Hae Nuorisotutkimusseuran toimikuntiin tai Nuorisotutkimus-lehden päätoimittajaksi

Nuorisotutkimusseura hakee toimikaudelle 2019–2020

  1. päätoimittajaa Nuorisotutkimus-lehdelle
  2. jäseniä Nuorisotutkimus-lehden toimituskuntaan
  3. jäseniä Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoimikuntaan. 

Nuorisotutkimus-lehden päätoimittaja ja toimituskunta

Nuorisotutkimus on vuodesta 1983 lähtien ilmestynyt vertaisarvioitu tieteellinen aikakauslehti, jota julkaisee Nuorisotutkimusseura ry.  Nuorisotutkimuksessa julkaistaan tieteellisiä artikkeleita, lektioita, katsauksia, haastatteluja, ajankohtaisia puheenvuoroja nuoriso- ja yhteiskuntapolitiikasta ja kirja-arvioita. 

Lisätietoa Nuorisotutkimus-lehdestä: www.nuorisotutkimusseura.fi/nuorisotutkimus-lehti  

Nuorisotutkimus-lehden päätoimittaja

Nuorisotutkimus-lehteen haetaan päätoimittajaa, joka tuntee nuorisotutkimuksen kenttää. Hänellä on tohtorin oppiarvo sekä toimituskokemusta ja halua kehittää lehteä sähköistyvässä ja yhä enemmän erilaisille pisteytyksille perustuvassa toimintaympäristössä.

Päätoimittaja vastaa Nuorisotutkimus-lehden yleisestä tieteellisestä linjasta ja yksittäisten lehtien sisällöstä yhteistyössä toimituskunnan kanssa. Hänen tehtävänään on linjata lehden suuntaa omalla kaudellaan. Päätoimittaja vastaa lehden pääkirjoituksista ja kantaa juridisen vastuun lehden sisällöstä. Päätoimittaja työskentelee kiinteässä yhteistyössä toimitussihteerin ja toimituskunnan kanssa. Päätoimittajan vuosipalkkio on 4000 euroa. 

Toimituskunta

Toimituskunnan jäsenet käsittelevät lehteen tarjottuja artikkeleja ja toimivat tarvittaessa artikkelien arvioijina sekä osallistuvat ulkopuolisten referee-lukijoiden valintaan. 

Lehden toimituskuntaan valitaan 12 jäsentä, jotka tuntevat nuorisotutkimuksen kenttää. Toimituksen koostumuksessa pidetään tärkeänä sekä maantieteellistä edustavuutta että monitieteellisyyttä ja avoimuutta eri tieteenaloille. Tieteellisen tason ylläpitämiseksi toimituskunnan jäseniksi valitaan pääsääntöisesti tohtoroituneita henkilöitä. Toimituksella on 3–4 kokousta vuodessa. 

Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoimikunta

Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarja koostuu ajankohtaisista nuoruutta koskevista väitöskirjoista, monografioista, artikkelikokoelmista ja tutkimusraporteista. Julkaisut kulkevat kahdessa sarjassa: painettuina julkaisuina ja verkkojulkaisuina. Tämän jaottelun lisäksi kaikki julkaisut jakautuvat kolmeen eri sarjaan: Tiede, Kenttä ja Liike. 

Julkaisutoimikunta visioi ja ideoi tulevia julkaisuja sekä toimii julkaisuista vastaavan henkilöstön apuna ja tukena neuvotteluissa kirjoittajien kanssa. Toimikunta toimii osaltaan myös julkaisusarjan tieteellisenä laadunvarmistajana ja huolehtii julkaisusarjan ajankohtaisuudesta. Toimikunta tukee Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoimintaa (kirjat ja verkkojulkaisut) arvioimalla tarjottuja käsikirjoituksia ja auttamalla sopivien ulkopuolisten arvioitsijoiden löytämisessä. Julkaisutoiminnasta vastaava henkilö toimii julkaisutoimikunnan puheenjohtajana. Toimikunta kokoontuu yleensä 1–3 kertaa vuodessa. 

Julkaisutoimikuntaan haetaan avoimella haulla kuutta jäsentä kaksivuotiskaudeksi 2019–2020. Toimikunnan jäseniltä edellytetään nuorisotutkimuksen kentän tuntemisen lisäksi pääsääntöisesti akateemista jatkotutkintoa. Lisäansiona pidetään mediakentän ja/tai kustannusalan tuntemusta. 

Lisätietoa julkaisutoimikunnasta: www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/julkaisusarja/julkaisutoimikunta

Lisätietoa Nuorisotutkimusverkoston julkaisuista www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut  

Haku toimikuntiin 

Kirjoita lyhyt, korkeintaan puolen liuskan mittainen esittely itsestäsi sekä perustelu sille, miksi haet Nuorisotutkimusseuran julkaisutoimikunnan jäseneksi, Nuorisotutkimus-lehden toimituskunnan jäseneksi tai Nuorisotutkimus-lehden päätoimittajaksi. Jos haet molempiin toimikuntiin, kerro se selkeästi hakemuksessasi. Kerro lisäksi, kumpaa toimikuntaa priorisoit valinnassa. Päätoimittajaksi hakevia pyydetään lisäksi kirjoittamaan enintään sivun mittainen tiedepoliittinen linjapaperi, jossa hakija kertoo ajatuksistaan lehden kehittämiseksi. Toimikuntien kokouksista maksetaan 80 euron kokouspalkkio. 

Lisätietoja

  • lehteä koskevista hauista toimitussihteeri Tanja Konttiselta, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai puh. 044 416 5311
  • julkaisutoimikunnan hausta julkaisupäällikkö Vappu Helmisaarelta, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai puh. 020 755 2651

Lähetä hakemuksesi Nuorisotutkimusseuraan osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai Nuorisotutkimusseura/toimikuntahaku, Asemapäällikönkatu 1 (3. krs), 00520 Helsinki 30.11.2018 mennessä. Päätöksen tehtävistä valinnoista tekee Nuorisotutkimusseuran hallitus joulukuun kokouksessaan.