nuoriso-, sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisia. Kirjan kirjoittajat ovat Tampereen yliopiston Tilan ja poliittisen toimijuuden tutkimusryhmän (SPARG) tutkijoita sekä tutkimusyhteistyöhön osallistuneita ammattilaisia ja asiantuntijoita. 

Teos julkistetaan Nuorisotutkimuspäivillä Tampereella perjantaina 13.11. klo 11 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksessa, Kalevantie 5. Tilaisuus on avoin konferenssin osanottajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.    

Sisällysluettelo

Jouni Häkli & Kirsi Pauliina Kallio & Riikka Korkiamäki (toim.) Myönteinen tunnistaminen. 229 s., 28 euroa
ISBN (nid.) 978-952-5994-91-9, ISSN 1799-9219, Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 171, Kenttä; ISBN (PDF) 978-952-5994-92-6, Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 90, Kenttä

Verkkoversio (PDF) kirjasta on tulossa Nuorisotutkimusverkoston sivuille. 

Kirja on myynnissä julkistustilaisuudessa sekä Nuorisotutkimusverkoston verkkokaupassa osoitteessa www.nuorisotutkimusseura.fi/catalog. Lisäksi kirjaa voi tilata kirjakauppoihin. Nuorisotutkimusverkoston kirjat ovat kattavasti saatavilla seuraavista kaupoista Helsingissä: Kurvin Kirja (Hämeentie 48), Rosebud Kolmen Sepän Kirjakauppa (Kaivopiha), Kirja & Kahvi (Vuorikatu 7) ja Tiedekirja (Snellmaninkatu 13).

Lisätietoja:
tutkija Kirsi Pauliina Kallio, Tampereen yliopisto, puh. 040 190 4025, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Nuorisotutkimusverkosto, tiedote 11.11.2015