Nuorisotutkimusseuraan haetaan ma. julkaisupäällikköä

Nuorisotutkimusseura ry. on yleishyödyllinen tieteellinen yhdistys, joka hallinnoi alaisuudessaan toimivaa Nuorisotutkimusverkostoa. Nuorisotutkimusverkoston tehtävänä on tuottaa tieteellisesti ja nuorisopoliittisesti relevanttia tutkimusta. Verkostossa työskentelee vuosittain noin 30 henkilöä, ja erilaisia hankkeita on vuosittain käynnissä noin 20. Nuorisotutkimusverkostossa on nyt haettavana julkaisupäällikön sijaisuus ajalle 1.2.2019–30.6.2020.

Julkaisupäällikkö vastaa Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoiminnan suunnittelusta, koordinoinnista ja kehittämisestä yhteistyössä tutkimusjohtajan ja muun henkilökunnan kanssa. Julkaisupäällikön toimenkuvaan kuuluvat mm. julkaisutoiminnan budjetointi, julkaisujen ideointi, käsikirjoitusten arviointiprosessin koordinointi, käsikirjoitusten editointi sekä yhteydenpito kirjoittajiin, arvioijiin, käännöstoimistoon, kustannustoimittajiin, taittajiin ja julkaisutoimikuntaan. Tehtävänkuvaan kuuluvat myös julkaisutilaisuuksien organisointi, tiedotus ja markkinointi, kirjojen myynnin järjestäminen erilaisissa tilaisuuksissa sekä verkossa julkaistavan Lukukokemus-palstan toimittaminen.

Pätevyysvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä vankka aiempi kokemus vastaavanlaisista tehtävistä. Arvostamme erityisesti kokemusta tiedekustantamisesta, etenkin yhteiskunta- ja ihmistieteiden alalla. Katsomme eduksi nuorisotutkimuksen tuntemuksen.

Tehtävässä onnistuminen edellyttää:

  • hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja kehittävää työotetta
  • erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista ilmaisua, suomen kielen editointitaitoa sekä hyvää englannin kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen hallintaa
  • itsenäistä ja aktiivista työskentelyotetta sekä suuntautumista osaamisen ja tietojen pitämiseen ajan tasalla
  • paineensietokykyä ja positiivista asennetta
  • hyvää tietoteknistä osaamista

Palkkaus riippuu valittavan henkilön pätevyydestä. Tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy Nuorisotutkimusverkoston palkkamallin vaativuustason 4 mukaisesti (3700 euroa), minkä lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa (enintään noin kolmasosa tehtäväkohtaisesta palkasta). Tehtävässä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun toivotaan voivan aloittaa työskentelyn mahdollisimman pian. Tehtävän suorituspaikkana on Nuorisotutkimusverkoston toimitila Helsingin Itä-Pasilassa.

Hakemuksen tulee sisältää:

  • korkeintaan sivun mittainen saatekirje, jossa kelpoisuutta ja sopivuutta tehtävään voi perustella
  • CV (enintään neljä sivua)
  • mahdolliset suositukset yhteystietoineen (enintään kaksi tahoa)
  • luettelo itse kustannustoimitetuista teoksista (teoksia ei tarvitse liittää hakemukseen)

Hakemukset liitteineen ja palkkatoiveineen lähetetään sähköisesti osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. maanantaihin 10.12.2018 kello 16.00 mennessä. Sähköpostin otsikkoon pyydetään laittamaan viite haettavasta tehtävästä.

Hakijoiden haastattelut suoritetaan 14.–19.12.2018.

Tarjoamme monipuolisen tehtäväkokonaisuuden dynaamisessa tutkijayhteisössä sekä mahdollisuuden edistää ja kehittää suomalaista nuorisotutkimusta. Yhteisössämme on hyvä työilmapiiri ja huolehdimme henkilökunnan työhyvinvoinnista mm. joustavan työajan avulla, tukemalla työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä tarjoamalla mahdollisuuksia työnohjaukseen ja lisäkouluttautumiseen. Työsuhde-etuihin kuuluvat virkistyssetelit. Olemme sitoutuneet yhdenvertaisuuden toteuttamiseen rekrytointikäytännöissämme ja henkilöstöpolitiikassamme.

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 044 416 5303 (vain seuraavina aikoina: 4.12. klo 9.15–11.30 ja 5.12. klo 9.15–11.30)

Julkaisupäällikkö Vappu Helmisaari
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 044 416 5312

Tietoa Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoiminnasta löytyy osoitteesta https://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut.