Tutkijat salattujen elämien jäljillä

Lapsen kaltoinkohtelu on esimerkki kipeästä kysymyksestä, johon liittyy vahvoja tunteita. Se on hankala aihe myös tutkijalle, sillä koko lastensuojelu on pitkälti ennakkokäsitysten kuormittamaa. Julkisen keskustelun perusteella näyttää usein siltä, että lastensuojeluviranomaiset ovat aina liikkeellä liian varhain tai liian myöhään, liian voimakkain tai liian varovaisin keinoin. Iltapäivälehtien räiskyvät otsikot ja haastateltujen värittyneet näkemykset kuvaavat ääritapauksia, jotka jättävät varjoonsa lastensuojelun muun todellisuuden. Yhteiskunnallisen tutkimuksen pitäisi pystyä kyseenalaistamaan tällaiset kaavamaiset ajattelutavat ja tarkastelemaan asioita laajemmasta näkökulmasta.

Salattu, hävetty, vaiettu on ensimmäinen suomalainen kirja, joka keskittyy monimutkaisten ja piilossa olevien ilmiöiden tutkimukseen ja siinä käytettäviin menetelmiin. Teoksen yhdeksän artikkelia pureutuvat kiinnostavalla tavalla siihen, miten tutkijan tai opinnäytteen tekijän on mahdollista lähestyä herkkiä ja kiisteltyjä aiheita. Kirja tarjoaa lukijalle vinkkejä aineistoista, joita tutkimuksen teossa voi hyödyntää. Mukana on tietoa myös tutkimuseettisistä kysymyksistä.

Arkaluonteisiakin asioita on tärkeä tutkia, vaikka se ei ole helppoa eikä aina edes palkitsevaa. Tutkijan on varauduttava siihen, että tutkimustulokset voivat herättää ärtymystä kansalaisten keskuudessa ja tiedeyhteisössä. Marginaali-ilmiöiden tutkija saattaa leimautua ja joutua ankaran kritiikin, painostuksen, jopa vainon ja eristämisen kohteeksi. Sorrettujen ja syrjäytettyjen äänten esiin nostaminen voi toisaalta olla myös syvää kunnioitusta herättävä teko.

Salattu, hävetty, vaiettu -kirjan kirjoittajat ovat nimekkäitä ihmistieteiden tutkijoita, ja artikkelit pohjautuvat heidän omiin tutkimuskokemuksiinsa. Käsiteltäviä teemoja ovat lastensuojelun lisäksi muun muassa abortti, rasismi sekä huumeiden ja dopingaineiden käyttö.


 

Antti Häkkinen & Mikko Salasuo (toim.)
Salattu, hävetty, vaiettu: Miten tutkia piilossa olevia ilmiöitä
346 s.
Vastapaino & Nuorisotutkimusverkosto 2015

ISBN 978-951-768-496-5, 36 euroa. Sisällysluetteloon.

Teoksen toimittajat
Antti Häkkinen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
050 544 7788

Mikko Salasuo
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
040 548 5520

Arvostelukappaleet
Vastapaino: Mikko Jämsén
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
03 3141 3501

Tilaukset
Kirjaa saa kirjakaupoista, Vastapainosta sekä Nuorisotutkimusverkoston verkkokaupasta.

Kirjan ilmestymistä juhlistetaan vapaamuotoisesti Kolmen Sepän Kirjakaupassa Helsingin Kaivopihalla maanantaina 27.4. klo 17. Tarjoilua. Kirjoittajista paikalla ovat kirjan toimittajien lisäksi mm. Heini Kainulainen ja Kaisa Vehkalahti, jotka esittelevät lyhyesti omia artikkeleitaan. Kirjaa on myynnissä tarjoushintaan 25 eurolla. Ei ennakkoilmoittautumisia. Tervetuloa!

Vastapaino ja Nuorisotutkimusverkosto, 14.4.2015