Uudet kunniajäsenet ilmentävät 30-vuotiaan Nuorisotutkimusseuran moninaisia toimintakenttiä


Kuvassa vasemmalta oikealle Nuorisotutkimusseuran puheenjohtaja Antti Häkkinen sekä uudet kunniajäsenet: Elina Lahelma, Kimmo Aaltonen, Leena Louhivuori, Erik Häggman, Sari Vesikansa ja Olli Saarela.

Nuorisotutkimusseuran kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö tai organisaatio, joka on ansioitunut jollakin seuraavista Nuorisotutkimusseuran kannalta keskeisellä toiminnan osa-alueella:

1. on tehnyt ansiokasta työtä nuorisotutkijana, tai
2. on edistänyt merkittävällä tavalla monitieteisen nuorisotutkimuksen asemaa Suomessa ja kansainvälisesti, tai
3. on edistänyt toiminnallaan ansiokkaasti nuorisotutkimuksellisen tiedon hyödyntämistä yhteiskunnassa, tai
4. on tarkastellut nuorisokulttuurisia kansallisia tai kansainvälisiä ilmiöitä innostavasti ja tuoreesti, tai
5. on omalla toiminnallaan ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti edistänyt Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston tavoitteita ja toimintaa.

Nuorisotutkimusseura on kutsunut juhlavuotensa kunniaksi kuusi uutta kunniajäsentä. Uusia kunniajäseniä kutsuttaessa Nuorisotutkimusseuran hallitus halusi huomioida laaja-alaisesti Nuorisotutkimusseuran moninaisia toimintakenttiä: tutkimusta, nuorten parissa tehtävää työtä, yhteiskunnallista ja nuorisopoliittista vaikuttamistyötä sekä Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston kehittämiseksi tehtyä työtä.

Näiden perusteiden pohjalta Nuorisotutkimusseuran hallitus on päättänyt kutsua seuran uusiksi kunniajäseniksi Kimmo Aaltosen, Erik Häggmanin, Elina Lahelman, Leena Louhivuoren, Olli Saarelan ja Sari Vesikansan.

Kimmo Aaltonen

Kimmo Aaltonen on yksi keskeisimmistä nuorisotutkimuksen asemaa ministeriössä vuosien mittaan vakiinnuttaneista virkamiehistä. Nuorisoasiainneuvoksen arvonimellä palkittu Aaltonen on osaltaan ollut vaikuttamassa ja edistämässä niin Nuorisotutkimusseuran, Nuorisotiedon kirjaston, kuin myös pohjoismaisen nuorisoyhteistyön perustamista ja vakiinnuttamista. Aaltonen oli 90-luvun lopulla Olli Saarelan ohella yksi keskeisimpiä Nuorisotutkimusverkoston perustamisen puolestapuhujia.

Erik Häggman

Kukaan suomalainen ei tunne pohjoismaista nuorisopoliittista tutkimus- ja selvitystoimintaa yhtä hyvin kuin Erik Häggman. Eläkkeelle tänä vuonna jäänyt nuorisotoimen ylitarkastaja on työpajojen, etsivän nuorisotyön sekä tutkimusperustaisen nuorisopolitiikan näkemyksellinen virkamies sekä nordisti number one. Häggman on yhdistänyt urallaan ansiokkaasti hallinnon ja tutkimuksen välisiä yhteyksiä, vahvistanut linkkejä tutkijoiden ja kentän välillä sekä edistänyt yhteistyötä etenkin pohjoismaisessa tutkimuksessa.

Elina Lahelma

Professori emerita Elina Lahelma on tehnyt pitkän ja ansiokkaan uran nuoriso- ja koulutustutkimuksen parissa, erityisesti sukupuolen näkökulmasta. Lahelma on professorina johtanut monia koulumaailmaan kohdistuneita tutkimushankkeita, joissa on ollut vahva nuorisotutkimuksellinen näkökulma, sekä ollut luomassa uudenlaista, oppilaslähtöistä tutkimussuuntausta suomalaiseen koulututkimukseen. Lahelman voi sanoa olleen tavalla tai toisella mukana kokonaisen nuorisotutkijasukupolven verkostoimisessa ja kouluttamisessa: niille, joita hän ei ole ohjannut, on hän toiminut vastaväittäjänä. Harva suomalainen nuorisotutkija on valmistunut ilman Lahelman jonkinlaista osuutta. Lahelma on toiminut pitkään myös Nuorisotutkimusseuran luottamustehtävissä.

