Armeija ei usein tue nuorten miesten terveyskäyttäytymistä

Varusmiesyhteisöllä on paljon valtaa esimerkiksi nuoren tupakointiin ja syömiseen. Nuorisotutkija selvitti varusmiesten terveystajua suorittamalla alokaskauden heidän kanssaan.

Sotilaskoulutus ja varusmiesyhteisön arki eivät aina tue myönteisiä terveysvalintoja, osoittaa Helsingin yliopistossa 24.4. tarkastettava Anni Ojajärven väitöstutkimus.

Armeijan käytännöt tukevat esimerkiksi tupakointia.

– Varusmiespalveluksessa oman tilan saaminen on vaikeaa, mutta tupakoiville nuorille on varattu oma, instituution sääntöjen ulkopuolelle jäävä vapauden valtakunta, tupakkakoppi, Ojajärvi kuvailee.
Varusmiehille tupakointi on yksi stressinhallintakeino, joka sopii instituution käytäntöihin, imagoon ja historiaan. Puolustusvoimissa nousseen keskustelun jälkeen puolustusvoimat on pyrkinyt nuorten tupakoinnin vähentämiseen.

Ojajärvi katsoo, etteivät kiellot ole ratkaisu, vaan tarvitaan monipuolisia keinoja tupakoinnin vähentämiseksi. Tupakoimattomille varusmiehille voitaisiin tarjota esimerkiksi mahdollisuus säännöistä vapaaseen taukotilaan.

Terveysvalinnat tehdään varusmiesyhteisön sosiaalisessa virrassa

Yhtenä teemana Ojajärven tutkimuksessa käsitellään armeijaruokailua ja nuorten miesten suhtautumista ruoan terveellisyyteen.

– Armeijassa ruokailu jakautuu kahtia, kehon pikaiseen tankkaukseen mukessa eli muonituskeskuksessa ja iltavapailla nautittuihin herkkuihin. Mikäli nuorella itsellään ei ole aktiivista terveysvalintoja ohjaavaa motiivia, hän seuraa instituution käytäntöjä ja varusmiesyhteisöä, Ojajärvi toteaa.

Yksittäinen varusmies tekee valintoja armeijan tiukkaan määritellyn arjen ja varusmiesyhteisön sosiaalisen maailman keskellä. Myös mielikuvat varusmieselämästä tukevat epäterveellisiä valintoja.

Toisaalta aineistosta nousi esille merkkejä yksin pärjäämisen eetoksen murtumisesta: varusmiehet keskustelivat henkisesti vaikeista asioista avoimesti keskenään. Jos varusmiesten terveyskäyttäytymiseen halutaan vaikuttaa, Ojajärven mukaan arjen käytäntöjä tulisi muuttaa terveellisiä valintoja tukeviksi.

Aineistona on vuonna 2008–2009 Parolannummen Panssariprikaatissa toteutettu etnografinen kenttätyö. Tutkija osallistui kahdeksan viikon ajan ympärivuorokautisesti alokaskauden koulutukseen, asui varusmiesten kanssa ja havainnoi armeijan arkea. Lisäksi tutkija haastatteli varusmiehiä. Yksilöhaastatteluja tehtiin 39 (15 miestä, 8 naista). Osaa nuorista haastateltiin kahteen kertaan.

Ojajärven väitöskirja Terve sotilas! Etnografinen tutkimus varusmiesten terveystajusta sosiaalisena ilmiönä tarkastetaan perjantaina 24.4. kello 12 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Väitöskirja kuuluu sosiologian oppiaineeseen.

Väittelijän yhteystiedot

Anni Ojajärvi
Nuorisotutkimusverkoston tutkija
puh. 050 570 4765
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Väitöstilaisuus
Väitöskirja tarkastetaan Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa, Fabianinkatu 33, perjantaina 24.4. klo 12. Vastaväittäjänä on Hanna Snellman. Kirjaa on myynnissä väitöstilaisuudessa tarjoushintaan.

Väitöstiivistelmä
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5994-80-3

Teoksen tiedot
Anni Ojajärvi: Terve sotilas! Etnografinen tutkimus varusmiesten terveystajusta sosiaalisena ilmiönä. Nuorisotutkimusverkoston/Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 163. Sarja: Tiede. ISBN 978-952-5994-80-3, ISSN 1799-9219, nid., s. 296, 30 euroa.

Tilaukset: Nuorisotutkimusseuran verkkokauppa.