Selvitys paikantaa nuorten oikeuksien toteutumisen ongelmakohtia

Tutkija Outi Lepolan tekemä selvitys tuo esiin epäkohtia nuorten oikeuksien toteutumisessa. Nuoriin kohdistuu monenlaista syrjintää, tietyt tekijät aiheuttavat laaja-alaista epätasa-arvoa ja tietyt ryhmät kohtaavat syrjintää useilla eri elämänaluilla.

Toteutuvatko nuorten oikeudet? Oikeusperustainen tarkastelu nuorten elinoloista -selvityksessä arvioidaan, miten nuorten oikeudet Suomessa toteutuvat. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin ja Nuorisotutkimusverkoston teettämässä raportissa selvitetään nuorten elinoloja, tilannetta ja asemaa. Selvitys pohjautuu olemassa olevaan tutkimus- ja tilastotietoon.

Selvityksessä keskitytään nuorten oikeuteen työhön, vapaa-aikaan, kulttuuriin ja liikuntaan sekä syrjimättömyyteen. Lisäksi käsitellään nuorten oikeutta terveyteen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen sekä oikeutta osallistumiseen.

”Kaikilla tarkastelluilla elämänalueilla nuorten oikeudet toteutuvat osittain, mutta parantamisen varaa on kaikkien nuorten osalta. Lisäksi tiettyihin ryhmiin kuuluvat nuoret ovat muita haavoittuvammassa asemassa ja kohtaavat syrjintää useilla eri elämänaluilla”, Nuorisotutkimusverkoston tutkija Outi Lepola toteaa.

”Nuorten oikeudet on otettava vakavasti. Niiden toteutuminen ei saa riippua esimerkiksi asuinkunnan resursseista ja prioriteeteista. Selvitys antaa suosituksia siihen, miten nuorten oikeuksia voidaan vahvistaa”, Allianssin pääsihteeri Olli Joensuu toteaa.

Nuorten on saatava tietoa oikeuksistaan. Tietoa tarvitsevat myös nuorten kanssa toimivat aikuiset ja viranomaiset.

”Tarvitaan lisää tietoa syrjinnästä iän tai muun henkilöön liittyvän syyn perustella. On myös tärkeää helpottaa syrjintää kokeneen mahdollisuuksia hakea hyvitystä oikeudenloukkauksesta. Lisäksi on tehostettava ikäsyrjintään ja moniperusteiseen syrjintään puuttumista”, Nuorisotutkimusverkoston tutkimusjohtaja Leena Suurpää vaatii.

Nuorten oikeuksien vahvistamiseksi selvityksessä suositellaan laadittavaksi ohjeistus siihen, miten voimassa olevia ihmisoikeussopimuksia ja perusoikeuksia tulee tulkita erityisesti nuorten osalta. Tällaisen tulkintaohjeen tekeminen edellyttää ymmärrystä nuorten tilanteen erityispiirteistä, mihin julkaistu selvitys antaa erinomaista pohjaa. Selvityksessä otetaan myös kantaa siihen, miten nuorten oikeuksien toteutumista voisi parantaa sekä arvioidaan aloitetta erillisestä nuorten oikeuksien sopimuksesta.

Selvityksestä tehty julkaisu on suunnattu kaikille nuorten asemasta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta, seurannasta, valvonnasta ja edistämisestä kiinnostuneille ja sen voi lukea maksutta Allianssin verkkosivuilta. Selvitys on tehty Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelman tuella.

Lisätietoja
Tutkija Outi Lepola p. 045 636 2157

Allianssin pääsihteeri Olli Joensuu p. 045 139 2350

Nuorisotutkimusverkoston tutkimusjohtaja Leena Suurpää p. 050 5438251

Tiedote 20.5.2015
Allianssi ry ja Nuorisotutkimusseura ry