Nuorisotyö tukee nuoria ja heidän suhteitaan ympäristöönsä

Tulisiko nuorisotyön keskittyä tukemaan hädänalaisia vai enemmistön hyvinvointia, kun julkinen talous kiristyy? Miten suhteutetaan toisiinsa korjaava ja ehkäisevä työ? Vastaus näihin kysymyksiin edellyttää perusteltua näkemystä siitä, mitä nuorisotyö on ja miksi sitä tehdään. Miksi nuorisotyötä tehdään? -teos esittelee uuden, työntekijöiden ja tutkijan vuoropuheluna tehdyn nuorisotyön jäsennyksen.

Nuorisotyö tukee nuoren itsenäistymistä, itsetuntoa ja itseilmaisua sekä nuoren suhdetta toisiin nuoriin, aikuisiin, alueeseen, yhteiskuntaan ja maailmaan. Nuorisotyö vaikuttaa nuoriin pitkäkestoisesti, tavoitteellisesti ja kasvattavasti.

Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen projekti

Kirja perustuu Kokkolassa toteutettuun nelivuotiseen hankkeeseen, jossa nuorisotyön lähtökohtia kuvataan opetussuunnitelmana, jossa paneudutaan nuorisotyön ytimeen. Projekti toteutettiin Euroopan mittakaavassakin ainutlaatuisena pitkäkestoisena tutkijan ja työyhteisön välisenä projektina, mikä antaa mahdollisuuden perustella uudella tavalla nuorisotyön panoksen nuorten hyvinvoinnin tukemisessa.

Tulosten mukaan nuorisotyö jakautuu viiteen eri työmuotoon, yhteisölliseen, kulttuuriseen, kohdennettuun ja yhteiskunnalliseen nuorisotyöhön sekä osallisuustoimintaan. Jokaisella työmuodolla on omat tavoitteensa ja ne tukevat eri tavoin nuoria ja heidän suhteitaan maailmaan. Työmuotojen pohjalta nuorisotyötä on mahdollista arvioida, mallintaa, organisoida sekä kuvata sitä tarkemmin yhteistyökumppaneille.

Kirja on perusteltu puheenvuoro nuorisotyön puolesta

Kirja kertoo nuorisotyön sisällöistä ja analysoi, millä tavalla työyhteisön pitää kehittyä. Kirja on perusteltu puheenvuoro nuorisotyön puolesta. Tämän lisäksi se on tietokirja siitä, miten työyhteisön ajatukset ja teot kiteytyvät oppimiseksi.

Teoksessa kuvataan kunnallista nuorisotyötä selkeästi ja käytännönläheisesti ohjaajien kielellä. Teoksen näkemys nuorisotyöstä on vahva osoitus siitä, että ammattimaiset nuorisotyöntekijät haluavat ja kykenevät tekemään omaa työtään koskevaa teoriaa.

Kirja haastaa lukijaansa muodostamaan oman mielipiteensä nuorisotyön tehtävästä ja tarjoaa arvioitavaksi vastauksensa kirjan otsikossa esitettyyn nuorisotyön ydinkysymykseen, miksi nuorisotyötä tehdään.

Tomi Kiilakoski, Viljami Kinnunen, Ronnie Djupsund, jälkisanat Juha Nieminen.
Miksi nuorisotyötä tehdään? Tietokirja nuorisotyön opetussuunnitelmasta.
Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja 5  & Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 169.
ISBN 978-952-456-217-1 (painettu). ISBN 978-952-456-203-4 (verkko). Helsinki 2015. 232 s., 24,90 euroa.

Tilaukset Nuorisotutkimusverkoston verkkokaupasta tai Humakista.

Lisätietoja
Viljami Kinnunen, hankepäällikkö, puh. 040 4882 901, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tomi Kiilakoski, FT, nuorisotutkija, Nuorisotutkimusverkosto, puh. 040-5046432, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tiedote 30.9.2015
Humak & Nuorisotutkimusseura ry