Nuorisotutkimusseuraan haetaan ma. tutkimuspäällikköä

Nuorisotutkimusseura ry. on yleishyödyllinen tieteellinen yhdistys, joka hallinnoi alaisuudessaan toimivaa Nuorisotutkimusverkostoa. Nuorisotutkimusverkoston tehtävänä on tuottaa tieteellisesti ja nuorisopoliittisesti relevanttia tutkimusta. Verkostossa työskentelee vuosittain noin 30 henkilöä, ja erilaisia hankkeita on vuosittain käynnissä noin 20. Nuorisotutkimusverkostossa on nyt haettavana tutkimuspäällikön sijaisuus ajalle 1.1.2019–31.12.2020.

Tutkimuspäällikkö vastaa Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan suunnittelusta, koordinoinnista ja kehittämisestä yhteistyössä tutkimusjohtajan ja muun henkilökunnan kanssa. Tutkimuspäällikön toimenkuvaan kuuluvat mm. tutkimusrahoituksen hakeminen ja toiminnan raportointi, tiedepoliittinen ja yhteiskunnallinen vaikuttamistyö, tutkimushankkeiden johtaminen sekä yhteistyösuhteet hankerahoittajiin, joista osa on kansainvälisiä. Lisäksi tutkimuspäällikkö suunnittelee ja organisoi tieteellisiä tapahtumia ja sisäisiä koulutustilaisuuksia sekä tukee ja ohjaa tutkijoiden työskentelyä. Tutkimuspäällikön tehtävään kuuluu myös henkilöstöhallinnollisia ja viestinnällisiä tehtäviä sekä julkaisujen suunnittelua ja toimittamista.

Pätevyysvaatimuksena on tehtävään soveltuva tohtorintutkinto ja dosentin pätevyys tai vastaava kokemus. Hakijalta edellytetään vahvaa aiempaa kokemusta tutkimushankkeiden johtamisesta ja hallinnoinnista sekä muista edellä kuvatuista tehtävistä. Tiedekentän ja rahoitusmuotojen laaja-alainen tuntemus luetaan hakijan eduksi, kuten myös kokemus akateemisesta ja soveltavasta nuorisotutkimuksesta. Arvostamme myös esimieskokemusta tai johtamiskoulutusta, sekä nuorisoalan ja -politiikan ja nuorisoalan järjestötoimijoiden tuntemusta.

Tehtävässä onnistuminen edellyttää:

  • hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja kehittävää työotetta
  • itsenäistä ja aktiivista työskentelyotetta sekä suuntautumista osaamisen ja tietojen pitämiseen ajan tasalla
  • paineensietokykyä ja positiivista asennetta
  • hyvää tietoteknistä osaamista
  • erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista ilmaisua, hyvää englannin kielen taitoa ja vähintään tyydyttävää ruotsin kielen hallintaa

Palkkaus riippuu valittavan henkilön pätevyydestä. Tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy Nuorisotutkimusverkoston palkkamallin vaativuustason 5 mukaisesti (4200 euroa), minkä lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa (enintään noin kolmasosa tehtäväkohtaisesta palkasta). Tehtävässä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun toivotaan voivan aloittaa työskentelyn mahdollisimman pian. Tehtävän suorituspaikkana on Nuorisotutkimusverkoston toimitila Helsingin Itä-Pasilassa.

Hakemuksen tulee sisältää:

  • korkeintaan sivun mittainen saatekirje, jossa kelpoisuutta ja sopivuutta tehtävään voi perustella
  • CV (enintään neljä sivua) tai yliopistoportfolio (enintään kahdeksan sivua)
  • mahdolliset suositukset yhteystietoineen (enintään kaksi tahoa)
  • julkaisuluettelo (enintään neljä sivua, julkaisuja ei tarvitse liittää oheen)

Hakemukset liitteineen ja palkkatoiveineen lähetetään sähköisesti osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. maanantaihin 10.12.2018 kello 16.00 mennessä. Sähköpostin otsikkoon pyydetään laittamaan viite haettavasta tehtävästä.

Hakijoiden haastattelut suoritetaan 14.–19.12.2018.

Tarjoamme monipuolisen tehtäväkokonaisuuden dynaamisessa tutkijayhteisössä sekä mahdollisuuden edistää ja kehittää suomalaista nuorisotutkimusta. Yhteisössämme on hyvä työilmapiiri ja huolehdimme henkilökunnan työhyvinvoinnista mm. joustavan työajan avulla, tukemalla työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä tarjoamalla mahdollisuuksia työnohjaukseen ja lisäkouluttautumiseen. Työsuhde-etuihin kuuluvat virkistyssetelit. Olemme sitoutuneet yhdenvertaisuuden toteuttamiseen rekrytointikäytännöissämme ja henkilöstöpolitiikassamme.

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 
puh. 044 416 5303 (vain seuraavina aikoina: 4.12. klo 9.15–11.30 ja 5.12. klo 9.15–11.30)

Ma. tutkimuspäällikkö Elina Pekkarinen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 040 846 8624

Tietoa Nuorisotutkimusverkoston tutkimuksesta löytyy osoitteesta https://www.nuorisotutkimusseura.fi/tutkimus