Leena Louhivuori

Leena Louhivuori on yksi keskeisimpiä toimijoita Nuorisotutkimusseuran perustamisessa ja sen hallituksen ensimmäinen sihteeri. Toimeliasta Louhivuorta on kuvailtu verkostoihmiseksi, jonka tuntevat kaikki ja joka tuntee kaikki. Sellaisena hän on onnistunut nuorisotutkimuksenkin kentällä yhdistämään toimijapiirejä, jotka eivät muuten olisi tienneet toisistaan. Louhivuori on nuorisoalan keskeinen ja monipuolinen tutkija ja toimija sekä yksi harvoista, jotka ovat aktiivisesti olleet mukana Nuorisotutkimusseuran toiminnassa aivan ensimmäisistä vuosista nykyhetkeen saakka.

Olli Saarela

Nuorisoasiainneuvos Olli Saarela oli keskeinen toimija Nuorisotutkimusverkostoa vuonna 1999 perustettaessa. Näkemyksellinen virkamies perusteli menestykkäästi nuorisotutkimuksellisen organisaation perustamisen välttämättömyyttä ja sille suunnattavien varojen tärkeyttä ministeriönsä ja sen hallinnonalan sisällä. Saarelan rooli oli keskeinen myös niinä ensimmäisinä vuosina, jolloin Nuorisotutkimusverkoston toiminta menestyksekkäästi vakiinnutettiin. Nuorisotutkimusverkostoa tutkimusorganisaationa tuskin olisi koskaan syntynyt ilman hänen strategista näkemystään ja vankkaa uskoaan tutkimustiedon merkitykselle pienen toimialan profiilin nostamisessa ja vakiinnuttamisessa.

Sari Vesikansa

Vesikansa on nuorisoalan ja nuorisotutkimuksen kentän monipuolinen ja uraauurtava toimija, joka on luonut ansiokkaasti kytköksiä nuorisotyön ja -tutkimuksen välille. Hänen jo 1980-luvulla kirjoittamansa kirjat Toimintaa nuorten kanssa 1 ja 2 eivät ole menettäneet ajankohtaisuuttaan nuorisotyön tehtävien, merkityksen, menetelmien ja profession erittelyssä. Helsingin kaupungin nuorisotoimessa työuransa tehnyt Vesikansa on myös toiminut pitkäaikaisena Nuorisotutkimus-lehden päätoimittajana. Vesikansa on toiminut tasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vankkumattomana puolustajana eriarvoistuvassa yhteiskunnassa jo usean vuosikymmenen ajan.

Nuorisotutkimusseuralla on ollut entuudestaan neljä kunniajäsentä: seuran ensimmäiset puheenjohtajat, dosentti Lasse Siurala ja emerita professori Helena Helve sekä Tampereen yliopiston nuorisotyön ja -tutkimuksen lehtori Elna Hirvonen ja Helsingin kaupungin nuorisotoimen suunnittelija Pirjo Mattila.

Uudet kunniajäsenet julkistettiin Nuorisotutkimuspäivien iltajuhlassa Vanhalla ylioppilastalolla 5.11. Ennätysmäärän, yli 250 osallistujaa kerännyt konferenssi on Nuorisotutkimusseuran 30-vuotisjuhlavuoden päätapahtuma.

Toimitussihteeri Tanja Konttiselle tiedeyhteisön palvelusvuosiansiomerkki

Kunniajäsenyyksien lisäksi Nuorisotutkimuspäivillä muistettiin Nuorisotutkimusseuran pitkäaikaisinta työntekijää Tanja Konttista tiedeyhteisön hopeisella palvelusvuosiansiomerkillä. Konttinen aloitti Nuorisotutkimusseuran palveluksessa sen ainoana työntekijänä lokakuussa 1997. Yli 20 vuotta kestäneen työuransa aikana hän on ehtinyt nähdä faksien kuoleman sekä toisaalta todistaa niin internetin työelämälle aiheuttaman vallankumouksen. Kiitospuheenvuorossaan tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari kiitti Konttista hänen keskeisestä ja hyväntuulisesta hengenluojan roolistaan Nuorisotutkimusverkoston työyhteisössä.

Lisätiedot

Antti Häkkinen
Nuorisotutkimusseuran puheenjohtaja
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 050 544 7788