Mediakasvatuksen tutkimus vaatii monitieteistä otetta

Fanny Vilmilän selvitys Media+lapsi+kasvatus – Mediakasvatuksen tutkimuksellinen kehittäminen osoittaa, että jatkuvasti päivittyvää ja vahvaa lapsi- ja nuorisokulttuurista ymmärrystä lasten ja nuorten arjesta mediayhteiskunnassa tarvitaan. Vilmilä korostaa, että monitieteinen ote mediakasvatuksen tutkimukseen edellyttää valmiuksia uudenlaisiin tutkimusasetelmiin. Tämä tarkoittaa näkökulmamuutosta niin mediakasvatuksen tutkimuksen kuin käytännön kentillä: Ruutuajan analyysin sijasta kaivataan pitkäjänteistä tutkijoiden ja käytännön toimijoiden välistä vuoropuhelua ja yhdessä tuotettua tietopohjaa siitä, miten lapset ja nuoret kokevat arkensa nykypäivän mediakulttuureissa. Lasten ja nuorten mediasuhteiden teemat tulisi saada aiempaa keskeisemmäksi osaksi yleistä lapsia ja nuoria koskevaa tiedonkeruuta.

Mediakasvatustyötä tehdään ammatillisesti kautta Suomen. Mediakasvatusta tutkitaan joko itsenäisenä tutkimuskohteena tai vähintään teemallisesti pro gradu -tasolla kaikissa Suomen yliopistoissa. Lisäksi mediakasvatuksen toimijakenttä tuottaa aktiivisesti kyselyjä, kartoituksia ja tutkimuksia mediakasvatuksen teemoista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston rahoittamassa Mediakasvatuksen tutkimuksellinen kehittäminen -hankkeessa kartoitettiin lasten mediakasvatuksen tutkimusta sekä rakennettiin yhteistyössä mediakasvatuksen ja sen tutkimuksen ammattilaisten kanssa lasten ja nuorten mediakasvatuksen tutkimuksen tulevaisuuden suuntaviivoja. Hankkeessa kerättiin systemaattisesti lasten mediakasvatukseen liittyvää Suomessa tehtyä tutkimusta sekä avattiin tiedon sovellettavuuteen ja yleistajuistamiseen liittyviä mahdollisuuksia.

Yhteistyötahoina hankkeessa olivat Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU), Mediakasvatusseura ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry, Pelastakaa Lapset ry, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Verke – Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus, Lapsiasiainvaltuutetun toimisto, Helsingin yliopiston viestinnän oppiaine, Jyväskylän yliopiston nykykulttuurin tutkimuskeskus, Turun yliopiston lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, Lapin yliopiston mediapedagogiikkakeskus, Tampereen yliopiston viestinnän, median ja teatterin yksikkö sekä Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikkö.

Lisätietoja

Nuorisotutkimusverkoston tutkija Fanny Vilmilä
puh. 050 527 7781
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Nuorisotutkimusverkoston verkkokanava Kommentissa on julkaistu mediakasvatusten käsittelevien kirjoitusten sarja, ks. www.kommentti.fi.

Mediakasvatuksen tutkimus vaatii monitieteistä otetta -tiedote taustainformaatiolla (pdf)

Julkaisun tiedot

Fanny Vilmilä: Media+lapsi+kasvatus – Mediakasvatuksen tutkimuksellinen kehittäminen. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura 2015, julkaisuja 157, verkkojulkaisuja 80. ISBN 978-952-5994-71-1 (nid.), ISBN 978-952-5994-72-8 (PDF), 55 s., nidottu.

Julkaisua voi tilata Nuorisotutkimusverkoston verkkokaupasta 10 euron hintaan. Lisäksi julkaisu on internetissä maksuttomana verkkojulkaisuna.