Alkoholilakia tulee tarkastella ensisijaisesti muusta kuin elinkeinopoliittisesta näkökulmasta

Katukivetyksen reunalla istuvan kahden nuoren jalat ja oluttölkki.

Nuorisotutkimusseura vastustaa ehdotettuja lakimuutoksia ja muistuttaa ehdotettujen muutosten haitallisista vaikutuksista lapsille ja nuorille.

Nuorisotutkimusseura on antanut kirjallisen asiantuntijalausunnon hallituksen esitykseen alkoholilain 17 ja 26 §:n muuttamiseksi (VN/23782/2023). Esityksessä ehdotetaan alkoholijuomien vähittäismyyntiä koskevia säännöksiä muutettavaksi siten, että ruokakaupoissa saisi jatkossa myydä enintään 8 prosentin vahvuisia, käymisteitse valmistettuja juomia. Tällä hetkellä prosenttiraja on 5,5. Valmisteilla on myös muita hallitusohjelman mukaisia muutoksia alkoholilakiin, kuten alkoholijuomien verkkokaupan ja kotiinkuljetuksen sallimista. Esitysten tavoitteiksi mainitaan muun muassa alkoholipolitiikan uudistaminen eurooppalaiseen suuntaan sekä reilun ja avoimen kilpailun edistäminen.

Nuorisotutkimusseura ei kannata ehdotettuja lakimuutoksia ja korostaa lausunnossaan, ettei alkoholiin liittyvää lainsäädäntöä tule lähestyä ensisijaisesti elinkeinopoliittisena, vaan sosiaalisena ja kansanterveydellisenä kysymyksenä. Alkoholipolitiikan tarkoituksena on alkoholinkäyttöön liittyvien suorien ja välillisten haittojen ehkäiseminen rajoittamalla alkoholipitoisten aineiden kulusta ja valvomalla niihin liittyvää elinkeinotoimintaa. Tehokkain keino tähän on universaalein toimenpitein vaikuttaa haittojen esiintymiseen yhteiskunnassa.

Lakimuutos helpottaisi kaikkien, mutta erityisesti lasten ja nuorten nykyistä väkevämpien alkoholituotteiden saatavuutta. Alaikäisten alkoholin käytön valvonta vaikeutuisi, jos väkevämpiä alkoholituotteita voisi hankkia nykyistä laajemmin myös elintarvikeliikkeistä. Lapset ja nuoret kärsivät alkoholinkäytön haitoista myös välillisesti perheissä tapahtuvan alkoholinkäytön myötä. Kuten lakiesityksen perusteissa todetaan, valmistellun lakiesityksen vaikutukset heihin ovat negatiivisia. Alkoholipolitiikan keskeisin tavoite tulee olla lasten ja nuorten suojaaminen suorilta ja välillisiltä alkoholihaitoilta.

Lakia tarkasteltava kokonaisvaltaisesti, muutosten vaikutukset perusteellisesti arvioiden

Nuorisotutkimusseura suhtautuu kriittisesti myös lain valmistelun pilkkomiseen useampaan lakialoitteeseen. Menettelytapa tekee mahdottomaksi lain kokonaisuuden ja siitä seuraavien vaikutusten kokonaisvaltaisen arvioimisen. Koska alkoholilain uudistuksella on merkittäviä vaikutuksia lasten ja perheiden arkeen, tulee uudistuksesta tehdä kattava lapsivaikutusten arviointi.

Lausunto kokonaisuudessaan: Nuorisotutkimusseuran lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi alkoholilain 17 ja 26 §:n muuttamisesta (pdf-tiedosto).

Lakiehdotus, johon lausunto on annettu: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi alkoholilain 17 ja 26 §:n muutoksesta (VN/23782/2023).

Lisätiedot

Eila Kauppinen
Ma. tutkimusjohtaja
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.