Nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen avainasemassa

Suomalainen palvelujärjestelmä ei kohtaa kaikkien nuorten aikuisten tarpeita. Tarvitaan terveyden, mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, jotta nuoret voivat siirtyä opintoihin tai työelämään, osoittaa tänään julkaistava Nuoret luukulla -tutkimusraportti. Samalla, kun nuorten kuntouttavalle ja hyvinvointia vahvistavalle toiminnalle on tarvetta, on pyrittävä tarjoamaan mielekkäitä väyliä työelämään niille nuorille, joita siirrellään aktivointitoimenpiteestä toiseen. 

Rekisteriaineistojen analyysi helsinkiläisten nuorten aikuisten terveyspalvelujen käytöstä osoittaa, että syrjäytymisen ja heikon terveyden välillä on vahva yhteys. Syrjäytyneet nuoret käyttävät vertailuryhmää enemmän terveyspalveluita ja lääkkeitä. Erityisesti mielenterveysongelmat ovat syrjäytyneillä nuorilla yleisiä. Jopa 60 prosenttia kroonisesti syrjäytyneistä on tutkimusaikana käyttänyt mielenterveyslääkkeitä.

”Voi olla, että sairaat nuoret ovat suuremmassa syrjäytymisvaarassa tai syrjäytyneet nuoret sairastuvat”, toteaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija Salla Ikäheimo.

Espoossa ja Kouvolassa haastateltiin hyvinvointi- ja nuorisopalvelun ammattilaisia sekä heidän nuoria asiakkaitaan. He nimesivät palvelujärjestelmän ongelmiksi henkilökohtaiseen ja päivystystyyppiseen asiointiin kohdistuneet supistukset ja pitkät jonotusajat, työntekijöiden vaihtuvuuden sekä kokonaiskoordinoinnin puutteen.

”Aika on palveluissa niukka, mutta tärkeä resurssi, joka on myös avain luottamuksen muodostumiseen”, toteavat Nuorisotutkimusverkoston tutkijat Sanna Aaltonen ja Päivi Berg.

Tutkijat tuovat esille asiakastyötä tekevien ammattilaisten kritiikin. Työn vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden arvioimiseksi pitää kehittää aiempaa parempia keinoja saada palautetta nuorten näkökulmasta. Jäykät numeeriset mittarit eivät kerro tarpeeksi.

Nuoret luukulla -raportti tarjoaa tuoreita näkökulmia nuorten palveluita ja syrjäytymistä koskevaan keskusteluun sekä taloustieteen että nuorisotutkimuksen näkökulmasta. Raportti perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Nuorisotutkimusverkoston yhteiseen tutkimushankkeeseen, joka on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoituksella. Siinä tarkastellaan ensin syrjäytyneiksi luokiteltujen nuorten terveyspalvelujen käyttöä ja kustannuksia rekisteriaineiston avulla, ja toiseksi 18–29-vuotiaiden nuorten aikuisten ja palveluntarjoajien kohtaamisia kummankin osapuolen kanssa tehtyjen haastattelujen kautta.

Sanna Aaltonen, Päivi Berg & Salla Ikäheimo: Nuoret luukulla. Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä. 2015. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,
julkaisuja 160, sarja: Kenttä, 153 s., 26 euroa, ISBN (nid.) 978-952-5994-77-3, ISBN (pdf) 978-952-5994-78-0

Kirjatilaukset Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta.

Verkkoversio: www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisutoiminta/verkkokauppa/verkkojulkaisut

Lisätietoja

Sanna Aaltonen
puh. 020 755 2663
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Päivi Berg
puh. 020 755 2685
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Salla Ikäheimo
puh. 029 524 7345
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Dokumentit

Tutkimuksesta tiiviisti: Nuoret luukulla – Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä (pdf)

Nuorten ja palveluntarjoajien kohtaamiset. Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden Sanna Aaltosen ja Päivi Bergin diasarja hankkeen keskeisimmistä tuloksista (pdf)

Syrjäytyneiksi luokiteltujen nuorten terveyspalvelujen käyttö ja kustannukset. THL:n tutkijan Salla Ikäheimon diasarja hankkeen keskeisimmistä tuloksista (linkki THL:n Slideshare-palveluun).